1421.


Karin, enke efter Oluf Friis, sælger og skøder på ny en brydegård til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Karinæ relicta Olavi Friis recognovit se de novo vendidisse et scotasse nobis curiam suam brydie gard in Vbi Borssæherret cui adjacent xiiii solidi terrarum in censu et paulo plus ♦ Mcdxxi ♦

Oversættelse

Karin, Oluf Friis' enke, erkendte, at hun på ny havde solgt og skødet os sin brydegård i Udby i Bårse herred, til hvilken 14 ørtug skyldjord og lidt mere ligger. 1421.