1420. 20. december.


Paul Oldenborch, protonotar for rådet i Lübeck, og Lüdeke Flensborch, borger i Lübeck, erklærer, at de af Adolf 8., hertug af Slesvig, og Heinrich 3., greve af Holsten, har modtaget 300 mark lybsk af de 312 mark lybsk og 6 skilling, som hertug Adolf og grev Heinrichs gældsbrev lyder på.

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Wii Paulus Oldenborch , der heren des rades der stad Lubeke prothonotarius, unde Ludeke Flensborch borger darsulues, hebben van des breues wegen, den uns here Alff hertoge to Sleswik unde here Hinrik greue to Holsten etcetera gezegeld hebben uppe 312 mark lubesch 6 schillinge, uppe datum desses breues entfangen 300 mark, doch also dat de vorscreven breff in sinen anderen stucken by macht bliue.

Unse ingezegele.

Datum in vigilia Thome.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.