1424. 21. august. Frascati


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Mikkel Henriksen, sognepræst i Ubby (Ars hd.) i Roskilde stift, om at få udpeget en lokal prælat til at undersøge sagsforholdet i den anklage, som Mikkel har fremsat mod Olof Ingewaldsson, kannik i Uppsala.

Ifølge anklagen har Olof i nærværelse af kong Erik 7. af Pommern og hans rigsråd anklaget biskop Oluf af Västerås for at have varetaget den ham af kongen pålagte opgave vedrørende Cammin troløst, idet han skulle have indgået en aftale med modparten og forhindret, at kongen fik sin vilje, og at biskop Magnus af Cammin blev afsat; endvidere skulle han have påstået, at både paven og kardinalen af Skt. Markus havde hævdet det samme, og han skulle have svoret på sin ære og på sit kanonikat og præbende, at han talte sandt, skønt pavens og kardinalens vidnesbyrd modsiger ham.

Hvis den udpegede prælat finder, at anklagen er sand, skal han fjerne Olof Ingewaldsson fra kanonikat og præbende og overdrage dem til Mikkel Henriksen, skønt han i forvejen har den omtalte sognekirke samt provision på (men ikke besiddelsen af) kanonikat og præbende i Skt. Severus i Erfurt i Mainz stift.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum quidam Olavus Ingewaldi canonicus prebendatus ecclesie Upsalensis in presentia Erici Dacie etc. regis ac XI episcoporum et diversorum nobilium militum et militarium prefati domini regis consiliariorum false Olavo episcopo Arosiensi imposuerit, ut negotium ecclesie Caminensis a prefato domino rege eidem commissum in Romana curia infideliter pertractaverat ligam et concordiam cum parte adversa ineundo ac impedimenta prestando, quominus ipse dominus rex suam consequeretur intentionem, et quominus dominus Magnus, pro episcopo tunc se gerens ecclesie Caminensis , ab eadem ecclesia amotus fuisset, consimiliter false asserens talia tam per s. v. quam dominum cardinalem s. Marci fore dicta, se ad probandum talia fore vera etiam ad privationem honoris ac canonicatus et prebende suorum ecclesie Upsalensis predicte expresse obligando, cum igitur tam ex e. s. v. quam prefati domini cardinalis s. Marci fideli testimonio premissa falsa fore comprobentur, ac propterea idem Olavus juxta obligationem suam predictam dictis ipsius canonicatu et prebenda merito reddi<deri>t[1] se indignum, supplicat igitur Michael Henrici rector parrochialis ecclesie Uby Roskildensis diocesis, quatenus alicui prelato in partibus mandare dignemini, ut .. de premissis ... se informet et, si premissa reperiat veritate fulciri, ipsum Olavum dictis suis canonicatu et prebenda auctoritate apostolica sententialiter privet .., necnon canonicatum et prebendam predictos [fructus 8 mr.], cum ipsos vacare contingat, eidem Michaeli conferat sibique provideat de eisdem, non obstantibus dicta parrochiali ecclesia, quam obtinet, ac canonicatu et prebenda ecclesie s. Severi Erffordensis Maguntine diocesis, de quibus sibi auctoritate apostolica sit provisum, quorum possessionem non habet [omnium fructus 12 mr.] ...

Fiat in forma juris. O.

Datum Frascati Tusculane diocesis 12. kal. sept. anno 7.

1. reddi<deri>t] Således rettet i APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.