1423. 24. marts.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Niels Jensen, kannik i Lund, gennem Wilhelmus Zigaerinc, evig vikar i Utrecht, har lovet at betale annater af sit kanonikat i Lund, som blev ham overdraget 20. februar 1423 i Rom efter Niels Jensens resignation.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1423] Eadem die[1] Wilhelmus Zigaerinc[2] perpetuus vicarius in ecclesia s. Marie Trajectensi tamquam principalis et privata persona obligavit se camere nomine Nicolai Johannis super annata[3] canonicatus et prebende ecclesie Lundensis cum nonnullis prestimoniis et prestimonialibus portionibus in eadem [omnium fructus 10 mr.], vacantium per resignationem Petri Nicolai in curia[4] , collatorum eidem Rome 10. kal. martii anno 6. Item promisit producere mandatum ratificationis infra unum annum.

1. Eadem die] = 24. mensis martii. 3. annata] således APDannatis Dipl. dioc. Lund. 4. in curia] således APDcurati Dipl. dioc. Lund.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster,