1423. 12. august . Reinfeld


Johann (v. Trempe), biskop i Ratzeburg, vidimerer følgende tre breve:

1) Dronning Margretes brev af 12. juli 1392, i hvilket hun slutter et forlig med Klaus, greve af Holsten, Gerhard 6., hertug af Slesvig, og dennes brødre Albrecht 2. og Heinrich 3., grever af Holsten.

2) Kong Erik 7. af Pommerns genbrev af 9. oktober 1409 til et brev udstedt samme dag af Heinrich 3., greve af Holsten, og Elisabeth, hertuginde af Slesvig, i hvilket de pantsætter Flensborg by og borgen Nyhus til kong Erik og dronning Margrete for 11400 mark lybsk.

3) Kong Valdemar 4. Atterdags brev af 21. maj 1340, i hvilket han forlener Johann 3., greve af Holsten, med Femern som et arvelen.

Udtog efter SRD l.l.

Tekst

Wy Johan von der gnade Godes vnnd des stules to Rome bischop to Razeborgh bekennen vnde betugen openbare an desme breue vor alle den ghennen de ene zeen edder horen lesen, dat de hochborn furste vnnd herre, here Hinrik hertoge to Sleswyck greue to Holsten Stormaren vnnd to Schowenborgh vor vns ghebrocht heft dre opene beseghelde breue vp permynt gheschreuen gantz vnghezorghet, vngheseteghet vnghedelghet sunder alle vordechtnisse in allenthaluen rechtuerdich, der de erste was myd der durchluchtigen furstynnen vnnd vrowen Margreten , koningynnen to Dennemarken etcetera vnnd ok mid heren Gherdes hertogen to Sleswyk, hern Claweses , hern Alberdes , hern Hinrikes greuen to Holsten vnnd der Erwerdighen in Gode vadere ertzibiscope riddere vnnd knechte de dar nomelken inne beschreuen stan hangheden ingheseghelen beseghelt.

De andere was mid[1] des durchluchtighen fursten vnnd hochghebornen heren, hern Erykes[2] nu to der tyd der ryke Dennemarken, Sweden, Norweghen, der Wende, der Goten koninge etcetera hangenden ingheseghele beseghelt.

De drudde was mid des durchluchtighen fursten vnnd hochgheborn heren, hern Woldemers wandaghes der Denen koning hangende[3] ingheseghele[4] beseghelt[5] , des let vns de vorbenomeden here, here Hinrik hertoghe to Slesewik vorstan, dat he vns syne brodere der vorscreuen breue vakene in vromden jeghenen behoueden dar se der vmme varen willen, dat de breue vorloren edder de ingheseghele lichte mochten to broken werden, nicht bringhen doeren. Begherende van vns, dat wy ene van den suluen breuen en vidimus gheuen wolden vnnd mit vnsem ingheseghele dar vp vesten laten vnnd na deme, dat wy de vorscreuen breue alle rechtuerdich gheseen ghewnden hebben, so hebbe wy en vidimus dar van ghegheuen vnnd mid vnsem ingheseghele dar vp gheuestet laten, welker breue vnnd to deme ersten[6] des ersten breues inholt van worden to worden hir na volghet vnnd ludet aldus.

Dit sint de deghedinghe (etc. = Dipl. Dan. 4.rk. IV nr. 584)

Des anderen breues inhold ludet aldus alse hir na schreuen steyt.

Wy Erik van godes gnaden der rike Dennemarken, Sweden, Norwegen (etc. = DD 1409. 9. okt., nr. 14091009002)

Des drudden breues inhold van worden to worden hir navolghet vnd ludet aldus.

Wy Woldemar van der gnade gades koning to Dennemarken (etc. = Dipl. Dan. 3.rk. I nr. 41)

Schreuen to Reyneuelde na godes bord verteynhundert jar dar na in deme dre vnd twintighesten jare des donre daghes vor Vnser leuen Vrowen daghe erer hemmeluard.

1. mid] und, SRD l.l. 2. Erykes] Gykes, SRD l.l. 3. hangende] hangede, SRD l.l. 4. ingheseghele] inghesegheled, SRD l.l. 5. beseghelt] deseghelt, SRD l.l. 6. ersten] erster, SRD l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.