1424. 7. oktober - 1425. 26. juni. Rom


Notarialvidne om de holstenske grevers forsøg på at appellere Slesvigsagen til kurien.

Tekst efter SRD. Overskrifter og egenhændige bemærkninger er sat i kursiv

Tekst

Processus in curia Romana in causa arbitralis sententiæ ab Sigismundo rege Romanorum inter Ericum regem Daniæ et comites Holsatiæ, super ducatu Slesvicensi regi adjudicato latæ, quam comites ad papam appellaverant.

Processus hic descriptus est, ut mihi ignotus scriba testatur, ex originali in archivo Slesvicensi asservato.

Præsentatur domino cardinali commissio per cursores.

In nomine domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, indictione secunda, die vero sabbati septima mensis octobris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Martini, divina providentia papæ quinti, anno septimo, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hæc specialiter vocatorum et rogatorum presentia, personaliter constituti discreti viri, Hugo Nicodemi magister cursorum domini nostri papæ, et Johannes Ede cursor domini nostri papæ, quandam commissionis sive supplicationis scedulam reverendissimo in Christo patri et domino, domino Antonio miseratione divina tituli sanctæ Susannæ sanctæ Romanæ ecclesiæ presbytero cardinali Aquilegiensi vulgariter nuncupato, judici et commissario ad infrascripta specialiter deputato, facto realiter et in scriptis infrascripti tenoris exhibuerunt atque presentarunt. Quam quidem commissionis sive supplicationis scedulam idem dominus cardinalis judex et commissarius de ipsorum cursorum manibus reverenter ut decuit recipiens, eam michi Cipriano de Pistorio clerico Pistoriensi, publico apostolica et imperiali auctoritatibus notario secretarioque et scribæ suo tradidit fideliter registrandam. Mandans michi nichilominus et committens, ut tam ipsam commissionis sive supplicationis scedulam, quam omnia et singula, quæ ipsius vigore inter partes in ea contentas conscribenda occurrerint, in actis meis publicis et presentis causæ registro fideliter scriberem et registrarem, seu per alium fidelem scribi et registrari facerem, et cum expediens fuerit, in publica redigerem seu redigi facerem documenta, partibusque copiam petentibus, dum ipsis per dominum cardinalem præfatum judicem et commissarium decreta fuerit, fideliter traderem actis ex eisdem.

Commissio Causæ

Tenor vero commisionis sive supplicationis scedulæ unde supra fit mentio, sequitur et est talis.

Beatissime pater, cum sedes apostolica omnium indebite oppressorum, maxime orphanorum et pupillorum præcipuum sit refugium, supplicatur vestrae sanctitati pro parte devotorum oratorum et filiorum ejusdem sanctitatis Henrici, Adolphi et Gerhardi Slesvicensium ducum, qui nondum vicesimum quintum suæ ætatis annum compleverunt, indebite et enormiter in bonis suis patrimonialibus versorum et oppressorum; quatenus eis pio compatientes affectu, causam et causas appellationum pro ipsis a pretensa sententia ut dicitur arbitrali seu compromissi, per serenissimum dominum Sigismundum Romanorum et Ungariæ etc. regem, contra dictos oratores vestros Henricum, Adolphum et Gerhardum duces, ut et pro illustrissimo domino Erico Daciæ etc. rege, de et super ducatu Slesvicensi et quibusdam aliis terris in actis causæ descriptis et eorum occasione lata ut dicitur et promulgata, ad sanctitatem vestram et sedem apostolicam interpositarum; nec non causam et causas nullitatis et injustitiæ tam pretensi compromissi prætextu, cujus dicta pretensa sententia per ipsum dominum regem lata pretenditur, quam etiam dictæ pretensæ sententiæ pronunciationis seu laudi et totius processus ejusdem domini Sigismundi regis Romanorum, ac omnium et singulorum inde secutorum, una cum negotio principali, conjunctim et divisim, alicui ex reverendissimis patribus dominis sacrosanctæ Romanæ ecclesiæ cardinalibus committere dignemini audiendas, cognoscendas, decidendas et fine debito terminandas, cum omnibus et singulis suis emergentibus, incidentibus, dependentibus et connexis: et cum potestate citandi dictum dominum Ericum Daciæ etc. regem, ac alios sua interesse putantes, in Romanam curiam, extra et ad partes, totiens quotiens opus fuerit, etiam per edictum publicum in locis regni Daciæ vicinis exequendi, cum ad ipsum regnum et prefatum dominum Ericum regem tutus non pateat accessus in premissis. Cumque potestate inhibendi eidem domino Erico regi et omnibus aliis, quorum interest, quotiens fuerit oportunum. Non obstante forsan, quod causæ hujusmodi non sint forsan ad eandem curiam legitime devolutæ, neque in ea de juris necessitate tractandæ seu etiam finiendæ. Cum potestate etiam dictis ducibus adhuc in minorennitate annorum existentibus ad omnia premissa tutorem et curatorem deputandi. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque.

In fine vero dictæ commissionis sive supplicationis scedulæ, scripta erant, de alterius manus litera superiori literæ ipsius scedulæ penitus et omnino dissimili ac diversa, hæc verba videlicet. [1]

Signatura commissionis

De mandato domini nostri papæ, audiat reverendissimus pater dominus cardinalis Aquilegiensis causam nullitatis duntaxat, et citet, ut petitur etiam per edictum.

Locus et hora presentationis commissionis.

Presentata siquidem et tradita fuit dicta commissionis sive supplicationis scedula domino cardinali judici et commissario prefato, per cursores antedictos Romæ in domibus suæ solitæ residentiæ, hora prandii vel circa, sub anno, indictione, die, mense et pontificatu quibus supra. Presentibus ibidem venerabilibus viris dominis euangelista cantore Almaficano et Guillelmo de Portugriucario canonico Concordiensi, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Comparet Luderus Rottorp et dat mandatum procuratorii sui.

Die lunæ, nona mensis octobris supradicti, comparuit in judicio coram domino cardinali judice et commissario præfato Romæ in domibus suæ solitæ residentiæ, hora vesperarum consueta ad jura reddendum in loco suo solito pro tribunali sedente, magister Luderus Rottorp curator in Romana curia, et illustrium virorum dominorum Henrici, Adolphi et Gerhardi ducum Slesvicensium principalium prædictorum, in prescripta[2] ipsi domino cardinali judici et commissario prefato facta et presentata commissione principaliter nominatorum procurator procuratorio nomine eorundem. Et volens de suæ procurationis mandato plenam et legitimam facere fidem, quoddam mandati procurationis publicum instrumentum signo et manu notarii publici, ut prima facie apparebat, signatum et subscriptum, facto realiter et in scripto infrascripti tenoris exhibuit atque presentavit.

Tenor vero mandati procurationis instrumenti publici de quo supra sit mentio, sequitur et est talis.

Procuratorium dominorum Henrici, Adolphi et Gerhardi datum pro Ludero Rottorp procuratore.

In nomine domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, indictione secunda, die vero lunæ, tertia mensis julii, hora tertiarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Martini divina providentia papæ quinti anno septimo, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum presentia personaliter constitutus illustris princeps et dominus, dominus Henricus dux Slesvicensis comes Holtzaciæ, comes Stormariæ et in Schowenburgh, omnibus melioribus modo, via, jure, causa, et forma, quibus melius et efficacius potuit et debuit, fecit, constituit, creavit et solenniter ordinavit suos veros, legitimos, certos et indubitatos procuratores, actores, factores, negotiorumque suorum gestores et nuncios speciales et generales; ita tamen quod specialitas generalitati non deroget nec e contra, venerabiles videlicet viros dominos magistros Nicholaum Sacchow prepositum ecclesiæ Sleswicensis presentem et onus hujusmodi in se sponte recipientem, Luderum Rottorp, Johannem Hellinck, Johannem Krist, Thomam Lantzenbergh, Johannem Hertze, Henricum Schonenberch et Ludolphum Robringh, in Romana curia procuratores, absentes tanquam presentes, et quemlibet eorum incepit, alter eorundem prosequi mediate valeat et finire. Ad prosequendum nullitatem pretensæ arbitralis sententiæ, laudi, et pronunciationis per serenissimum principem et dominum, dominum Sigismundum Romanorum etc. regem semper Augustum, in causa et causis vertentibus quomodolibet inter dictum dominum constituentem et ejus fratres ex una, et illustrissimum principem, dominum Ericum Daciæ etc. regem, de et super controversiis, litibus et dissentionibus quibuscunque et præsertim ducatu sleswicensi et terræ Jutiæ australis cum suis pertinentiis et eorum occasione, partibus ex altera latarum, appellandumque si opus fuerit ab eisdem, et apostolos petendum, reductionem etiam si visum fuerit ad arbitrium boni viri postulandum a quocunque ad id potestatem habente, omniaque alia utriusque juris remedia contra ipsam pretensam arbitralem sententiam invocandum et prosequendum, protestationemque oportunam quomodolibet faciendum, et horum omnium et singulorum occasione, ac in omnibus et singulis causis, quas dicti domini duces prefato domino regi Daciæ movent seu movere intendunt, coram quibuscunque judicibus ecclesiasticis et temporalibus competentibus comparendum, agendum et defendendum, libellos, petitiones, summarias, jura, litteras, instrumenta, privilegia, munimenta et testes quoscunque producendum, et ex adverso productis contradicendum, excipiendum, et replicandum, lites contestandum, calumpniæ et alia oportuna juramenta in animam ipsius constituentis prestandum, crimina et defectus contra quoslibet apponendum et probandum, sententias tam interlocutorias, quam diffinitivas ferri petendum et audiendum, ab eisque et quocunque gravamine appellandum et quaslibet appellationes prosequendum, apostolos petendum, expensas taxari postulandum et super ipsis jurandum, beneficium appellationis simpliciter vel ad cautelam et in integrum restitutionem petendum et obtinendum, et generaliter omnia et singula faciendum, dicendum, gerendum et procurandum, quæ ipsemet constituens faceret seu facere posset, si premissis personaliter interesset. Dans et concedens dictus constituens procuratoribus suis supradictis et eorum cuilibet plenam potestatem et speciale mandatum, unum vel plures procuratorem seu procuratores loco ipsorum et cujuslibet eorum substituendi, ac substitutos et substituendos ab eisdem revocandi et onus procurationis hujusmodi in se reassumendi, totiens quotiens eis et eorum alteri visum fuerit convenire. Promisitque dictus constituens michi notario publico infrascripto solemniter stipulanti, se ratum, gratum atque firmum perpetuo habiturum, quicquid per dictos suos procuratores et substitutos ac substituendos ab eis actum sive procuratum fuerit quomodolibet in premissis. Relevans et relevare volens eosdem ab omni onere satisdandi judicio sisti et judicatum solvi, cum clausulis necessariis et oportunis, sub omnium bonorum suorum obligatione et ypotheca. Super quibus omnibus et singulis dictus dominus constituens petiit sibi a me notario publico infrascripto unum vel plura publicum seu publica fieri instrumenta. Data sunt hæc Budæ Vesprimiensis diocesis, in domo habitaionis Erhardi Kerner opidani ibidem, anno, indictione, mense, die, hora et pontificatu quibus supra. Presentibus ibidem reverendo in Christo patre domino Johanne episcopo Lubicensi, Bernardo capellano ejusdem, et Johanne Straken milite, Bremensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Matheus Ditmari, clericus Brandenburgensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, quia hujusmodi procuratorum constitutioni, creationi ac ordinationi, omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic ut premittitur agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc præsens publicum instrumentum per me conscriptum exinde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meo solitis et consuetis signavi, rogatus et reqvisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum. Et constat michi de rasura istarum trium dictionum, videlicet, 'utriusque juris remedia', in sexta decima linea desuper computando positarum, non vitio sed errore facta, de quo protestor.

Dominus cardinalis deputavit in curatorem dominis Henrico, Adolpho et Gerhardo ducibus in minoritate annorum constitutis Luderum Rottorp in Romana curia causarum procuratorem, presentem et onus suscipientem, recepto juramento.

Eadem die, videlicet lunæ, nona mensis octobris supradicti, dominus cardinalis judex et commissarius præfatus, Romæ in domibus suæ solitæ residentiæ, hora vesperorum consueta, ad jura reddendum in loco suo solito pro tribunali sedens, dominum magistrum Luderum Rottorp procuratorem coram eo personaliter constitutum et presentem ac onus tutelæ et curæ infrascriptæ in se sponte et voluntarie suscipientem, illustribus et generosis principibus et dominis, dominis Henrico, Adolpho et Gerhardo Sleswicensibus ducibus, principalibus supradictis, tamquam in minoritate annorum constitutis, in tutorem et curatorem deputavit et assignavit, ad causam et causas hujusmodi pro eis defendendum, ac etiam in eis agendum contra et adversus serenissimum principem, dominum Ericum Daniæ etc. regem, ex adverso principalem, in pretacta ipsi domino auditori facta et presentata commissione ex adverso principaliter nominatum, ac omnem aliam personam pro eo in judicio legitime intervenientem: ac etiam omnia et singula quæ ad hujusmodi curationis officium requirantur faciendum et exercendum, deputandum duxit et deputavit. Recepto primitus ab eodem magistro Ludero Rottorp procuratore, ad mandatum suum et in ejus manibus tactis corporaliter per eum scripturis sacrosanctis ad sancta dei evangelia, de hujusmodi curationis officium seu mandatum juxta et secundum informationes sibi datas seu dandas fideliter et legaliter juxta suum posse, salvo salario competenti, exercendo, prestito juramento.

Luderus Rottorp curator produxit II testes super nominato accessu, qui admissi jurarunt ut infra.

Quo facto, providus vir magister Luderus Rottorp, in Romana curia procurator, et supra nominatorum dominorum Henrici, Adolphi et Gerhardi ducum sleswicensium principalium, in annorum minoritate existentium, curator, per dominum cardinalem, judicem et commissarium prefatum ut premittitur deputatus, nomine quo supra, honorabiles viros dominos Ludolphum Robringh canonicum in eccelsia Lubicensi, et Tidericum Poltzin in audientia litterarum contradictarum domini papæ procuratorem, ut et tanquam testes ad jurandum de et super nominato accessu ad dominum Ericum Daciæ etc. regem, ex adverso principalem predictum, pro <executione> mandatorum apostolicorum quorumcunque et presertim citationis cum inhibitione contra eum ad partes decernendæ testimonium veritati produxit; quos admitti, eorumque solita juramenta recipi, nec non interrogari super premissis et examinari per dominum cardinalem, judicem et commissarium prefatum, debita cum instantia postulavit. Memoratus tunc dominus cardinalis, judex et commissarius supradictus testes ibidem presentes et judicialiter comparentes, ad prenominati magistri Luderi Rottorp curatoris instantiam, quid eis de premissis, an ad dominum Ericum Daciæ etc. regem ex adverso principalem predictum, prefatis dominis Henrico, Adolpho et Gerhardo ducibus principalibus, aut cuiquam alteri ex parte eorundem, pro dictæ citationis cum inhibitione facienda executione tutus pateat accessus vel ne, interrogavit. Volens atque mandans eisdem, quod ad hanc suam interrogationem, mediis eorum juramentis responderent, et quilibet eorum medio suo juramento responderet. Qui quidem testes sic per dominum cardinalem judicem et commissarium prefatum interrogati, statim et in continenti ad mandatum ipsius domini cardinalis judicis et commissarii, et in ejus manibus, tactis per eos et eorum quemlibet scripturis sacrosanctis, ad sancta dei evangelia juraverunt et dixerunt, et quilibet eorum juravit et dixit, se veraciter credere, ad prelibatum dominum Ericum Daciæ etc. regem ex adverso principalem, ac ipsius regis castra et civitates ac alia ejus terræ loca, pro aliquo mandato presertim citationis cum inhibitione hujusmodi exequendo, tutum non patere accessum: et quod non sine maximo corporis periculo ipsi domino Erico regi, vel in ejus castris et opidis, mandatorum quorumcunque precipue citationis cum inhibitione predictæ posset attemptari.

Instante Ludero Rottorp curatore, dominus cardinalis decrevit citationem cum inhibitione per edictum publicum ad partes in forma.

Quo sic peracto, idem magister Luderus Rottorp curator, quo supra nomine, sibi citationem cum inhibitione per edictum publicum in Romana curia et in partibus in locis regno Daciæ circumvicinis exequendum et publicandum contra et adversus dominum Ericum Daciæ etc. regem, ex adverso principalem, omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim interesse putantes, juxta et secundum prenarratæ commissionis vim, formam, continentiam atque tenorem, in forma solita et consueta decerni et concedi per dominum cardinalem judicem et commissarium prefatum debita cum instantia postulavit. Quam quidem citationem cum inhibitione dominus cardinalis judex et commissarius prefatus dicto magistro Ludero Rottorp curatori instanti et petenti decrevit et concessit, eamque prout petita extitit, per me presentis causæ notarium, secretarium atque scribam, predictum exinde fieri, subscribi et publicari, suique sigilli appensione communiri voluit et mandavit, prout et quemadmodum in quodam publico citationis cum inhibitione per edictum publicum[3] instrumento per me presentis causæ notarium, secretarium atque scribam predictum, deinde in notam recepto, et inferius apud acta presentis causæ registrato, cujus tenor inferius est insertus, plenius continetur et habetur. Presentibus ibidem venerabilibus viris dominis evangelista cantore Amalficano et Guillelmo de Portugruario canonico Concordiensi, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Tenor vero citationis cum inhibitione per edictum publici instrumenti, unde supra sit mentio, sequitur et est talis.

Citatio cum inhibitione per edictum ad partes decreta, instante Ludero Rottorp curatore.

Universis et singulis et presertim germanicæ nationis, Antonius miseratione divina etc. tituli sanctæ Susannæ sanctæ Romanæ ecclesiæ presbyter, cardinalis Aquilegiensis vulgariter nuncupatus, judex et commissarius causarum et causæ ac partibus infrascriptis a domino nostro papa specialiter deputatus, salutem in domino sempiternam et presentibus fidem indubiam adhibere. Noveritis, quod nuper sanctissimus in Christo pater et dominus noster, dominus Martinus, divina providentia papa quintus quandam commissionis sive supplicationis scedulam nobis per certos suos cursores presentari fecit. Quam nos ea qua decuit reverentia recepimus hujusmodi sub tenore: Beatissime pater. Cum sedes apostolica [etc. vide supra, usque ad] et citet ut petitur etiam per edictum. Post cujus quidem commissionis sive supplicationis scedulæ presentationem et receptionem nobis et per nos ut premittitur factas, productis primitiis coram nobis pro parte illustrium et nobilium dominorum Henrici, Adolphi et Gerhardi ducum sleswicensium principalium in dicta nobis facta et præsentata commissione principaliter nominatorum, nonnullis testibus fide dignis ad informandum animum nostrum de et super in prescripta commissione contentis, et presertim non tuto accessu ad illustrissimum dominum Ericum Daciæ etc. regem ex adverso principaliter in eadem nobis facta commissione ex adverso principaliter nominatum. Ipsisque testibus receptis, admissis et in forma juris juratis, et diligenter de mandato nostro examinatis, eorumque dictis et depositionibus in scriptis fideliter relatis, et demum per nos visis, subsequenter fuimus pro parte dominorum Henrici, Adolphi et Gerhardi ducum principalium prefatorum debita cum instantia requisiti, quatenus sibi citationem legitimam cum inhibitione per edictum publicum in Romana curia extra et in partibus in locis vicinis affigendum, legendum et publicandum, contra et adversus illustrissimum dominum Ericum Daciæ etc. regem ex adverso principalem predictum, omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim interesse putantes, juxta et secundum ipsius commissionis vim, formam et tenorem in forma solita et consueta decernere et concedere dignaremur. Nos igitur Antonius cardinalis judex et commissarius prefatus, attendentes requisitionem hujusmodi fore justam et consonam rationi, quodque justa petentibus non est denegandus assensus, et quia ex dictis et depositionibus testium predictorum invenimus, prefatis dominis Henrico, Adolpho et Gerhardo ducibus principalibus, et procuratori eorum, vel alicui alteri eorum nomine, prenominatum illustrissimum dominum Ericum regem ex adverso principalem, aut ipsius domini regis castra, civitates et loca, aliorumque sua interesse putantium domicilia, tute pro hujusmodi nostris citationibus per edictum exequendis tutum non patere accessum; idcirco auctoritate apostolica nobis commissa, et qua fungimur in hac parte, per hoc presens publicum edictum , in audientia publica literarum contradictarum domini nostri papæ legendum, atque Beatæ Mariæ rotundæ pro audientia causarum apostolica specialiter deputatæ, et Basilicæ principis apostolorum de urbe, nec non cathedralium Lubicensis et Sverinensis, tanquam locorum vicinorum, ecclesiarum valvis seu portis afficiendum et publicandum, prenominatum dominum Ericum Daciæ etc. regem ex adverso principalem, omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim interesse putantes, tenore presentium citamus, quatenus septuagesima die post lectionem, affixionem et publicationem presentium sic ut premittitur factas, immediate sequente, si dies ipsa septuagesima juridica fuerit, et nos vel alter forsan loco nostri surrogandus auditor ad jura reddendum pro tribunali sederimus vel sederit, alioquin prima die juridica ex tunc immediate sequenti, qua nos vel surrogandum judicem et commissarium prefatum, Romæ vel alibi, ubi tum forte dominus noster papa cum sua curia residebit, hora causarum consueta, ad jura reddendum pro tribunali sedere contigerit, compareant in judicio coram nobis vel surrogando judice et commissario predicto, per se vel procuratorem seu procuratores suos ydoneos, ad causam et causas hujusmodi sufficienter instructos, cum omnibus et singulis actis, actitatis, literis, scripturis, privilegiis, processibus, instrumentis, juribus, et munimentis causam et causas hujusmodi tangentibus seu eas quomodolibet concernentibus, prefatis dominis Henrico, Adolpho et Gerhardo ducibus principalibus seu eorum legitimo procuratori pro eis, de et super omnibus et singulis in dicta nobis facta commissione contentis, de justitia responsuri, et in toto negotio ac causa hujusmodi ad omnes et singulos actus gradatim et successive et usque ad diffinitivam sententiam inclusive, debitis et consuetis terminis et dilationibus precedentibus, ut moris est, processuri et procedi visuri: aliasque dicturi, facturi, audituri, recepturi et allegaturi, quod justitia suadebit et ordo dictaverit rationis. Cum certificatione, quod sive in dicto citationis termino comparere curaverint, sive non, nos nichilominus vel surrogandus judex prefatus ad premissa omnia et singula, et alias prout juris fuerit, procedemus seu procedet, dictorum citatorum absentia seu contumacia non obstante. Loca vero audientiæ publicæ ac valvarum et portarum ecclesiarum predictarum, tanquam publica et ydonea ad hujusmodi nostram citationem publicandum, ad instar edictorum publicorum, quæ olim in albo pretorio scribebantur, duximus eligendum, quæ presentem nostram citationem suo quasi sonoro preconio et patulo judicio publicabunt. In quibus ipsam citationem nostram modo premisso decrevimus et decernimus publicandam, ne prenominati sic citati vel eorum aliquis de premissis ignorantiam aliquam pretendere valeant in posterum quomodolibet vel allegare, cum non sit verisimile apud ipsos sic citatos remanere incognitum, quod tam notorie et patenter omnibus extitit publicatum. Volentes nichilominus et dicta auctoritate apostolica decernentes, quod hæc presens nostra citatio modo premisso executa et publicata prenominatos citatos arceat et astringat, ac si in propriis eorum et cujuslibet ipsorum personis apprehensi et citati fuissent, ac etiamsi ipsa citatio fuisset et esset ipsis presentialiter et personaliter lecta, publicata et intimata. Et insuper attendentes, quod lite et causa hujusmodi in Romana curia indecise pendentibus, nichil sit in partibus per quemcunque innovandum, idcirco auctoritate prefata illustissimo domino Erico Daciæ etc. regi ex adverso principali prædicto, omnibusque aliis et singulis sua communiter vel divisim interesse putantibus, inhibemus per presentes, ne ipse rex principalis ex adverso, omnesque et singuli supradicti seu eorum alter per se vel alium seu alios publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quesito colore, in litis pendentia hujusmodi, nostræque immo verius apostolicæ jurisdictionis vilipendium et contemptum, illustriumqe dominorum Henrici, Adolphi et Gerhardi ducum principalium prædictorum prejudicium, et juris sui lesionem, lite et causa hujusmodi sic ut prefertur indecise pendentibus, quidquam innovare vel attemptare presumat vel presumant. Quodsi secus factum fuerit, id totum revocare et in statum pristinum reducere curabimus justitia mediante. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum, presentes literas sive presens publicum instrumentum, hujusmodi nostram citationem per edictum cum inhibitione in se continentes sive continens, exinde fieri, et per notarium publicum nostrumque et hujusmodi causæ coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, nostrique sigilli jussimus appensione muniri. Datum et actum Romæ in domibus nostræ solitæ residentiæ sub anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, indictione secunda, die vero lunæ, nona mensis octobris, pontificatus prefati domini nostri Martini papæ quinti anno septimo. Presentibus ibidem venerabilibus viris, evangelista cantore Almaficano et Guillelmo canonico Concordiensi, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Ciprianus Francisci clericus Pistoriensis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, reverendique in Christo patris et domini, domini Antonii cardinalis judicis et commissarii prefati, ac hujusmodi causæ coram eo scriba, quia prædictæ citationis petitioni ejusque decreto, ac omnibus aliis et singulis, dum sic ut premittitur agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus interfui, eaque sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens publicum instrumentum, per alium fidelem scriptum, exinde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis, una cum prefati domini cardinalis sigilli appensione signavi, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

Mutatur annus domini indictio pontificatus ut infra.

Dominus Christianus episcopus Osiliensis presentauit domino cardinali commissionem dependentem et transsumptum instrumenti sententiæ arbitralis in partibus per regem Romanorum latæ facto, et dixit quomodo dominus noster papa sibi mandauit, quod referret domino cardinali, ut se de contentis in dicta commissione dependente informaret, et domino nostro papæ relationem faceret.

Anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto, indictione tertia, die vero lunæ, vicesima nona mensis januarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Martini divina providentia papæ quinti anno octavo, in mei presentis causæ notarii secretariique et scribæ prædicti, ac testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum presentia personaliter constitutus reverendus pater dominus Christianus episcopus Osiliensis, domini nostri papæ continuus commensalis, ex parte ejusdem domini nostri papæ quandam commissionis siue supplicationis dependentis scedulam, et unum publicum transsumptum sententiæ arbitralis in partibus per serenissimum principem et dominum, dominum Sigismundum Romanorum semper augustum ac Ungariæ etc. regem latæ instrumentum, ut prima facie apparebat, signo et manu notarii signatum et subscriptum, domino cardinali judici et commissario prefato facto realiter et in scriptis infrascriptorum tenorum exhibuit atque presentauit. Referens nichilominus ac dicens, quomodo prefatus dominus noster papa sibi vivæ vocis oraculo commisit et mandauit, quod eidem domino cardinali judici et commissario diceret et referret, quod de contentis in hujusmodi dependentis commissionis sive supplicationis scedula animum suum informaret, et id quod ex diligenti inquisitione et informatione hujusmodi reperiret sanctitati prefati domini nostri papæ in consistorio secreto, ut moris est, referret. Presentibus ibidem venerabilibus dominis Panthaleone ac evangelista cantore Almaficano et Guillelmo de Portugruario canonico Concordiensi, prefati domini cardinalis judicis et commissarii secretariis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et tunc dominus cardinalis judex et commissarius prefatus dictam commissionis sive supplicationis dependentis scedulam reverenter ut decuit recipiens, eam mihi presentis causæ notario secretarioque et scribæ suo supradicto tradidit soliciter[4] registrandum. Mandans michi nichilominus et committens, ut tam ipsam dependentis commissionis sive supplicationis scedulam, quam omnia et singula, quæ ipsius vigore inter partes in ea contentas conscribenda occurrerint, in actis meis publicis et presentis causæ registro fideliter scriberem et registrarem, aut per alium fidelem scribi et registrari facerem, et cum expediens fuerit, in publica redigerem seu redigi facerem documenta, partibus copiam petentibus, dum ipsis per dominum cardinalem judicem et commissarium prefatum rite et legitime decreta fuerit, fideliter traderem et exhiberem actis ex eisdem.

Tenores vero dependentis commisionis sive supplicationis scedulæ et transsumpti instrumenti sententiæ, de quibus supra fit mentio, sequuntur et sunt tales

Beatissime Pater. Cum sedes apostolica [etc. vid. sup. usque ad] et citet ut petitur etiam per edictum.

Beatissime pater, licet reperiatur commissio tenoris suprascripti, reverendissimo patri domino cardinali Aquilegiensi presentata, et idem dominus cardinalis dicatur quandam citationem ejus vigore decrevisse, tamen devotissimus filius sanctitatis vestræ Ericus Daciæ etc. rex in dicta commissione nominatus, non credit sanctitatem vestram velle falcem in messem ponere alienam: nec ipsum dominum regem in causa hujusmodi prophana et inter laicos compellere ad litigandum in curia ecclesiastica. Attento presertim, quod in principio commissionis prescriptæ asseratur, sedem apostolicam omnium oppressorum presertim orphanorum et pupillorum fore singulare refugium, attamen nulla oppressio in eadem specifice designatur: et quanquam exponentes prefati se minores viginti quinque annis asserant, hæc tamen assertio non videtur sufficere ad cognitionem causarum hujusmodi ad forum ecclesiasticum deducendi, cum alias miserabiles aut pauperes se non exprimant ut credantur saltem annum vicesimum ætatis attigisse. Supplicatur itaque sanctitas vestra quatenus causarum hujusmodi statum pro expresso habentes, et citationem ipsam revocantes, reverendissimo patri et domino cardinali mandare dignemini, ut in eisdem causis supersedeat et se ulterius non intromittat, cum pateat prefatis exponentibus libera facultas ipsum dominum regem coram judicibus suis secularibus conveniendi. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque.

Transsumptum instrumenti sententiæ arbitralis latæ per dominum regem Romanorum.

In nomine sancte individuæ Trinitatis, amen. Sigismundus [etc. NB. Inseritur hic integrum laudum Sigismundi, quod in archivo regio et apud Huitfeldium habetur, et cujus clausula seu sententia diffinitiva habetur C. 438 exscripta usque ad verba] Bohemiæ quarto.

Et ego Antonius Bartholomæi Franchi de Pisis publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius et judex ordinarius ac curiæ et cancellariæ imperialis protonotarius, dictæque causæ coram serenissimo domino nostro, domino Romanorum rege prefato notarius et scriba, quia predictis pronunciationi dictæ sententiæ et arbitrii et promulgationi ac aliis omnibus et singulis suprascriptis, dum sic ut præmittitur agerentur et fierent, una cum prenominatis dominis testibus præsens fui, eaque sic fieri vidi et audivi et in notam suscepi et registravi, has inde literas hoc instrumentum pronunciationis sententiæ in se continentes, alterius manu, me aliis occupato negotiis, de mei licentia fideliter hic descriptas concepi, et ideo de mandato ejusdem domini nostri regis ea publicavi, et me subscripsi, et una cum appensione sigilli majestatis suæ signum meum et nomen apposui consueta, in fidem et testimonium eorundem etiam rogatus et requisitus. Et ego Laurentius Swenonis Arusiensis[5] diocesis clericus publicus imperiali auctoritate notarius, quia omnia et singula suprascripta non rasa, non abolita, non cancellata, nec in aliqua sui parte vitiata, sed omni prorsus suspicione falsitatis carentia, cum plenis litteris et sano et salvo imperialis majestatis pendenti sigillo sigillata, de verbo ad verbum in omni modo ut premittitur sonantia, mature vidi, diligenter inspexi et attente perlegi anno ab incarnatione domini millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, indictione secunda, mensis octobris die vicesima, hora nona ante meridiem, in castro Wordingburgh Roskildensis diocesis pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini, domini Martini divina providentia papæ quinti anno suo octavo præsentibus ibidem videlicet reverendo in Christo patre et domino, domino Ulrico, dei gratia episcopo Arusiensi[6] , et honorabili viro domino Johanne Petri illustrissimi principis ac domini, domini Erici regnorum Daciæ etc. regis cancellario, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis ideoque supplicatione et requisitione illustrissimæ principis dominæ Philippæ dei gratia Daciæ, Sweciæ, Norwegiæ regnorum, slavorum gothorumque reginæ ac ducis Pomeraniæ, hoc presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci, et in hanc publicam formam transsumpsi, signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum.

Dominus cardinalis rediens de palatio papæ retulit michi notario, qualiter eodem mane fecerat relationem in consistorio secreto de presenti causa juxta commissionem sibi factam per papam, qualiter ipse habuerat consilia cum valentissimis doctoribus in dicta causa, qui determinaverant causam facti tractandam in curia. Item dominus cardinalis retulit michi notario, quod dominus noster papa post multam disputationem cum dominis cardinalibus in dicto consistorio habitam commisit dicto cardinali judici, quod procederet in causa juxta tenorem commissionis sibi præsentatæ.

Anno, indictione et pontificatu quibus supra, die vero Veneris, tricesima mensis martii, dominus cardinalis judex et commissarius prefatus, Romæ in domibus suæ solitæ residentiæ, statim post reditum suum a palatio domini nostri papæ, in quo tum consistorium secretum tentum fuit et observatum, retulit et dixit michi presentis causæ notario secretarioque et scribæ suo prædicto, se hodie in presentia domini nostri papæ prædicti, in dicto consistorio secreto, juxta et secundum ultimam sibi factam per reverendum patrem dominum Christianum episcopum Osiliensem dicti domini nostri papæ commensalis et presentatam commissionem, plenam in presenti causa fecisse relationem. Videlicet qualiter ipse bina vice cum valentissimis et notabilissimis viris utriusque juris doctoribus et jurisperitis super ista materia et hiis quæ in dicta dependente commissione continebantur, habuisset consilia. Qui omnes unanimiter et concorditer, matura deliberatione previa, consenserunt, concluserunt et determinaverunt, quod causa hujusmodi in Romana curia audienda, cognoscenda et decidenda est ac sententiæ calculo terminanda; non obstantibus hiis, quæ in dicta dependentis commissionis sive supplicationis scedula continentur. Et quomodo tunc dominus noster papa post dictam relationem sic ut premittitur factam, de consilio, deliberatione et consensu omnium dominorum cardinalium, post longam et multam de hoc inter eos habitam disputationem idem dominus noster papa sibi vivæ vocis oraculo commisit et mandavit, quod dicta dependente commissione et contentis in eadem non obstantibus, in causa et causis hujusmodi procederet secundum quod jus deposceret et ordo dictaret rationis, et secundum primo sibi factæ in præsenti causa et presentatæ commissionis vim, formam et tenorem. Ista retulit dictus dominus cardinalis judex et commissarius loco et tempore preallegatis. Mandans michi et committens, quod presentem relationem apud acta presentis causæ fideliter conscriberem et registrarem, aut per alium fidelem conscribi facerem et registrari. Presentibus ibidem venerabilibus viris, evangelista cantore Almaficano et Guillelmo de Portugruario canonico Concordiensi, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Comparuit N. Sachow prepositus ecclesiæ Slesvicensis, et dedit mandatum procurationis suæ, et in quantum mandatum hujusmodi non esset sufficiens, petivit dominis committentibus tutores seu curatores deputari, et dominus Cardinalis deputavit omnes in procuratorio nominatos.

Eadem die videlicet Veneris, tricesima et penultima mensis martii supradicti, comparuit in judicio coram domino cardinali judice et commissario prefato, Romæ in domibus suæ solitæ residentiæ, hora vesperorum consueta, ad jura reddendum, in loco suo solito pro tribunali sedente, venerabilis vir dominus Nicolaus Sachow prepositus ecclesiæ Slesvicensis, et dominorum Adolphi et Gerhardi ducum principalium prædictorum procurator, procuratorio nomine eorundem; et volens de suo procurationis mandato plenam et legitimam facere fidem, quoddam mandati procurationis publicum instrumentum signo et manu notarii publici ut prima facie apparebat signatum et subscriptum, facto realiter et in scriptis infrascripti tenoris exhibuit atque presentavit. Et nichilominus idem dominus Nicolaus Sachow dictis dominis Adolpho et Gerhardo principalibus adhuc in minoritate annorum constitutis, in casu, quo dictum procurationis mandatum sufficiens non esset, tutores seu curatores ad causam et causas hujusmodi pertractandum, prosequendum, agendum et defendendum et pro eis in judicio interveniendum, dari et deputari per dominum cardinalem judicem et commissarium prefatum debita cum instantia postulavit. Memoratus tunc dominus cardinalis judex et commissarius, ad dicti domini Nicolai Sachow instantiam, prenominatis dominis Adolpho et Gerhardo ducibus principalibus, adhuc tanquam in minoritate annorum constitutis, ad causæ et causarum hujusmodi persecutionem, omnes et singulos in dicto procurationis mandato contentos tutores deputauit et curatores, magistro Ludero Rottorp alias eisdem in tutorem et curatorem deputato, nichilominus in curationis officio permansuro.

N. Sachow dedit citationem alias ad partes decretam, et executiones ejus vigore factas.

Deinde vero idem Dominius Nicolaus Sachow procurator et curator quo supra nomine, adhuc ibidem presens et judicialiter comparens, citationem per edictum alias per dominum cardinalem judicem et commissarium prefatum in hujusmodi causa decretam, et unam in Romana Curia desuper subsecutam, et in dorso dictæ citationis scriptam, et duas alias in partibus super dicta citatione factas et de eisdem partibus reportatas executiones, facto realiter et in scriptis infrascriptorum tenorum exhibuit atque representavit. Et nichilominus partem sibi in hujusmodi causa adversam ulterius ad dicendum et opponendum quicquid verbo vel in scriptis contra dictam ipsi Domino cardinali judici et commissario in presenti causa factam et presentatam commissionem, nec non citationem per eundem dominum cardinalem judicem et commissarium in hujusmodi causa decretam, ac executiones desuper tam in Romana curia, quam in partibus factas et subsecutas, et hic ut premittitur exhibitas et reproductas, dicere sive excipere voluerint, per audientiam publicam literarum contradictarum domini nostri papæ citari, mandari, ad aliquem certum peremptorium terminum competentem, per dictum dominum cardinalem judicem et commissarium prefatum, debita cum instantia postulavit. Quam quidem citationem idem dominus cardinalis judex et commissarius dicto domino Nicolao Sachow procuratori instanti et petenti decrevit et concessit: eamque prout petita extitit, ad primam diem juridicam proxime futuram, qua eundem dominum cardinalem judicem et commissarium Romæ in domibus suæ solitæ residentiæ hora vesperorum consveta ad jura reddendum in loco suo solito pro tribunali sedere contigerit, per audientiam publicam literarum contradictarum domini nostri papæ predictam peremptorie fieri voluit et mandauit.

Tenores vero mandati procurationis nec non citationis et executionis instrumentorum publicorum, de quibus supra sit mentio, sequuntur et sunt tales.

