1422. 24. juni. Plön


Revers udstedt af Heinrich 4., Adolf 8. og Gerhard 7., hertuger af Slesvig, angående den skat og krigsfølge, som deres mænd i landet Holsten er forpligtede til at yde.

Tekst efter Falck l.l.

Tekst

Wy Hinrik Alff vnnd Gherd brodern van Godes gnaden hertighen to Sleswik greuen to Holsten, to Stormarnn vnnd to Schowenborch, bekennen vnnd betughen, vor vns vnde vnse eruen openbar an dessen breue vor alsweme, dat vnse bederuen manne in dem lande to Holsten, vnnd alle jnwoner dessuluen landes vns edder vnsen eruen nenes denstes offte volghe plichtich sin to donde, bi eren eghenen kosten vorder alse vppe de lantschede to des landes nod to Holsten, sunderghes, na Dennemarkes syden, nicht vorder alse wente vp de Leuenges owe.

Ok sind se vns nener bede plichtich to gheuende sunder wan God wil dat wj vnse dochten beraden, vnnd gheuen de enen vorsten to der ee na rade vnser truwen radgheuer des landes to Holsten, offte dat God vorbede, dat wi enen houetstryt vorloren vppe dem velde, to desser beyder behuff sint vns de Holsten plichtich na wonheyt to gheuende van ener jeweliken hobe de beseet is van buren, offte van borghern achte schillinge penninge wes se vns vaker bede twidet hebben vnnd vorder volghe dan hebbet, dat hebben se nicht ghedhann vmme older wonheyt willen, edder vmme rechtes willen, men se hebbet dat gedan, vmme grott behuff vnnd nod willen, vnser vnnd des landes, dar se syk suluen to bekanden dat willen wy vnnd vnse eruen alle vnse bederven man vnnd ere eruen vnnd jnwoner des landes to Holsten, by desser rechticheyt vnnd bi aller olden rechticheyt vnnd wonicheyt geholden, vnnd laten.

To tughe alle desser vorscreuen stucke, so hebbe wi Hinrik Alff vnnd Gherd hertighen to Sleszwik vorbenomed vnse jngheseghele mit willen vnnd beraden mode henghet heten an dessen breff de gheven is to Plone na Godes bord veerteynhundert jar, dar na, an dem twe vnde twintighesten jare, an sancte Johannis baptisten daghe, to mitdensomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.