1424. 20. marts .


Råd og borgmestre i Lübeck erklærer over for kong Sigismund, at Albrecht Prist og Sivert Rantzau har aflagt beretning om deres færd sammen med Nicolaus Czeiselmeister, kong Sigismunds udsending, til hertug Heinrich på Gottorp slot. Der havde de set, at Nicolaus overrakte Heinrich både Sigismunds lejdebrev og stævningen til retssagen i Ofen med kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Jw allerdorchluchtighesten hochgebornen fursten vnd alleractrikesten heren, hern Sigismunde Romischen koninge, alle weghe mere des rikes, vnnd to Vngeren, to Behemen, Dalmacien, Croacien etc. koninge, vnseme allergnedigesten leuen heren, dan wy borgermester vnnd radmanne iwer gnaden des hilken rikes stad Lubeke juwer koningliken gnade odmodige vnnd schuldige deme witlik openbaren betugende in dessem breue, dat vor vns sint gheweset Albrecht Prist unnd Zmerd Rantzow vnse deme vnnd ghenuwen de wy iwer koningliken hochwerdicheyd to even also billich was und deme erbaren heren meister Nicolaus Czeiselmeister proueste to Tyn lerere in ghestlikem recte etc. nach siner begheringhe mede ghodan hadden to rydende by den hochgebornen fursten vnnd heren Hinrike hertoghen to Sleswyk etcetera vnnd hebben vns warliken vnnd eendrechtiligken benehted, dat se dar by weren hereden vnnd zeghen, dat de erbenen here meyster Nicolaus deme erghenen heren hertogen Hinrike vppe syner herlyccheyd huse to Gottorpe des vrydages vor deme sondage oculi nygest vorleden erst antwerdede iwer koningliken gnaden gheloue bref vnnd to hand dar nach eynen anderen juwer gnaden breff dar mode juwe koninlike gnade den suluen heren hertugen Hinrike vnnd sine brodere esthede to kamende to deme rechtdage den juwe gnade den durchluchtigsten vorsten vnnd grodmechtigen heren, hern Erike koninge to Dennemarken, Sweden vnnd Norwegen etcetera vnsen gnedigen heren vnnd deme erbenen heren hertogen Hinrike vnnd synen broderen bestheden gen Ofen, vnnd dat de sulue here hertoge Hinrike juwer koningliken gnaden vorgerenden breue mid rechter techt vnnd werdreheyt entfange alse siktennede vnnd wol gheborede. Vnnd machte wy juwer koningliken hochwerdicheyt jerghen aue to denste willen vnnd begeyhelych syn dar wen wy also billik ys alle tzyt gherne berede zu nach alle vnsen vormoghe. Vnde desses to merer tuchnisse der warheyd ys juwer koningliken gnaden vnnd des hylghen rikes stad Lubeke ingheseghel vnnd vnser rechten wytschop ghehenghet vor dessen bref. Datum anno domini MCCCCXXIIII ferie quarta post dominicam oculi.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.