Mandatum procurationis dominorum Adolphi et Gerhardi principum principalium, datæ pro N. Sachow procuratore.

In nomine domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, indictione secunda, die vero decima septima mensis septembris, hora vesperorum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini divina providentia papæ quinti anno octavo, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hæc specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constituti illustres principes domini Adolphus et Gerhardus duces Slesvicenses, ac comites Holtzatiæ, Stormariæ et in Schowenborgh, vicesimum quintum ætatis suæ annum nondum complentes, omnibus melioribus modo, via, jure, causa et forma, quibus melius et efficacius fieri potuit et debuit, fecerunt, constituerunt, creaverunt et solenniter ordinaverunt suos veros, certos, legitimos et indubitatos procuratores, actores, factores, negotiorum suorum gestores ac nuncios speciales et generales, ita tamen quod specialitas generalitati non deroget nec e contra, videlicet reverendum in Christo patrem et dominum Hermannum Dwergh sedis apostolicæ prothonotarium, ac venerabiles et circumspectos viros magistros Nicholaum Sachow ecclesiæ Sleswicensis prepositum, Ludolphum Robringh, Thomam Lantzenbergh, Luderum Rottorp, Nicolaum Hamborch, Johannem Hellnick et Henricum Pattensen, in Romana curia procuratores, absentes tanquam presentes, et quemlibet eorum in solidum, ita quod non sit melior conditio occupantis, sed quod unus incepit id alter prosequi mediate valeat et finire. In quantum vero hujusmodi constitutio non valeat de jure, petierunt sibi eosdem tutores et curatores deputari, in causa et causis, quæ vertuntur inter illustrissimum principem dominum Ericum Daciæ etc. regem ex una, et illustres principes dominos duces predictos, super ducatu Slesvicensi et quibusdam aliis terris et eorum occasione, partibus ex altera; ad comparendum pro eisdem dominis coram quocunque judice competente agendum et defendendum libellos, petitiones, summarias, positiones et articulos, literas, instrumenta et munimenta quæcunque et qualiacunque, nec non testes et alia probationum genera producendum et faciendum, et ex adverso productis contradicendum, et contra ea et testium personas, defectus et crimina excipiendum et opponendum, calumpniæ et aliud quodlibet licitum et honestum juramentum in animas ipsorum constituentium prestandum et prestari petendum et audiendum, sententias tam diffinitivas quam interlocutorias fieri petendum et audiendum, ab eisque et quibuscunque gravaminibus appellandum et appellationes prosequendum, expensasque taxari petendum, quascunque litteras gratiam vel justitiam continentes impetrandum et ex adverso impetratis contradicendum, absolutionis etiam simpliciter vel ad cautelam ac restitutionis in integrum vel ad appellandum, beneficia impetrandum, unum vel plures procuratorem vel procuratores seu tutores et curatores loco sui semel vel pluries substituendum, et eum seu eos revocandum et onus sive officium procurationis hujusmodi in se reassumendum totiens quotiens opus fuerit, et generaliter omnia alia et singula faciendum, dicendum, gerendum et exercendum, quæ in premissis et circa premissa necessaria fuerint seu etiam quomodolibet oportuna, et quæ ipsimet constituentes facerent seu facere possent, si premissis personaliter interessent, etiamsi talia forent, quæ mandatum exigant magis speciale quam presentibus est expressum. Promittentes iidem constituentes michi notario publico infrascripto stipulanti et recipienti vice et nomine omnium et singulorum, quorum interest vel intererit, se ratum, gratum atque firmum perpetuo habiturum totum id et quicquid per dictos suos procuratores seu curatores vel eorum alterum ac substituendum ab eis vel eorum altero actum, factum, dictum, gestum seu procuratum fuerit in premissis et quolibet premissorum. Relevantesque et relevare volentes eosdem suos procuratores seu tutores sive curatores et quemlibet eorum ac substituendum ab eis seu eorum altero, ab omni onere satisdandi judicio sisti et judicatum solvi, cum omnibus suis clausulis necessariis et oportunis, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum. Super quibus omnibus et singulis iidem constituentes sibi a me notario publico infrascripto unum vel plura publicum seu publica fieri petierunt instrumenta. Acta fuerunt hæc Nyemunster in domo hospitii Hartwici Wertsen villani ibidem, Bremensis diocesis. Presentibus ibidem strenuis viris dominis Schakkone Rantzow, Ottone Zestede, Johanne Stake, Henrico van Alvelde et Detlevo van Alvelde militibus Lubicensis et Bremensis diocesis, testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. Et ego Matheus Ditmari clericus Brandeburgensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius, quia hujusmodi procuratorum et tutorum constitutioni, omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic ut premittitur, agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum instrumentum exinde confeci, subscripsi et publicavi et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi et subscripsi, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

Citatio per edictum de partibus reportata, dat per N. Sachow curatorem seu procuratorem.

Universis et singulis et presertim Germanicæ nationis Anthonius [etc. vid. sup. usque ad subscriptionis Cipriani Francisci finem, et illa verba] et singulorum premissorum.

Executio citationis facta in audientia contradictarum.

In nomine domini amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, indictione secunda, die Veneris, vicessima secunda mensis decembris, pontificatus sanctissimo in Christo patris et domini nostri, domini Martini divina providentia papæ quinti anno octavo, in mei notarii publici et testium infrascriptorum presentia, providus vir magister Alphinus de Campo regali, audientiæ publicæ literarum contradictarum lector, Romæ in ecclesia beatæ Mariæ rotundæ, in eadem audientia, mane ipsius hora consueta, hoc presens retroscriptum publicum instrumentum, ab alio latere tantum, et in eo contenta publice alta et intelligibili voce legit et publicavit, ad instantiam providi viri magistri Johannis Kolkhaghen in Romana curia et illustrium virorum dominorum Henrici, Adolphi et Gerhardi ducum Slesvicensium principalium in ipso instrumento principaliter nominatorum asserti procuratoris, qui sibi eo nomine de lectura et publicatione hujusmodi per me notarium publicum infrascriptum fieri petiit publicum instrumentum. Præsentibus ibidem providis viris magistris Johanne Stallen et Johanne Paschen in eadem audientia procuratoribus, ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Post modum vero die sabbati, vicesima tertia dicti mensis, hoc presens instrumentum hora primarum vel quasi, valvis dictæ ecclesiæ affixi, et ibidem extensum dimisi. Presentibus ibidem providis viris magistris Johanne Stullen et Johanne Paschen, in dicta audientia procuratoribus et testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Deinde hora tertiarum dictæ diei vel quasi, de predictis valvis removi, et valvis Basilicæ principis apostolorum de urbe affixi. Et demum hora nonarum ejusdem diei de proxime dictis valvis removi. Rogatus et requisitus ut de affixione et remotione hujusmodi publicum conficerem instrumentum. Presentibus ibidem discretis viris Nicolao Johannis et Mathia Thur clericis Cracoviensis et Wratislaviensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Henricus Alphusen clericus Osnaburgensis diocesis publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius et audientiæ predictæ scriba, quia lecturæ et aliis premissis interfui, ac affixionem et remotionem prædictas feci, ideo hoc presens publicum instrumentum per alium fideliter scriptum, signo et nomine meis solitis signavi rogatus.

Executio facta in ecclesia Lubicensi.

In nomine domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, indictione tertia, die vero vicesima septima decembris, hora tertiarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Martini divina providentia papæ quinti anno octavo, in ecclesia Lubicensi cathedrali, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presentia personaliter constitutus venerabilis vir magister Nicolaus Sachow, præpositus ecclesiæ Slesvicensis, habens in manibus suis quasdam litteras citationis et inhibitionis reverendissimi in Christo patris et domini Antonii miseratione divina tituli sanctæ Susannæ sacrosanctæ Romanæ ecclesiæ presbyteri cardinalis, in causa nullitatis sententiæ inter illustres principes dominos Henricum, Adolphum et Gerhardum duces slesvicenses ex una, et illustrissimum dominum Ericum Daciæ etc. regem partibus ex altera, ab eodem domino cardinali sub anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, die lunæ nona mensis octobris emanatas et emissas, et per Ciprianum Francisci clericum Pistoriensem, publicum apostolica et imperiali auctoritatibus notarium subscriptas, sigilloque ejusdem domini cardinalis sigillatas, easdem pro parte dictorum dominorum ducum infra missarum solennia valvis dictæ ecclesiæ cathedralis affixit, ibique per horam vel ultra stare dimisit, dictasque litteras debite secundum ordinem illarum et continentiam plenariam fuit executus. Quibus tandem ablatis, veras earum copias prefatis valvis affixit, quas abinde recedendo ibidem sic affixas stare dimisit. Super quibus omnibus et singulis premissis idem magister Nicolaus præpositus petiit sibi a me notario publico infrascripto unum vel plura publicum vel publica fieri instrumentum seu instrumenta. Acta sunt hæc Lubeck anno, indictione, die, hora, mense, loco et pontificatu quibus supra. Presentibus ibidem discretis viris Henrico Poghetze clerico Lubecensi, et Johanne Dunker laico Verdensis diocesis, testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. Et ego Matheus Ditmari clericus Brandeburgensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius, quia hujusmodi literarum affixioni, executioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic ut premittitur, agerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens publicum instrumentum per me scriptum exinde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium premissorum.

Executio citationis facta in valvis ecclesiæ Zwerinensis.

In nomine domini amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo qudringentesimo vicesimo quinto, indictione tertia, die vero lunæ, decima quinta mensis januarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Martini divina providentia papæ quinti anno octavo, hora tertiarum vel quasi, infra missarum solempnia, ego Nicolaus Deghenhardi clericus Lubicensis publicus imperiali auctoritate notarius, pro parte illustrium dominorum Henrici, Adolphi et Gerhardi ducum Slesvicensium etc. ad hoc rogatus et requisitus, literas citationis et inhibitionis reverendissimi in Christo patris et domini, domini Antonii miseratione divina tituli sanctæ Susannæ sacrosanctæ Romanæ ecclesiæ presbyteri cardinalis, in causa nullitatis sententiæ inter dictos dominos ex una, et illustrissimum dominum Ericum Daciæ etc. regem parte ex altera vertente, ab eodem domino cardinali sub anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, die lunæ nona mensis octobris emanatas et emissas, et per Cyprianum Francisci clericum Pistoriensem apostolica et imperiali auctoritatibus notarium subscriptas, sigilloque ejusdem domini cardinalis sigillatas, in presentia testium infrascriptorum, valvis ecclesiæ Zwerinensis affixi, et per horam vel circa stare dimisi, dictasque litteras debite secundum omnem tenorem illarum et continentiam plenariam executus fui. Tandem eas deponens, copias plene auscultatas earundem præfatis valvis affixi, quas abinde recedendo ibidem sic affixas etiam stare dimisi. Acta sunt hæc Zwerin anno, indictione, die, hora, mense, loco, pontificatu et aliis quibus supra. Presentibus ibidem discretis viris dominis Alberto Dysin, Johanne Wulf, Gerardo Romer, Tiderico Saskeman, et Nicolao Pampow, Zwerinensis et parochialis sancti Petri Rostokiensis Zwerinensis diocesis ecclesiarum vicariis perpetuis, testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis per me. In fidem vero et evidens testimonium omnium et singulorum premissorum, presens publicum instrumentum propria manu mea conscriptum exinde confeci, et in hanc publicam formam redegi, quam signo et nomine meo solitis et consuetis signavi ut premittitur rogatus et requisitus, de quo solenniter protestor N. Deghenhardi.

Anno, indictione et pontificatu quibus supra, die vero lunæ secunda mensis aprilis, fuit proxima feria secunda post festum palmarum. Quare ab illa die inclusive propter sacrum tempus passionis domini nostri Ihesu Christi tunc instans, et festa paschalia subsequentia usque ad octavas paschæ inclusive, dominus cardinalis judex et commissarius prefatus ad jura reddendum pro tribunali non sedebat.

Comparuit Luderus Rottorp procurator et curator ducum et dedit citationem audientiæ facto, et accusavit contumaciam partis adversæ nil dicentis contra commissionem, citationem et ejus executionem.

Die mercurii, decima octava mensis aprilis supradicti, comparuit in judicio coram domino cardinali judice et commissario prefato Romæ in domibus suæ solitæ residentiæ, hora vesperorum consueta, ad jura reddendum in loco suo solito pro tribunali sedente, magister Luderus Rottorp procurator nomine quo supra, et quandam citationem audientiæ pergameneam scedulam alias ab auditorio ipsius domini cardinalis, judicis et commissarii emanatam, de ejusque voluntate et mandato in audientia publica literarum contradictarum domini nostri papæ positam atque lectam, signoque ipsius audientiæ ab intra signatam, nec non sigillo ad hujusmodi citationes sigillandas specialiter deputato a tergo, ut moris est, sigillatam, aliasque inibi debitæ executioni demandatam, facto realiter et in scriptis infradicti tenoris exhibuit atque reproduxit; citatorumque in eadem contentorum non comparentium, neque quidquam verbo vel in scriptis contra ipsi domino cardinali judici et commissario prefato factam in hujusmodi causa et presentatam commissionem, nec non citationem per eundem dominum cardinalem judicem et commissarium decretam et concessam, ac ejus executionem tam in curia, quam extra et in partibus rite et legitime factas et subsecutas, et alias in presenti causa exhibitas et reproductas, dicere sive excipere curantium contumaciam accusavit. Ipsosque contumaces reputari per dominum cardinalem judicem et commissarum prefatum debita cum instantia postulavit. Memoratus tunc dominus cardinalis judex et commissarius dictos citatos non comparentes, neque hujusmodi diei actui atque termino in aliquo satisfacere curantes reputavit merito, prout erant, quoad actum et terminum hujusmodi, exigente justitia, contumaces.

