1422. 16. december. Sjællands landsting


Sjællands landsting vidimerer Jakob Nielsen Rintafs og Elisabeth Andersdatters brev om deres overdragelse af gods til Næstved Sankt Peder kloster af 1422 18. oktober, samt bevidner Jakob Nielsen Rintafs skødning på landstinget.

Udtog efter Aa. Det vidimerede brev af 1422. 18. oktober er udgivet i Diplomatarium Danicum 5. rk.

Tekst

Omnibus præsens scriptum cernentibus Herlogus Nicolai miles, rector placiti generalis Sielandiæ Jensz Knutzenn de Snertinge, Petrus Niellszøn de Lundtby, Jenns Schytte de Gederszløff, Mathes Jenszøn de Wrangstrup, armigeri, Gerechinus Dyeg<n> [1] civis Ringstadiensis, et Aage Jacobi de Asehøø, salutem in domino sempiternam. ♦

Notum facimus omnibus præsentibus et futuris, quod sub anno domini, milesimo quadragentesimo vigesimo secundo, feria quarta, quatuor temporum, ante natalem domini, coram nobis pluribusque fidedignis, in placito generali Sielandiæ tunc constitutis, lectæ et publicatæ fuerunt quædam literæ, cujusdam Jacobi Nicolai dicti Reentaff , non rasæ, non abolitæ, nec in aliqua sui parte viciatæ, sed omni suspicione carentes, sub integris sigillis et salvis, quarum literarum tenor, de verbo ad verbum sequitur in hunc modum. ♦

Omnibus præsens scriptum cernentibus, Jacobus Nicolai dictus Reentaff de Reinstrup, salutem in domino sempiternam (cf. nr. 14221018001) ♦

Hac autem publicatione sic peracta, affuit et prædictus Jacobus Reentaff, qui ut in prædictis literis continetur, sic veraciter esse in parte et in toto publice protestatus est, unde et tunc eadem bona in Reenstrup et in Tockerup, cum suis adjacentiis universis summum jus pro nunc et in futurum competens ad aliqua alia bona obtinenda, præfato monasterio sancti Petri Nestvediensis, ordinis sancti Benedicti, scotavit, aggremiavit et assignavit jure perpetuo possidenda, ♦

Quod vidimus et audivimus hoc testamur, sigilla nostra præsentibus appendendo. ♦

Datum anno, die et loco ut supra. ♦

Oversættelse

Herluf Nielsen, ridder, landsdommer på Sjælland, Jens Knudsen af Snertinge, Peder Nielsen af Lundby, Jens Skytte af Gørslev, Mads Jensen af Vrangstrup, væbnere, Gerike Degn, borger i Ringsted, og Åge Jakobsen af Åshøje, til alle der ser dette brev, evindelig hilsen i Herren.

Vi gør alle nulevende og kommende vitterligt, at i det Herrens år 1422, på onsdagen Tamperdag før jul, blev for os og flere troværdige mænd, som da var mødt på Sjællands landsting, læst og offentliggjort et brev af Jakob Nielsen, kaldet Rintaf, uskrabet, ikke ugyldiggjort, eller på nogen måde beskadiget, men savnende enhver mistanke, med hele og ubeskadigede segl, hvis indhold ord for ord følger på denne måde:

Jakob Nielsen, kaldet Rintaf, af Rejnstrup til alle ser dette brev, evindelig hilsen i Herren (cf. nr. 14221018001).

Efter at denne offentliggørelse var sket således, var også førnævnte Jakob Rintaf tilstede, som erklærede, at det, som stod i førnævnte brev, var sandfærdigt i både enkeltheder og i helheden, og derfor skødede, tilskødede og overdrog han på det tidspunkt samme gods i Rejnstrup og i Tokkerup, med alle dets tilliggender, til føromtalte sankt Peder Kloster i Næstved, af sankt Benedikts orden, til at besidde med evig ret, idet der nu og i fremtiden tilkom det den højeste ret til ethvert andet gods, som måtte erhverves.

Vi bevidner, at vi har set og hørt dette, idet vi hænger vore segl ved dette brev.

Givet ovennævnte år, dag og sted.