1423. 17. marts.


Ærkebiskop Peder Lykke (Bille), biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Odense, biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde og biskop Oluf (Jakobsen (Knop)) af Västerås skænker aflad til Allerup kirke. Brevet, med hvilket afladen skænkes, indledes med en passus om menneskenes sansers tilbøjelighed til det onde. Således har Gud vist flere forskellige måder, man kan få syndsforladelse på: bod; skriftemål; kirkebesøg; deltagelse i gudstjenester; bøn for de afdøde, når man går rundt om kirkegårde; deltagelse i begravelser; at følge Kristi legeme og den hellige olie, når den rækkes frem til de syge; fremsigelse af tre gange Ave Maria, knælende ved klokkeslagning; at betænke kirker med gaver til reparationer og udsmykning; og at bede indstændigt til Gud for kristendommens stilling, for Danmarks riges styre og for de danske kirkers stilling og forøgelse.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxiii ..... xvi calendas aprilis Petrus Lycke pontifex Lundensis, Naffno Otthoniensis, Johannes Roschildensis et Olaus Arosiensis episcopi ecclesiæ Aldorp indulgent[1] litteras piaculares qvibus ita præfantur. Qvoniam sensus hominum ad malum semper sunt proclives, ideo ineffabilis dei misericordia vias ejus ostendit multimodas per qvas resurgere valeant a peccatis. Opera qvibus mereri possunt indulgentias hæc enumerantur: Poenitentia, confessio, templorum causa devotionis visitatio, missas et divina officia avdire, coemiteria pro defunctis orando circuire, sepulturis mortuorum interesse, corpus Christi et sacrum oleum dum ad infirmos portatur et reportatur sequi. Serotina pulsatione campanæ flexis genibus angelicam salutationem devote dicere trina vice ad fabricas templorum et ornamenta boni aliqvid donare, legare, vel legari procurare: pro statu Christianitatis et gubernatione regni Daciæ, et incremento ecclesiarum Danicarum et statu deum pie exorare. Remissio peccatorum est in nomine dei omnnipotentis et Petri et Pauli.

1. indulgent] indulgentiales, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.