Citatio audientiæ.

Tenor vero citationis audientiæ pergameneæ scedulæ, unde supra sit mentio, sequitur et est talis.

Mandat reverendissimus pater dominus Antonius tituli sanctæ Susannæ sanctæ Romanæ ecclesiæ cardinalis presbyter Aquilegiensis vulgariter nuncupatus, judex et commissarius a domino nostro papa causæ et partibus infrascriptis specialiter deputatis, citari in audientia publica literarum contradictarum dicti domini nostri papæ, ut moris est, et citat dominum Ericum regem Daciæ, omnesque alios et singulos sua interesse putantes, et eorum procuratores, si qui sint in Romana curia pro eisdem, quatenus prima die juridica proxime sequente, hora audientiæ vesperorum, in domibus suæ solitæ residentiæ, quibus eundem dominum cardinalem in loco suo solito et consueto ad jura reddendum pro tribunali sedere contigerit, compareant in judicio legitime coram eo, ad dicendum et opponendum quicquid verbo vel in scriptis dicere sive opponere voluerint contra commissionem eidem domino cardinali factam, et citationem ad partes decretam, et ejus executiones de partibus reportatas et reproductas, in causa et causis vertentibus coram dicto domino cardinali inter eosdem citatos ex una, et dominos Henricum, Adolphum et Gerhardum duces Slesvicenses de et super nullitate pretensæ sententiæ arbitralis per dominum Sigismundum regem Romanorum pro dicto Erico rege et contra prefatos duces promulgatæ super ducatu Slesvicensi et aliis in causa deductis et eorum occasione, partibus ex altera. Alioquin in causa et causis hujusmodi, prout justum fuerit, ulterius procedetur, dictorum citatorum contumacia vel absentia in aliquo non obstante. Datum Romæ, in domibus dictæ nostræ residentiæ, die sexta decima mensis aprilis, sub anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto, indictione tertia, pontificatus domini nostri Martini divina providentia papæ qvinti anno octavo.

Comparuit Luderus Rottorp procurator et curator ducum principalium, et petiit compelli Matheum Ditmari notarium ad producendum instrumentum sententiæ latæ per dominum Sigismundum regem Romanorum.

Die veneris, vicesima mensis aprilis supradicti, comparuit in judicio coram domino cardinali judice et commissario prefato, Romæ in domibus suæ solitæ residentiæ, hora vesperorum consueta, ad jura reddendum in loco suo solito pro tribunali sedente, magister Luderus Rottorp curator et procurator predictus quo supra nomine, et asserens discretum virum Matheum Ditmari clericum Brandeburgensis diocesis notarium publicum, cujusdam sententiæ per serenissimum principem dominum Sigismundum Romanorum et Ungariæ etc. regem latæ publicum quoddam instrumentum hanc causam concernens, et ad ejus decisionem sive juris partis suæ conservationem et defensionem faciens, penes se habere et detinere; eundem Matheum Ditmari ad dictum instrumentum sententiæ in hac causa producendum cogi et compelli per dominum cardinalem judicem et commissarium prefatum debita cum instantia postulavit.

Dominus cardinalis mandavit moneri dictum Matheum Ditmari notarium ad producendum dictum instrumentum sententiæ, per porterium suum. Memoratus tunc dominus cardinalis judex et commissarius, ad prenominati magistri Luderi Rottorp procuratoris seu curatoris instantiam dictum Matheum Ditmari notarium, ad producendum in hac causa predictum sententiæ instrumentum, compellendum duxit, ac cogi et compelli voluit et mandavit.

Porterius domini cardinalis refert se monuisse statim dictum Matheum Ditmari notarium, ad portandum dictum instrumentum sententiæ ad statim.

Subsequenter vero discretus vir, Jacobus porterius domini nostri papæ cursor retulit in eodem judicio coram domino cardinali judice et commissario prefato adhuc prout et ubi supra loco et hora preallegatis ad jura reddendum pro tribunali sedente, michi presentis causæ notario atque scribæ prædicto, se de ipsius domini cardinalis mandato sibi super hoc facto ut asseruit legitime facto, et ad prefati magistri Luderi Rottorp procuratoris instantiam, statim et in continenti sub pena excommunicationis monuisse dictum Matheum Ditmari notarium publicum, et sibi mandasse, quod dictum instrumentum sententiæ penes se existens et ad hanc causam faciens coram domino cardinali judice et commissario prefato produceret et presentaret ad statim, videlicet ad hanc horam audientiæ dicti domini cardinalis judicis et commissarii, antequam ipsum a loco suo judiciali recedere contingeret; prout et quemadmodum idem cursor habuit, ut asseruit ab eodem domino cardinale judice et commissario prefato specialiter in mandatis.

Relatione facta comparuit dictus notarius et produxit ipsum instrumentum sententiæ, compulsus per dominum cardinalem, salvo salario suo, ut asseruit.

Cujus quidem cursoris relatione sic ut premittitur facta, comparuit in eodem judicio coram domino cardinale judice et commissario prefato, adhuc prout et ubi supra loco et hora preallegatis, ad jura reddendum pro tribunali sedente, Matheus Ditmari notarius supra nominatus, et ut asseruit per dictum dominum cardinalem judicem et commissarium compulsus et coactus, pretactum instrumentum sententiæ signo et manu notarii publici, ut prima facie apparebat, signatum et subscriptum, facto realiter et in scriptis infrascripti tenoris exhibuit atque presentavit. Protestans tamen prius, quod sibi pro suis laboribus in dicto instrumento sententiæ impensis satisfiat de suo salario competenti.

Luderus Rottorp procurator sive curator dominorum ducum principalium repetiit dictum instrumentum sententiæ in quantum facit pro parte sua; et obtinuit sibi prefigi terminum ad impugnandum sententiam.

Deinde vero recomparuit in eodem judicio coram domino cardinali judice et commissario prefato, adhuc prout et ubi supra loco et hora prealligatis, ad jura reddendum pro tribunali sedente, discretus vir magister Luderus Rottorp, in Romana curia et dictorum dominorum Henrici, Adolphi et Gerhardi fratrum ducum principalium procurator, procuratorio nomine eorundem, de cujus procurationis mandato superius in actis causæ legitima extat facta fides, et dictum instrumentum sententiæ per prenominatum Matheum Ditmari ut premittitur productum, in quantum pro se et parte sua predicta et contra partem adversam facit, hic repetiit, et verbo solum et duntaxat de novo reproduxit. Et nichilominus partem sibi in hujusmodi causa adversam ulterius ad dicendum et opponendum quicquid verbo vel in scriptis dicere vel opponere voluerit contra hujusmodi repetita, nec non ad justificandum et impugnari videndum sententiam a serenissimo principe Sigismundo Romanorum et Ungariæ et c. rege, ut premissum est, in hujusmodi causa latam, per audientiam publicam literarum contradictarum domini nostri papæ predictam, ad aliquem certum peremptorium terminum competentem citari, mandari, sibique et parti suæ eundem terminum ad dictam sententiam impugnandum statui, prefigi et assignari per dominum cardinalem judicem et commissarium prefatum, debita cum instantia postulavit. Quam quidem citationem idem dominus cardinalis judex et commissarius dicto magistro Ludero Rottorp procuratori instanti et petenti decrevit et concessit, eamque prout petita extitit, ad primam diem juridicam proxime futuram, qua eundem dominum cardinalem judicem et commissarium, Romæ in domibus suæ solitæ residentiæ hora vesperorum consueta ad jura reddendum in loco suo solito pro tribunali sedere contigerit, per audientiam publicam literarum contradictarum domini nostri papæ predictam, peremptorie fieri voluit et mandavit. Eundem etiam terminum dicto magistro Ludero Rottorp procuratori instanti et petenti ad actum prenarratum nichilominus statuendo, prefigendo et assignando.

Instrumentum sententiæ productum per Matheum Ditmari notarium compulsum.

Tenor vero publici sententiæ instrumenti, de quo supra sit mentio, sequitur et est talis.

In nomine domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, indictione secunda, mensis junii die vicesima octava, hora tertiarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Martini divina providentia papæ quinti anno septimo, constitutus personaliter in presentia serenissimi ac illustrissimi principis et domini nostri, domini Sigismundi Romanorum etc. regis semper Augusti, pro tribunali in majori aula superioris castri Budensis Vesprimiensis diocesis sedentis, venerabilibus et circumspectis viris dominis Johanne Westfali Caminensis, et illustrissimi principis et domini Erici Daciæ etc. regis ex una, et Nicolao Sachow Slesvicensis ecclesiarum prepositis, illustris domini Henrici ducis Slesvicensis ac comitis Holtsatiæ, Stormariæ et in Schowenborgh partibus ex altera, hinc inde procuratoribus, idem dominus Johannes Westfali procuratorio nomine dicti domini Erici regis petiit per dictum serenissimum principem Romanorum regem, tanquam arbitrum in causis, litibus et controversiis inter ipsos dominos Ericum Daciæ etc. regem ex una et Henricum ducem et comitem suosque fratres partibus ex altera quomodolibet vertentibus pronunciari. Prefatus vero dominus Nicolaus procurator ex adverso asserens nullatenus pronunciandum, nonnullas causas desuper allegavit, illas per verba subsequentia vel eis in effectu similia publice explicando, videlicet: ego Nicolaus procurator et procuratorio nomine domini Henrici ducis Sleswicensis etc. primo protestor, quod vos serenissime domini rex non estis arbiter in hac causa, ex eo quia non constat, quod quondam dominus Rompoldus principalis arbiter causam hujusmodi ad vos ante mortem suam remiserit vel portaverit. Item dico, quod compromissum factum est per minorennes sine auctoritate superiorum, et de jure invalidum. Item dico, ex aliis causis, quæ ex tenore compromissi constant, arbiter non estis: et si, quod non credo, arbiter essetis, tunc dico quod juris ordinem non servastis, quia lis non est contestata coram vobis, nec pars mea habuit terminum competentem ad dicendum contra jura et producta adversæ partis, licet secundum jus, ut in pretenso compromisso apparet, surgere et terminare deberetis. Protestor etiam, quod in casu quo arbiter essetis, ante omnia deberet pronunciari super appellatione mea a domino Ludovico de Cattaneis vestro commissario in partibus interposita et vobis presentata. Alioquin et ex causis premissis de nullitate sententiæ protestor. Quibus sic explicatis, dictus serenissimus Romanorum rex in causa concludens, per os et organum venerabilis viri Francisci de Praga præpositi Strigoniensis et vicecancellarii imperialis, cui etiam specialiter hæc commiserat, in scriptis pronunciavit, prout in scedula pronunciationis, quam ibidem exhibuit et alta ac intelligibili voce, de verbo ad verbum sequitur et est talis.

Christi nomine invocato [etc. est clausula seu sententia diffinitava laudi Sigismuni, quæ habetur C. 438-.439 usque ad ea verba] utrique parti actionem reservantes.

Post cujus quidem sententiæ pronunciationem et scedulæ lectionem, prefatus dominus Nicolaus quo supra nomine publice fuerat protestatus in effectu, quod in hujusmodi sententiam et pronunciationem nequaquam consentiret, quinimmo eam nullam asserens, se contra eam omnibus remediis juris sibi et parti suæ competentis uti velle, publice simili protestatione media affirmavit. Super quibus omnibus et singulis idem dominus Nicolaus quo supra nomine petiit sibi a me notario publico infrascripto unum vel plura fieri publica instrumenta. Acta sunt hæc anno, indictione, mense, die, hora, pontificatu et loco quibus supra: presentibus ibidem reverendissimis patribus dominis Fernando episcopo lucensi apostolico nuncio, Gunthero archiepiscopo Magdeburgensi, domino Bernardo Busche in ecclesia Slesvicensi, Alberto van Dembroke in ecclesia sancti Johannis Luneburgensis Verdensis diocesis perpetuis vicariis, ac aliis baronibus, nobilibus, doctoribus, militibus et aliis quam pluribus fide dignis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Matheus Ditmari clericus Brandeburgensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius, quia hujusmodi sententiæ, petitioni, protestationi, conclusioni ac pronunciationi, omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic ut premittitur agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum instrumentum per me fideliter conscriptum exinde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consvetis signavi, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

Comparuit Luderus Rottorp procurator et dedit citationem audientiæ facto et in contumaciam citatorum impugnavit sententiam de nullitate, et accusavit contumaciam nichil dicentium contra ultimo repetita et non justificantium pretensam sententiam.

Die veneris, vicesima septima mensis aprilis supradicti, comparuit in judicio coram domino cardinale judice et commissario prefato, Romæ in domibus suæ solitæ residentiæ, hora vesperorum consueta, ad jura reddendum in loco suo solito pro tribunali sedente, magister Luderus Rottorp procurator et curator predictus nominibus quibus supra, et quandam citationem audientiæ pergamenam scedulam alias ab auditorio dicti domini cardinalis judicis et commissarii emanatam, de ejusque voluntate et mandato in audientia publica literarum contradictarum domini nostri papæ positam atque lectam, signoque ipsius audientiæ ab intra signatam et sigillo ad hujusmodi citationes sigillandas specialiter deputato a tergo ut moris est, sigillatam, aliasque inibi debitæ executioni demandatam, facto realiter et in scriptis infrascripti tenoris exhibuit et representavit, citatorumque in eadem contentorum non comparentium, neque pretactam sententiam arbitralem per serenissimum principem dominum Sigismundum Romanorum, Ungariæ etc. regem pro parte adversa et contra partem suam ut premittitur latam et promulgatam justificare aut ex adverso impugnari, neque contra ultimo producta sive repetita quicquam dicere vel excipere curantium, contumaciam accusavit, ipsos contumaces reputari petendo. Et in ipsorum contumaciam, dictam sententiam per serenissimum principem dominum Sigismundum Romanorum, Ungarie etc. regem predictum ut premittitur latam, et processum coram eo habitum, ex actis causæ hujusmodi de nullitate quantum potuit impugnavit. Et nichilominus dictos processum et sententiam nullos iniquos irritos et injustos, ac male, inique et injuste processum, pronunciatum et sententiatum, dictamque partem adversam propterea in expensas in hujusmodi causa factas condempnandum fore, pronunciari, decerni et declarari per dominum cardinalem judicem et commissarium prefatum, debita cum instantia postulavit.

Citatio audientiæ ad dicendum contra producta, et ad justificandum sententiam arbitralem.

Tenor vero citationis audientiæ pergameneæ scedulæ, unde supra sit mentio, sequitur et est talis.

Mandat reverendissimus pater dominus Antonius tituli sanctæ Susannæ sanctæ Romanæ ecclesiæ presbyter cardinalis, Aquilegiensis vulgariter nuncupatus, judex et commissarius a domino nostro papa specialiter deputatus, citari in audientia publica literarum contradictarum domini nostri papæ, ut moris est, et citat dominum Ericum regem Daciæ etc. omnesque alios et singulos sua interesse putantes, et eorum procuratores, si qui sint in Romana curia pro eisdem, quatenus prima die juridica proxime sequenti, hora audientiæ vesperorum, in domibus suæ solitæ residentiæ quibus eundem cardinalem in loco suo solito et consueto ad jura reddendum pro tribunali sedere contigerit, compareant in judicio legitime coram eo ad dicendum et opponendum quidquid verbo vel in scriptis dicere sive excipere voluerint contra ultimo producta: nec non ad justificandum pretensam arbitralem sententiam per dominum Sigismundum regem Romanorum latam, in causis vertentibus coram dicto domino cardinale inter eosdem citatos ex una, et nobiles ac illustres principes et dominos Henricum, Adolphum et Gerhardum duces Sleswicenses, de et super nullitate dictæ pretensæ arbitralis sententiæ per eundem dominum Sigismundum regem Romanorum et pro dicto Erico rege Daciæ et contra prefatos duces super quibusdam terris et aliis in causis deductis et eorum occasione, partibus ex altera promulgatæ. Alioquin in causis hujusmodi, prout justum fuerit, procedetur, dictorum citatorum contumacia non obstante. Datum Romæ in ecclesia beatæ Mariæ rotundæ, die vicesima quarta mensis aprilis, anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto, indictione tertia, pontifacatus domini nostri Martini divina providentia papæ quinti anno octavo.

Dominus cardinalis rediens de palatio papæ retulit michi notario, qualiter hodie dominus noster sibi mandasset, quatenus de procedendo in hujusmodi causa ulterius supersederet, donec etc.

Anno, indictione et pontificatu quibus supra, die vero mercurii, sexta decima mensis maji, dictus reverendissimus pater et dominus Anthonius cardinalis Aquilegiensis et in hac causa commissarius, de palatio apostolico et sanctissimo domino nostro papa predicto rediens, in domibus solitæ suæ residentiæ predictis retulit mihi Cypriano notario et hujusmodi causæ scribæ prædicto, qualiter idem sanctissimus dominus noster Martinus papa quintus sibi hodie mandasset, quatenus in causa hujusmodi de procedendo ulterius supersederet, donec aliud ab eodem domino nostro papa habuerit in mandatis. Presentibus ibidem venerabilibus viris dominis evangelista cantore Almaficano et Guillelmo de Portugruario canonico Concordiensi, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Constitutus quidam Rikoldus de registro literarum apostolicarum, quandam bullam advocationis dicto domino cardinali presentavit, quam idem cardinalis ulterius tradidit michi notario apud acta registrandam.

Anno, indictione et pontificatu quibus supra, die vero vicesima secunda mensis junii, hora vesperorum vel quasi, constitutus coram reverendissimo patre domino cardinali commissario et judice supradicto, in domibus solitæ suæ residentiæ predictis, discretus vir Rikoldus in registro literarum apostolicarum scriptor, quandam litteram apostolicam advocationis sanctissimi domini nostri Martini papæ quinti, ejus vera bulla plumbea cum filis sericis rubei croceique coloris more Romanæ curiæ impendentibus bullatam, sanam et integram non viciatam, nec in aliqua sui parte suspectam, sed omni penitus dubio et suspicione carentem, eidem domino cardinali judici et commissario tanquam ab ipso arrestatam presentavit. Quam idem dominus cardinalis judex et commissarius de ipsius scriptoris manibus reverenter ut decuit recipiens, eam mihi Cypriano notario et scribæ predicto apud acta hujusmodi causæ registrandum, prout inferius de verbo ad verbum inserta est, ulterius tradidit et presentavit.

Reverendus pater dominus Olavus episcopus Arosiensis, assertus ambassiator domini regis, petiit dictam literam de arrestari, et apud acta causæ registratam sibi restitui. Sed magister Luderus Rottorp procurator et curator dominorum ducum ex adverso dixit, quod non, ex causis ut hic.

Post quod statim et in continenti constitutis coram eodem domino cardinali judice et commissario, loco et hora predictis, reverendo patre domino Olavo episcopo Arosiensi, asserente se ambassiatorum serenissimi principis et domini, domini Erici regis Daciæ ex una, et magistro Ludero Rottorp procuratore ac curatore dominorum Henrici, Adolphi et Gerhardi ducum principalium predictorum procuratorio et curatorio nomine eorundem, partibus ex altera, dictus dominus Olavus episcopus supradictam advocationis litteram apostolicam, per ipsum ut asseruit expeditam, de arrestari registratamque apud presentis causæ acta sibi restitui et presentari, cum instanita debita postulavit. Predictus vero magister Luderus procurator et curator quo supra nomine, literam hujusmodi nequaquam illi restitui seu presentari deberi, nisi prius eandem de surreptione ac falso impugnasset, et antequam dictus reverendus pater dominus Olavus episcopus mandatum ad talia petendum exhibuisset, asserens, sibi terminum ad impugnandum litteram hujusmodi de surreptione et falso ut premittitur, aliasque contra eandem excipiendum, similiter cum instantia debita postulavit.

Dominus cardinalis dicens se velle deliberare super premissis, dictis partibus cras ad horam vesperorum, ad audiendum voluntatem suam terminum assignavit.

Demum altercationibus hinc inde per premissos habitis, dictus reverendissimus pater et dominus cardinalis judex et commissarius, se super premissis deliberare velle asserens, supranominatis altercantibus et cuilibet eorum hinc inde ad audiendum voluntatem suam cras ad horam vesperorum, terminum peremptorium prefixit et assignavit.

Bulla advocationis. Cf. 1425. 23. maj[7]

Dominus Olavus episcopus assertus ambassiator regis Daciæ petiit litteram advocationis de arrestari et sibi presentari dominus Luderus Rottorp procurator et curator dominorum ducum ex adverso respondit, quod non ex causis ut hic dominus pronunciavit ut hic.

Die vicesima tertia supradicti mensis junii, hora vesperorum vel quasi, comparentibus coram dicto reverendissimo patre domino cardinali judice et commissario, reverendo patre domino Olavo episcopo Arosiensi asserto ambassiatori illustrissimi domini Erici regis Daciæ ex una, et magistro Ludero Rottorp procuratore ac curatore predictorum, quo supra nomine, idem dominus Olavus episcopus bullam advocationis predictam dearrestari, et sibi tanquam per eum expeditam presentari, debita cum instantia postulavit. Dictus vero magister Luderus ex adverso, hoc minime fieri debere ex causis proxima die per eum narratis asserens, voluntatem domini cardinalis judicis et commissarii predicti desuper pronunciari similiter cum instantia postulavit. Ad quod idem reverendissimus pater dominus cardinalis judex et commissarius se cum jurisperitis desuper consilia habuisse proponens, pronunciavit verbo duntaxat, quod dearrestationem dictæ bullæ et traditionem ejusdem, non nisi parte super exceptionibus et impugnationibus predictis audita, et mandato sufficienti ad dearrestationem petendum producto facere de jure non teneretur, neque vellet, nisi aliud a sanctissimo domino nostro papa predicto haberet in mandatis. Presentibus ibidem venerabilibus viris dominis euangelista cantore Almaficano et Guillelmo de Portugruario canonico Concordiensi, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Dominus cardinalis retulit michi notario, qualiter dominus noster papa mandasset sibi, quatenus domino Hermanno preposito Ottoniensi dictam bullam faceret presentari. Mandans michi ulterius, quatenus eandem bullam apud acta registratam dicto domino Hermanno preposito presentarem.

Die vero martis, vigesima sexta dicti mensis junii, hora tertiarum vel quasi, supradictus reverendissimus pater dominus cardinalis judex et commissarius retulit michi Cypriano notario atque scribæ predicto, qualiter sanctissimus dominus papa Martinus predictus sibi mandasset, quatenus supradictam bullam advocationis venerabili viro, domino Hermanno præposito Ottoniensi, simpliciter absque aliquo impedimento seu impugnatione alicujus tradi faceret et presentari. Itaque idem dominus cardinalis judex et commissarius michi presentis causæ notario et scribæ predicto ulterius mandavit, quatenus eandem bullam advocationis superius in actis causæ ut premittitur registratam, ipsi domino preposito Ottoniensi in suo vero originali traderem et presentarem. Ego Cyprianus notarius dictam bullam supradicto preposito presentavi. Cui quidem mandato hujusmodi ego per omnia obediens eandem bullam advocationis originalem, registratam superius ut prefertur, eidem domino preposito Ottoniensi asserto ambassatori, die et hora predictis, in domibus solitæ residentiæ dicti reverendissimi patris domini cardinalis judicis et commissarii realiter tradidi et presentavi presentibus ibidem venerabilibus viris dominis euangelista cantore Almaficano et Guillelmo de Portugruario canonico Concordiensi, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Finis est. Ciprianus notarius manu propria. Et ego Ciprianus Francisci clericus Pistoriensis publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, reverendissimique in Christo patris et domini, domini Antonii cardinalis judicis et commissarii prefati, ac hujusmodi causæ coram eo scriba, quia eidem causæ actis et actitatis omnibus et singulis, dum ut premittitur et in viginti duobus foliis cum dimidio papiri continetur, coram eodem domino cardinali agerentur et fierent, presens interfui una cum prenominatis testibus, eaque sic fieri vidi et audivi, ideo de mandato ipsius domini cardinalis judicis et commissarii michi super hoc facti, ipsa acta et actitata omnia et singula per alium fideliter conscripta exinde confeci, subscripsi et in hanc publicam formam sive in hæc præsentia documenta redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis, una cum prefati domini cardinalis soliti sigilli appensione signavi, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

1. In fine vero dictæ commissionis sive supplicationis scedulæ, scripta erant, de alterius manus litera superiori literæ ipsius scedulæ penitus et omnino dissimili ac diversa, hæc verba videlicet. ] Hertil bemærker Suhm: Omnia hæc, minoribus literis impressa, exscriptoris notam esse patet. Eodem modo sequentes exscriptoris notæ imprimuntur. . 2. prescripta] prescripto ms. 3. publicum] publico ms. 4. soliciter] feliciter ms. 5. Arusiensis] Anisiensis ms. 6. Arusiensi] Anisiensi ms. 7. Cf. 1425. 23. maj] Suhms note: Bullam hanc advocationis omisit exscriptor ex archivo Slesvicensi, ejusque mentionem facit his verbis: Martinus episcopus servus servorum dei, ad futuram rei memoriam humilibus etc. (vid. C. 390 ubi eadem bulla verbotenus habtur, usque ad) pontificatus nostri anno octavo. Cum vero schedulas, quas exscriptor nominatus citat, ignoramus, et interea ex archivo regio copiam processus in curia Roman accepimus, hanc bullam exscribendam hocque suo loco inferendam curavimus. .

Oversættelse

Processen ved Den romerske Kurie i sagen om voldgiftsdommen afsagt af Sigismund, romernes konge, imellem kong Erik af Danmark og greverne af Holsten angående hertugdømmet Slesvig, som blev tildømt kongen. Greverne appellerede dommen til paven.

Denne proces er skrevet af efter originalen i Slesvig arkiv, sådan som en mig ukendt skriver bevidner.

Opdraget fremvises for kardinalen af budbringerne.

I Herrens navn amen. I det 1424. år efter sammes fødsel i den anden indiktion om lørdagen, den 7. dag i måneden oktober i vor allerhelligste fader og herres, hr. Martin 5. af Guds nåde pave, 7. år, og i nærvær af mig, den offentlige notar og nedenstående vidner, der er særligt indkaldt og adspurgt til disse handlinger, fremstod de gode mænd Hugo Nicodemi, leder for vor herre paves løbere, og Johannes Ede, samme hr. paves løber, og fremviste og overrakte et opdrags- eller supplikationsbrev, faktisk og af nedenstående ordlyd, til den allerærværdigste fader og herre i Kristus, hr. Antonius af Guds nåde den hellige romerkirkes presbyterkardinal af S. Susanna, almindeligvis kaldet Aquileia, særligt udpeget som dommer og opdragholder til nedenstående sag. Dette opdrags- eller supplikationsbrev modtog samme hr. kardinal, dommer og opdragholder fra selve løbernes hænder, som det sømmer sig, og overdrog det til mig, Cyprianus fra Pistoia, klerk sammesteds, offentlig notar på apostolisk og kejserlig myndighed, hans sekretær og skriver, til at blive registreret omhyggeligt. Han befalede og overdrog mig endvidere, at jeg omhyggeligt skrev og registrerede såvel dette opdrags- eller supplikationsbrev som alt andet, der skulle skrives ned, og som kunne opstå i kraft af dette brev imellem de i brevet angivne parter. Jeg kunne også foranstalte det nedskrevet af en anden troværdig person. Når det var hensigtsmæssigt skulle jeg selv skrive det sammen eller lade det skrive sammen til et offentligt vidne. Og jeg skulle omhyggeligt overdrage en kopi taget af samme akter til parterne, som måtte ansøge herom, når blot den blev dekreteret til parterne af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder.

Overdragelsen af sagen

Dette er sandelig ordlyden af opdrags- eller supplikationsbrevet, hvorom der gøres bemærkning ovenfor. Der står som følger:

Allerhelligste fader: eftersom Det apostoliske Sæde er det særlige tilflugtssted for alle uretfærdigt undertrykte, i særdeleshed forældreløse og umyndige, bønfaldes Jeres Hellighed på vegne af samme Helligheds hengivne sønner, supplikanterne Heinrich, Adolf og Gerhard, hertuger af Slesvig, som endnu ikke er fyldt 25 år, og som uforskyldt og i svær grad er blevet undertrykt og væltet omkuld med hensyn til deres fædrene gods om, at I kunne værdiges at tilstå følgende: at overdrage appelsag og -proces, som er indbragt for disse ved Det apostoliske Sæde og Jeres Hellighed, til en af den romerske kirkes allerærværdigste fædre og herrer kardinaler, således at der appelleres fra den såkaldte dom som siges at være en voldgiftsdom eller fremkommet ved gensidig aftale, fremført, som det siges, og forkyndt af Hans Strålende Højhed hr. Sigismund, romernes og Ungarns konge o.s.v., imod Jeres nævnte bedende sønner, men derimod til fordel for den allerberømmeligste hr. Erik, konge af Danmark o. s. v., angående hertugdømmet Slesvig og visse andre territorier og med anledning heri; og at overdrage til en af samme kardinaler en tilintetgørelsessag og -proces både under henvisning til såvel uretfærdigheden ved den såkaldte gensidige aftale, med udgangspukt i hvilken nævnte såkaldte dom foregives fremført af selve hr. kongen, som til den såkaldte doms fremførelse eller forkyndelse, og under henvisning til hele samme hr. Sigismunds, romernes konge, proces og hvad som helst i sin helhed og alle enkeltheder følgende heraf sammen med hovedsagen. Processen og sagen skal være til at påhøres, undersøges, afgøres og lukkes med tilbørlig afslutning. Kardinalen skal have fuldmagt til at stævne nævnte hr. kong Erik af Danmark o. s. v. og øvrige relevante personer til den romerske kurie og til steder udenfor, så mange gange det måtte være nødvendigt, også ved offentligt edikt, som skal eksekveres i kongeriget Danmarks naboegne, når sikker adgang til selve riget og førnævnte hr. kong Erik ikke er mulig i denne sag. Endvidere fuldmagt til at udstede forbud mod samme hr. kong Erik og alle andre, hvem sagen vedrører, hver gang det må være opportunt. Det skal ikke være nogen hindring, at sådanne sager måske ikke legitimt tilfalder samme kurie og ikke ud fra lovens bogstav kan behandles eller afsluttes inden for denne. Fremdeles skal kardinalen have fuldmagt til at udpege tutorer og kuratorer for nævnte, stadigvæk mindreårige hertuger. Ingen eller intet som helst, der handler herimod, skal være en hindring.

Overdragelsens signatur.

På befaling af vor hr. pave skal den allerærværdigste fader hr. kardinalen af Aquileia påhøre sagen, dog kun tilintetgørelsessagen, og han kan stævne ved edikt, således som det ansøges.

Tid og sted for overdragelsen

Nævnte opdrags- eller supplikationsbrev blev frembragt og overbragt til nævnte hr. kardinal dommer og opdragholder af førnævnte løbere i hans sædvanlige residens i Rom omkring frokosttid i førnævnte år, indiktion, dag, måned og pontifikat. Sammesteds var de ærværdige herrer den evangeliske kantor Almaficanus og kannikken ved Concordia Guillelmus de Portogruaro til stede som vidner efter særlig anmodning og indkaldelse til ovenstående.

Lyder Rottorp indfinder sig og fremlægger mandatet for sit prokuratorium. På ovennævnte mandag den 9. oktober indfandt magister Lyder Rottorp sig, kurator i Den romerske Kurie og for de berømmelige mænd herrerne Heinrich, Adolf og Gerhard, hertuger af Slesvig, i førnævnte hr. kardinals, dommers og opdragholders nærvær i hans sædvanlige residens i Rom ved aftentide, som er den normale tid til at afgøre retten for ham siddende på sit sædvanlige sted for tribunalet. I kommissoriet til selve den nævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder optræder samme hertuger med navns nævnelse, og det er for disse, Lyder Rottorp skal være prokurator og handle som prokurator i deres navn. Idet han ville bestyrke troværdigheden af sit mandat som prokurator, viste og fremlagde han et offentligt instrument med prokurationsmandatet med et mærke og underskrevet med en offentlig notars tegn og hånd, således som det fremgik af forsiden. Mandatet var virkeligt udfærdiget for sig selv og af nedenstående skrifts ordlyd:

Ordlyden af det offentlige instrument med prokurationsmandatet, som nævnes ovenfor, følger her og er således:

Herrerne Heinrich, Adolfs og Gerhards prokuratorium udstedt for prokuratoren Lyder Rottorp.

I Herrens navn amen. I det 1424. år efter sammes fødsel, i anden indiktion, sandelig om mandagen den tredje dag i juli måned, i den tredje time eller deromkring, i det 7. pontifikatsår for den allerhelligste herre og fader i Kristus, hr. Martin 5., af Guds nåde pave, fremstod den berømmelige fyrste og herre hr. Heinrich, hertug af Slesvig og greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg og opstillede, udnævnte, stædfæstede og anordnede højtideligt sine sande, lovlige, urokkelige og ubetvivlelige prokuratorer, anklagere, agenter, sagførere og specielle og generelle udsendinge. Dette skete på al bedre måde, fremgangsmåde, ret, årsag og form, med hvilke han så meget des bedre og merre virksomt formåede og burde (gøre dette), således at det specielle ikke ophæver det generelle og omvendt. Personerne, det drejer sig om, er de ærværdige herrer magistre Nicolaus Sacchow, nuværende provst i Slesvig domkirke, frivilligt påtagende sig denne byrde, Lyder Rottorp, Johan Hellinck, Johan Krist, Thomas Lantzenberg, Johan Hertz, Heinrich Schönberg og Ludolf Robring, prokuratorer ved Den romerske Kurie, tilstedeværende såvel som fraværende, hver især med fuldkommenhed, således at ingen har hvervet inde mere en en anden, tværtimod: dét, der er begyndt af én, har en anden magt til at fortsætte og afslutte. De skal have myndighed til: at forfølge tilintetgørelse af den såkaldte voldgiftsdom, retsakt og erklæring ved Hans lysende Højhed, fyrste og herre, hr. Sigismund, romernes konge, altid ophøjet, afsagt i den verserende sag og de verserende sager, hvordan det end er, imellem den konstituerende herre og hans brødre på den ene side og den allerberømmeligste fyrste, hr. kong Erik af Danmark på den anden; at appellere fra samme sager, hvis det bliver nødvendigt, og at søge apostlene [A] ; at forlange tilbageførelse, hvis de synes, til en god mands mægling fra hvem som helst, der har magt til det; at påkalde og følge ethvert retsligt middel (kanonisk som verdsligt) imod den såkaldte voldgiftsdom; at nedlægge en hvilken som helst protest; i anledning af hver og en af disse ting og i hver og én sag, som de nævnte herrer hertuger fører eller overvejer at føre imod førnævnte hr. kongen af Danmark, at indfinde sig, at anklage og forsvare i nærvær af en hvilken som helst kompetent dommer, kanonisk som verdslig; at fremføre klageskrifter, bønskrifter, regnskaber, rettigheder, breve, instrumenter, privilegier, beviser og et hvilket som helst vidne; at modsige, udlægge og gendrive det af modparten fremførte; at erklære strid for retten; at sværge imod falskhed og at sværge alt øvrigt på den konstituerende parts sjæl; at tilføje anklager og bevise brister imod hvem som helst; at søge om, at midlertidige såvel som endegyldige domme afsiges og at høre disse; at appellere fra samme og fra en hvilken som helst retskrænkelse og at forfølge en hvilken som helst appel; at søge om appelskrivelse; at forlange, at udgifter takseres og at sværge herover; at søge og erholde appellens gode, enten simpelt eller til fuld restitution; i det hele taget at sige, gøre og sørge for hvad som helst, som konstituenten selv ville have gjort, hvis han havde været til stede ved ovennævnte handlinger. Nævnte konstituent giver og overdrager sine ovennævnte prokuratorer og hver og én for sig fuldmagt og særligt mandat til at lade en anden eller andre træde i deres sted og til at påtage sig prokuratorhvervets byrde igen, hver gang det synes dem alle og hver især nyttigt. Nævnte konstituent lovede højtideligt undertegnede notar og referent af løftet, at han fast, urokkeligt og evigt vil overholde, hvad som helst der afhandles eller fremskaffes af nævnte hans prokuratorer eller deres stedfortrædere. Og han løser og vil løse samme prokuratorer for al tynge forbundet med kaution for, at han stilles for en domstol, og at det dømte indløses: dette med de nødvendige og gunstige klausuler under al hans gods' forpligtelse og hypotek. Angående alt dette, helheden såvel som alle enkeltheder, har nævnte herre og konstituent anmodet mig nedenstående offentlige notar om at udfærdige sig et eller flere offentlige instrumenter. Givet i Ofen i Veszprim stift i huset tilhørende Erhard Kerner, indbygger sammesteds i år, indiktion, måned, dag, time og pontifikat som ovenfor. Til stede som vidner for det foregående sammesteds var hr. Johan, biskop af Lübeck, dennes kapellan Bernhard og ridderen Johan Stake fra Bremen stift på særlig indkaldelse og anmodning. Og fordi jeg Mathias Ditmari, klerk i Brandenburg stift og offentlig notar på kejserlig myndighed, var til stede sammen med de førnævnte vidner ved opstillingen, udnævnelsen og fastsættelsen af disse prokuratorer og hver og en af alle de andre forhold, medens de afhandledes og foretoges som beskrevet, og fordi jeg så og hørte, at dette fandt sted sådan, har jeg derfor udfærdiget nærværende af mig selv skrevne offentlige instrument, skrevet det under, publiceret det, redigeret det til denne offentlige form og forsynet det med mit sædvanlige tegn og navn, adspurgt og hidkaldt som troværdigt vidne for alt det ovenstående. Rasuren af de tre ord (kanonisk som verdsligt) placeret på den 16. linie ved at tælle oppefra skyldes mig og ikke en brist eller fejl, hvilket jeg hermed erklærer.

Hr. kardinalen tilforordnede Lyder Rottorp som prokurator ved Den romerske Kurie for herrene Heinrich, Adolf og Gerhard, der befinder sig i mindreårighed. Han var til stede og påtog sig hvervet, efter eden var svoret.

