1421. 6. oktober. Morsø Sønderherreds ting


Tingsvidne af Morsø Sønderherreds ting om Kristian Torkildsens skødning af en gård i Kårup i Lødderup sogn til Dueholm kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presencia visuris seu audituris Nicholaus Strangonis Nicolaus Krabbe milites Henricus Magni Magnus Bryningh armigeri Petrus Wilgrimssen Swenningh Jensen et Nicolaus Swenningsen salutem in domino sempiternam ♦

Noverint presentes et futuri nos sub anno incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo vicesimo primo proximo die placitali ante festum beati Dyonisii martiris in placito Syndherherret in Morsæ presentes fuisse vidisse pariter et audivisse quod quidam vir discretus Cristiernus Thorchilli in eodem placito personaliter constitutus domui ordinis sancti Johannis baptiste in Dwholm in Morsæ unam[1] curiam dictam lanbofesth in villa Kordorpp in parochia Lyddorp sitam cum omnibus suis[2] singulis pertinenciis nullis demptis scotavit perpetue possidendam recognoscens se plenum precium pro dicta curia sublevasse ♦

Insuper firmiter obligavit se dicte domui dictam curiam disbrigare et liberare ab impeticione fratris sui et aliorum heredum suorum quorumcumque ♦

Quod vidimus et audivimus hoc sigillis nostris protestamur ♦

Datum anno die et loco quibus supra ♦

1. unam] Her begynder understregning m. rødt i Aa. 2. suis] Efter su- slutter understregning m. rødt i Aa.

Oversættelse

Niels Strangesen, Niels Krabbe, riddere, Henrik Mogensen, Mogens Bryningh, væbnere, Peder Vilgrimsen, Svenning Jensen og Niels Svenningsen, til alle der ser eller hører dette brev, evindelig hilsen med Gud.

Alle nulevende og kommende skal vide, at vi i det Herrens år 1421 tingdagen før den hellige martyr Dionysius' dag på Sønderherreds ting på Mors var tilstede, og tillige så og hørte, at den gode mand Kristian Torkildsen personligt fremstod på samme ting og skødede til sankt Johannes døberens ordens kloster i Dueholm på Mors en gård kaldet Landbofæste beliggende i landsbyen Kårup i Lødderup sogn med alle dens tilliggender, intet undtaget, til at besidde evigt, idet han erkendte at have oppebåret fuld betaling for nævnte gård.

Desuden forpligtede han sig fast over for nævnte kloster til at frigøre og fri nævnte gård for påkrav fra sine brødre og hvem som helst af sine andre arvinger.

At vi har set og hørt dette, erklærer vi ved vore segl.

Givet ovennævnte år, dag og sted.