1421. 22. april.


Optegnelse af B. de Glaudulo, pavelig kammerklerk, om at Peder (Lykke), ærkebiskop i Lund, har betalt seglafgift.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pro sigillo. Introitus sigilli de mense aprilis receptus per me B. de Glaudalo camere apostolice clericum anno domini 1421.

Item die 22. ejusdem quitatio absolutionis dispensationis et dilationis episcopi (!) Lundensis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.