1420. 20. april. Firenze


Pave Martin 5. tillader dronning Filippa sammen med seks andre kvinder til enhver tid at besøge ethvert nonnekloster, såfremt klostrets forstanderinde giver sit tilsagn; dog må de hverken deltage i måltidet eller overnatte.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Philippe Dacie Svecie et Norvegie regine.

Devotionis tue sinceritas promeretur, ut ea, que a nobis suppliciter postulas, affectu[1] tibi benivolo concedamus.

Hinc est, quod nos .., ut cum sex mulieribus honestis monasteria religiosarum inclusarum quorumcunque ordinum .., quotiens tibi placuerit, ingredi valeas, dummodo earum, que monasteriis ipsis prefuerint, ad id accedat assensus, et tu dicteque mulieres ibidem non commedatis[2] vel etiam pernoctetis, tenore presentium tibi indulgemus ...

Datum Florentie 12. kal. maji anno 3.

1. affectu] således rettet af Gertzeffectu Aa. 2. commedatis] = comedatis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.