1420. 3. maj. Reval


Skrivelse fra komturen i Reval til den livlandske ordensmester, i hvilken han meddeler, at kong Erik 7. af Pommern er i færd med at samle hele sin hær fra alle tre riger. Desuden er kong Erik i færd med at udruste alle de skibe, som ligger i havnene i de tre riger. Derudover har kong Erik allerede placeret krigsskibe i Øresund, således at ingen skibe kan komme igennem dér. Endelig har kong Erik ladet kalde alle sine krigsfolk sammen til pinse (26. maj - 1. juni). Krigsfolkene fra de tre riger skal møde i Øresund, mens kongens krigsfolk fra Finland skal møde i Kalmar. Ifølge komturen i Reval ved ingen, hvor kong Erik agter at drage hen med sin hær.

I forlængelse heraf meddeler komturen i Reval, at nogle mener, at kong Erik snart vil føre hele sin hær mod de holstenske herrer. Andre mener, at kongen vil føre sin hær mod biskoppen af Cammin. Andre igen mener, at kong Erik vil føre sin hær mod Reval og Narva.

Grundet den store usikkerhed om kong Eriks krigsplaner beder komturen i Reval den livlandske ordensmester om tilladelse til at udruste Den Tyske Ordens fæstninger i Reval og Narva samt om at få tilsendt krigsfolk til fæstningerne, da det er umuligt at skaffe egnet mandskab i Reval, således at de kan være forberedt i tilfælde af et angreb fra kong Erik.

Tekst efter Bunge l.l.

Tekst

Minen willigen horsam to allen tiden.

Erwerdige leve her meister.

Juwer erwerdicheit begere ik to wetene, dat an dage gifte dusses breves van warhaftigen und getruwen luden unses ordens mi to wetene is geworden, wo de konink van Dennemarken alle sin dre koningrike to hope vorbodet heft, und let alle de schepe in allen sinen haven rosteren, und heft in dem Sunde alrede schepe gerosteret, also dat dar nimande en kan dorch gekomen, und heft all sin volk up dussen negesten tokomenden Pinxsten to samende vorbodet, bi namen de ut Osterlande sollen tosamende wesen to Calmarn up de vorgescrevene tit, und de anderen in den Orssund, und nimand en wet, wo he hen denket.

En dels seggen, he wil up de Holsten, en dels seggen he wil up den bischop von Camyn, und en dels seggen, he wil vor Revale, und nimand kan de warheit darvan weten.

Hir umme, erwerdige leve her meister, also verne als id[1] ju duchte geraden wesen, dat dat hus tor Narwe vorwaret werde, und dat grote hus to Reval, dat men hir up dem groten slate to Revale eine malve lede over dussen somer, dat id vorwaret worde, wante de daem w{uv}st is, also dat dar so tor wis nein dreplik volk is uppe, und doch grote macht is dor ane.

Dat lutteke hus wil ik laten dach und nacht vorwaren, des besten dat ik kan und mach, und weret, leve her meister, dat gi hir vif efte VI denere kunden schicken, de wolde ik gerne holden, wente ik der hir nicht kan bekomen.

Ok so sint de Dutschen gesellen, de hir to jare int land quemen, rede to segelende, de ik gerne hedde beholden.

Vortmer, erwerdige leve her meister, kunde gi enen getruwen bussenschutten hebben, dat gi den hir to Revale wolden senden, und wes juwe wille were, dat ik eme geven solde, dat wolde ik gerne don, wente ik nimande hir en kan gehaben.

Sunderges en wet ik ju up dusse tiit neine tidinge to scrivende.

Got almechtich juwe gesuntheit to langen tiiden beware.

Gegeven to Revale, an dem dage inventionis sanctae crucis, im XIVc und XX jare.

Cumptur to Revale.

1. id] is, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.