1420. 21. oktober. Lübeck


Biskop Johannes af Lübeck pålægger bl.a. gejstligheden i Slesvig stift at stævne ærkebiskoppen af Bremen, provsten, dekanen og domkapitlet i Hamburg samt grev Heinrich af Holsten til sin residens i Lübeck i egenskab af eksekutor af pave Martin 5.s befaling om at forene sognekirken i Neuenbrook i Bremen stift med Bordesholm kloster i samme stift.

Udtog efter Westphalen l.l.

Tekst

Biskop Johannes af Lübeck pålægger universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, præpositis, decanis, archidiaconis, scolasticis, cantoribus, tam cathedralium, quam collegiatarum, canonicarum[1] , parochialiumque ecclesiarum rectoribus, vicerectoribus, presbiteris, curatis et non curatis, vicariis perpetuis, ebdomadariis, notariis et tabellionibus publicis et clericis quibuscunque, per Bremensem, Verdensem ac Slesvicensem civitates et dioceses ac aliis ubilibet constitutis at stævne ærkebiskoppen af Bremen, provsten, dekanen og domkapitlet i Hamburg samt grev Heinrich af Holsten til sin residens i Lübeck i egenskab af eksekutor af pave Martin 5. s befaling om at forene sognekirken i Neuenbrook i Bremen stift med Bordesholm kloster i samme stift.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.