1424. 9. maj. Gottorp


Koncept til hertug Heinrichs fuldmagt til sine udsendinge Nicolaus Sacchow og Marquard Vlotow til mødet i Flensborg samme dag, cf. 14240509003.

Tekst efter a.

Tekst

Wy Hinrik van godes gnaden hertigh to Sleszwik vnde greue to Holsten etcetera don witlik alsweme dat wy wol vorvaren hebben vnde en ruchte is wo[1] en[2] de se heet Ludevicus de Cattaneis unde nomet sik unses herrn des Romischen koninges commisarium vns scole gheluden hebben to Flensborg to wesende vp dessen dach jeghenwardich tho seende vnde to horende vorbringhen . tuchnisse vnde bewiisinge / de de dorchluchtigheste herre to Denemarken etcetera koning alse men secht wedder vns bringhen wil . ♦

Hir vmme so verne alse wy van der ladinghe wegen wes plichtich sint vnde anders nicht so sende wy dar to komende magistrum Nicolaum Sachowen domproueste vnde hern Marquard Vlotowen domhern to Sleswik vnse leuen ghetruwen vnde gheuen en macht to horende vnde to sënde wes dar schee vnde dar in to segghende vnde dat wedder an vns to bringhende ♦

Des to tughe so hebbe wy vnse ingheseghel drukket heten beneden uppe dessen breff de gheuen is to Gotorp etcetera anno domini m iiii xxiiii tertia feria post misericordias domini ♦

1. wo] Herefter følger udstreget wy scolen van eme, a. 2. en] Tilføjet o.l.

Oversættelse

Vi Heinrich af Guds nåde hertug af Slesvig og greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg og så videre gør vitterligt for alle, at vi godt har forstået, og at det siges, at en som kalder sig Ludovicus de Cattaneis og som benævner sig vores herre den romerske konges udsending skulle have stævnet os til Flensborg på denne dag for at se og høre de vidnesbyrd og beviser, som den særdeles berømmelige herre, kongen af Danmark, vil fremføre mod os, som det siges.

For så vidt som vi er denne stævning pligtskyldig – og ellers ikke – sender vi magister Nicolaus Sacchow, domprovst, og hr. Marquard Vlottow, kannik i Slesvig, vore kære rådgivere, til at indfinde sig der med fulmagt for at høre og se, hvad der finder sted, til at give modsvar herpå og bringe det af modparten fremlagte tilbage til os.

Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl trykke nedenfor på dette brev, som er givet på Gottorp i år 1424 efter Herrens fødsel tirsdagen efter misericordiam.