1421. 14. august. Åsum


Prioren i Knudsklostret (i Odense) holder retsmøde hos indbyggerne i Åsum. Jens Rud mødte for retten.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxi. ..... Nicolaus Mørck prior Canutius xix calendas septembris conventum juridicum apud Asumos habet. Aderat Johannes Rutt.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.