1421. 3. maj. Roskilde Sankt Clara Kloster


Lars Nielsen, dekan i Roskilde, bevidner sammen med syv andre gejstlige fra domkirken, at søster Elene, enke efter hr. Bent Byg, ridder, i Roskilde Sankt Claras Klosters øvre kor i overværelse af abbedissen og nonnerne, har skødet alt sit gods i Bavelse, Stigsnæs, Hyllinge, Regerup og Herlufmagle til klostret for sjælemesser for sig og sin slægt.

Tekst efter A

Tekst

Universis ad quos presentes pervenerint Laurencius Nicholai decanus ecclesie Roskildensis . Johannes Brunikini cantor Nicholaus Boecii Johannes Pauli Petrus Nicholai . Johannes Welæ canonici . Laurencius Bagheeld et Johannes Bonde perpetui vicarii ibidem salutem in domino ♦

Noverint universi presentes et futuri quod sub anno domini .m°.cd°.vicesimo primo die invencionis sancte crucis hora octava vel quasi in superiori choro ecclesie monasterii sancte Clare Roskildensis in nostra et dicti monasterii abbatisse et sororum ejus presencia constituta fuit religiosa domina soror Elena domini Benedicti Biwgh militis relicta et matura ut asseruit deliberacione prehabita ob remedium animarum sue et parentum suorum omnia bona sua que tunc habuit et quiete possedit in Bawelse et Stigsnæs item unam curiam in Hẏllinge item unam curiam in Reghorp et unam curiam in Helløghe maghlæ una cum omnibus dictorum bonorum pertinenciis nullis duntaxat exceptis dicto monasterio sancte Clare Roskildensis donavit scotavit et quantum in ipsa fuit realiter assignavit jure perpetuo possidenda / tali tamen addita condicione quod dicti monasterii abbatissa ipsorum bonorum pensiones fructus redditus et obvenciones post mortem ipsius sororis Elene annuatim precipiat et de ipsis pensionibus dicta abbatissa que pro tempore fuerit cuilibet sorori in ipso monasterio omni anno unum solidum grossorum dare debeat expedite

Pars vero dicte pensionis residua ad utilitatem et reformacionem ipsius monasterii per industriam dicte abbatisse singulis annis in perpetuum disponatur . ♦

Unde quoniam omnia premissa sic ut premittitur fieri vidimus et audivimus ad instanciam dicte sororis Elene presentes litteras ipsi domine abbatisse sororibus suis et monasterio sancte Clare sigillis nostris dedimus communiter in testimonium omnium premissorum ♦

Datum anno die hora et loco supradictis . ♦

Oversættelse

Lars Nielsen, dekan ved Roskilde domkirke, Jens Brynnekesen, kantor, Niels Bosen, Jens Poulsen, Peder Nielsen, Jens Væle, kannikker, Lars Bageild og Jens Bonde, evige vikarer sammesteds, til alle, hvem dette brev når, hilsen i Herren.

Alle nulevende og kommende skal vide, at i det Herrens år 1421, på dagen hvor det hellige kors blev fundet, i den ottende time eller deromkring, i det øvre kor i kirken i Roskilde Sankt Clara Kloster fremstod den fromme frue, søster Elene, enke efter hr. Bent Byg, ridder, i nærvær af os, abbedissen for nævnte kloster og hendes søstre, og skænkede og skødede, efter hvad hun forsikrede var moden overvejelse, for sin egen og sine forældres sjæles frelse, alt sit gods, som hun da havde og ukæret besad i Bavelse og Stigsnæs, og ligeledes en gård i Hyllinge, og ligeledes en gård i Regerup og en gård i Herlufmagle, slet intet undtaget, til nævnte Roskilde Sankt Clara Kloster og – så vidt det stod til hende – overdrog det virkeligt til at besidde med evig ret; dog med den tilføjede betingelse, at nævnte klosters abbedisse efter samme søster Elenes død årligt skal oppebære afgifter, frugter, indtægter og oppebørsler af samme jordegods, og nævnte abbedisse (den som er der til den tid) skal alle år ufortøvet give hver søster i samme kloster én skilling grot.

Den resterende del af nævnte afgift skal i hvert enkelt år til evig tid forvaltes til samme klosters nytte og forbedring ved nævnte abbedisses dygtighed.

Fordi vi har set og hørt, at alle de føromtalte ting er udført, således som det før er nævnt, har vi på nævnte søster Elenes indtrængende anmodning i fællesskab udstedt dette brev til samme fru abbedisse, hendes søstre og Sankt Claras Kloster med vore segl til vidnesbyrd om alle de føromtalte ting.

Givet ovennævnte år, dag, time og sted.