1422.


Afgørelse vedrørende gods tilhørende Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Hwær fierde far jord oc hwer fierde skar æng aff all Nydorp mark ligger tiil Towrop som hörer tiil closter ♦ Oc nogen jord oppa Raffnstorppæ marc ♦ Mcdxxii ♦

Oversættelse

Hver fjerde fure jord og hver fjerde skar[A] eng af al Nyrups mark ligger til Tågerup, som hører til klosteret. Også noget jord på Ravnstrup mark. 1422.

A. vistnok breddemål lig med 3 alen..