På samme dag, nemlig mandag den 9. dag i oktober måned, tilforordnede førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder hr. magister og prokurator Lyder Rottorp som tutor og kurator, idet denne var personligt til stede i hans nærvær og frivilligt og gerne påtog sig byrden for de berømmelige og storladne fyrster og herrer, herrerne Heinrich, Adolf og Gerhard, hertuger af Slesvig, ovennævnte opdraggivere, i deres egenskab af mindreårige, med det formål at forsvare og føre denne sag og disse sager for dem og i disse at procedere imod Hans lysende Højhed og fyrste, hr. kong Erik af Danmark o. s. v., hovedmodstanderen, omtalt som sådan i førnævnte opdrag overdraget selve hr. sagshøreren, og imod enhver person der skrider lovligt ind for denne i retssagen. Og han anbefalede og tilfordnede ham at deputeres til at gøre og udøve, hvad som helst der kræves til udførelsen af dette kuratorhvervs pligt. Men først blev eden modtaget fra og svoret af samme magister og prokurator Lyder Rottorp. Dette skete på kardinalens befaling, idet Lyder personligt berørte de hellige skrifter til Guds hellige evangelier med hænderne. Lyder svor, at han under erholdelse af et passende salær ville udøve kuratorhvervets pligt eller mandat trofast og lovligt efter bedste evne og i overensstemmelse med de oplysninger, der var blevet ham givet, eller som ville blive givet ham. Det hele skete i Rom, i kardinalens sædvanlige residens til den sædvanlige tid om aftenen, da han sad på sin sædvanlige plads for at sige ret for tribunalet.

Kuratoren Lyder Rottorp frembringer to vidner angående den omtalte adgang. De svor som følger, efter de havde fået foretræde.

Den kloge mand, magister og prokurator ved Den romerske Kurie, Lyder Rottorp, var nu udpeget kurator for ovennævnte herrer Heinrich, Adolf og Gerhard, hertugerne af Slesvig som var mindreårige, af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder. I denne egenskab frembragte han de ærværdige mænd og herrer Ludolf Robringh, kannik i Lübeck domkirke og Dietrich Poltzin, prokurator ved vor herre paves stævningskancelli[B]. Som vidner aflagde de vidnesbyrd for sandheden angående og om ovennævnte adgang hos førnævnte hr. kong Erik af Danmark o. s. v. for udførelsen af enhver art af apostoliske pålæg og især en stævning med forbud[C], som bør rettes til sagens parter, imod ham. Med pligtskyldig insisteren anmodede Lyder om, at vidnerne blev givet adgang, at den sædvanlige ed blev modtaget fra dem, og at de afhørtes angående det ovenstående af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder. Denne spurgte da vidnerne, der var til stede og indtrådt retmæssigt for domstolen, angående det ovenstående; om det forekom dem, at der var sikker adgang hos hovedmodparten, hr. kong Erik af Danmark o. s. v., til udførelsen af stævningen med forbudet for førnævnte herrer Heinrich, Adolf, Gerhard eller nogen som helst på deres vegne, eller ikke. Kardinalen befalede vidnerne, at hver og en skulle svare på denne hans forespørgsel under aflæggelse af eden. Vidnerne, der således blev adspurgt af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder svor straks på dennes befaling på Guds hellige evangelier, idet de hellige skrifter blev berørt i hans hænder, og svarede, at de i sandhed mente, at der ikke var sikker adgang til at udføre nogen befaling og i særdeleshed stævning med forbud hos førnævnte hr. kong Erik af Danmark o. s. v., hovedmodstanderen i denne sag, eller ved denne konges slotte eller byer eller nogen steder i øvrigt i hans riger. Noget sådant kunne ikke voves for selve hr. kong Erik eller for hans slotte og byer uden allerstørste livsfare, hverken mht. et pålæg i almindelighed og slet ikke, som førnævnt, en stævning med forbud.

På Lyder Rottorps foranledning dekreterede hr. kardinalen stævning med forbud i form af offentligt edikt til parterne.

Efter at dette var blevet således afhandlet, anmodede ovennævnte samme Lyder Rottorp med pligtskyldig indstændighed om, at førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder anordnede og overlod ham stævning med forbud ved offentligt edikt til at forkyndes i den romerske kurie og naboegnene til kongeriget Danmark imod hr. Erik, konge af Danmark o. s. v., hovedmodparten, og alle og enhver, der fælles eller enkeltvis tager vare på hans interesser. Dette skal ske i henhold til førnævnte kommissoriums kraft, form, indhold og ordlyd, i den sædvanlige og almindelige form. Denne stævning med forbud dekreterede og overdrog førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder til nævnte kurator og magister Lyder Rottorp, der havde ansøgt og anmodet herom. Og han befalede, at stævningen blev udformet, underskrevet og publiceret af mig, føromtalte skriver, sekretær og notar for nærværende sag, samt befæstet med tilføjelse af hans segl. Stævningen er i overensstemmelse med et vist offentligt instrument, udfærdiget af mig, førnævnte skriver, sekretær og notar for nærværende sag, angående stævning ved offentligt edikt med forbud. Dernæst blev instrumentet taget til notat og registreret nedenfor ved nærværende sags akter. Ordlyden fremgår fuldt ud af det nedenstående. Til stede var de ærværdige mænd, hr. Amalficanus, evangelisk kantor, og hr. Guillelmus de Portogruaro, kannik i Concordia-kirken, særligt adspurgt og hidkaldt som vidner til ovenstående.

Her følger ordlyden af stævningen med forbud i det offentlige instrument, sådan som det nævnes ovenfor.

Stævning med forbud, dekreteret til sagens parter ved edikt på foranledning af kuratoren Lyder Rottorp.

Antonius, af Guds nåde den hellige romerkirkes presbyter i S. Susannas sogn, almindeligvis kaldet kardinal af Aquileia, dommer i sagen og sagerne og særligt udpeget for nedenstående parter af vor herre pave, hilser alle og enhver, i særdeleshed i den tyske nation, i Herren, og udviser dem urokkelig troskab ved nærværende skrivelse. I skal vide, at den allerhelligste herre og vor fader i Kristus, hr. Martin 5. af Guds nåde pave, for nylig lod os præsentere for et opdrags- eller supplikationsbrev ved nogle af sine løbere. Vi modtog det med den ærbødighed, som det sømmer sig. Brevet lyder som følger: ”Allerhelligste fader. Eftersom Det apostoliske Sæde (o. s. v., cf. ovenstående)”. Efter brevet var blevet fremvist os, og efter vi havde modtaget det, som nævnt, blev de første vidner og garanter ført frem for os på vegne af de berømte og ædle herrer Heinrich, Adolf og Gerhard, hertuger af Slesvig, som omtales som hovedklagere i det til os fremviste og overdragne brev, til at informere os angående og om indholdet i nævnte opdragsskrivelse, i særdeleshed om den usikre adgang til den berømmelige hr. kong Erik af Danmark o. s. v, der er nævnt som hovedmodpart i samme opdragsskrivelse til os. Efter disse vidner og garanter var blevet modtaget, tilladt adgang og indsvoret efter lovens forskrifter, afhørt omhyggeligt på vor befaling, og efter at deres udtalelser og vidnesbyrd omhyggeligt var blevet nedskrevet og fremdeles set af os, blev vi efterfølgende anmodet med pligtskyldig insisteren på vegne af førnævnte herrer og hertuger Heinrich, Adolf og Gerhard om, at vi for dem ville værdiges at tilstå og beslutte en stævning med forbud ved offentligt edikt til at ophænge, læse op og offentliggøre i og uden for den romerske kurie og i de berørte egne og naboegne, imod og rettet imod førnævnte allerberømmeligste hr. kong Erik af Danmark o. s. v. i dennes egenskab af hovedmodstander og hver og én som tager vare på hans interesse, i fællesskab eller enkeltvis. Dette skulle ske i kraft af selve opdraget og i henhold til og i overensstemmelse med den sædvanlige og normale form og ordlyd. Således stævner vi Antonius, førnævnte kardinal, dommer og opdragholder, førnævnte hr. kong Erik af Danmark o. s. v., hovedmodstanderen, og alle og enhver som fælles eller enkeltvis tager vare på hans interesse, med nærværende skrivelse, idet vi anser anmodningen for retfærdig og i overensstemmelse med fornuften; indvilligelse kan ikke nægtes dem, der søger det rette. Fordi vi har fået den opfattelse på grundlag af førnævnte vidners udsagn og udtalelser, at der ikke vil være sikker adgang for førnævnte herrer Heinrich, Adolf og Gerhard, hertuger, deres prokurator eller nogen som helst anden i deres navn hos førnævnte allerberømmeligste hr. kong Erik, hovedmodparten, eller ved denne hr. konges slotte, byer og steder, eller nogen øvrige tilholdssteder for dem, der varetager hans interesse, har vi udført stævningen i kraft af den apostoliske myndighed, der er overdraget til os, og med hvilken vi virker i denne sag, ved nærværende offentlige edikt, som skal oplæses ved vor hr. paves stævningskancelli og skal offentliggøres og ophænges på portene til S. Maria Rotunda, særligt udpeget til apostolisk retssal, Apostelfyrstens basilika i Rom, endvidere domkirkerne i Lübeck og Schwerin såvel som nabokirker. Stævningen skal virke således, at de stævnede skal indfinde sig på den 70. dag umiddelbart efter oplæsningen, offentliggørelsen og ophængningen som beskrevet, hvis denne dag er en retsdag, og vi eller en anden undersøgelsesdommer i vort sted sidder for tribunalet for at afgøre retten; hvis ikke, da på den nærmest følgende dag, hvor vi eller vores stedfortræder sidder for tribunalet, på den sædvanlige tid, i Rom eller andetsteds, hvor vor herre pave måtte residere med sit hof. Og de skal indfinde sig i egen person eller repræsenteret af passende stedfortrædere, én eller flere, som er rigeligt sat ind i denne sag og disse sager, med hver og et dokument, brev, skrift, privilegie, instrument, bevisskrift, akt og proces, som på nogen måde har berøring med eller forbindelse til denne sag og disse sager. Således skal de retmæssigt besvare førnævnte hertuger, herrene Heinrich, Adolf og Gerhard angående alle de forhold, der er indeholdt i det til os overdragne opdrag. Og de skal føre processen og se den ført i hele handlingens og denne sags udstrækning; til hver og én retshandling, trinvis og succesivt og lige til den endegyldige dom bliver afsagt, idet de pligtskyldige og sædvanlige terminer og frister har forrang, sådan som det er skik. I øvrigt skal de sige, handle, høre, modtage og fremsætte, hvad retfærdigheden tilsiger og fornuften dikterer. Der skal være den sikkerhed, at uanset om de bryder sig om at indfinde sig til stævningens nævnte frist eller ej, vil vi eller vores førnævnte stedfortrædende dommer lade proceduren foretage med henblik på det førnævnte i sin helhed og alle sine enkeltheder og alt andet i overensstemmelse med retten, idet nævnte indstævnedes fravær eller hårdnakkede udebliven ikke skal være til hinder herfor. Vi har befalet disse steder udvalgt, dvs. stævningskancelliet og førnævnte kirkers døre og porte, idet de er offentlige og velegnede til at bekendtgøre denne vor stævning, i overensstemmelse med de offentlige edikter, som engang blev skrevet ned i det prætoriske album: disse steder vil gøre vor nærværende stævning kendt med deres så at sige klangfulde udråb og åbenlyse retskraft. På disse steder har vi befalet og befaler vi denne vor stævning at offentliggøres på førnævnte måde, for at førnævnte stævnede eller én af dem ikke på nogen måde kan dække sig ind under eller påstå nogen form for uvidenhed om ovenstående, da det ikke er sandsynligt, at hvad der er så åbenlyst offentliggjort for alle, forbliver ukendt for selve de indstævnede. Idet det fremdeles er vor vilje og beslutning på apostolisk myndighed, at denne vor nærværende stævning, som er udført og offentliggjort på førnævnte måde, skal være tvingende og bindende for førnævnte indstævnede, som om de var blevet indstævnet i egen person, om det nu var én eller flere, og som selve stævningen var og er blevet læst, offentliggjort og bekendtgjort for dem personligt tilstedeværende. Vi er derudover opmærksomme på, at intet må ændres af nogen blandt parterne, så længe sagen og striden verserer ved Den romerske Kurie, hvorfor vi på førnævnte myndighed og ved nærværende skrivelse forbyder førnævnte allerberømmeligste hr. kong Erik af Danmark o. s. v., hovedmodstanderen, og alle og enhver der varetager hans interesse, fælles eller enkeltvis, at de, alle og enhver i egen person eller ved en eller flere stedfortrædere, forsøger at ændre eller prøve på noget som helst, offentligt eller hemmeligt, direkte eller indirekte, under hvilket som helst påskud, til forlængelse af denne retsstrid, eller rettere: til foragt og hån for vores apostoliske jurisdiktion, til skade for førnævnte herrer og hertuger Heinrich, Adolf og Gerhard, og til fortabelse af deres egen ret, så længe denne retsstrid, som sagt, ikke er afgjort. Og handler de alligevel herimod, da vil vi se til at tilbagekalde alt og føre det tilbage til den oprindelige tilstand med retfærdigheden som hjælper. Til vidnesbyrd og troværdigt bevis for hvert og et af disse ovenstående punkter har vi befalet, at nærværende brev eller nærværende offentlige instrument indeholdende denne vor stævning ved edikt med forbud udarbejdes herefter og underskrives og offentliggøres af vor offentlige notar og denne sags nedennævnte skriver. Vi har befalet at fæstne brevet eller instrumentet med vedhæftelsen af vort segl. Givet og handlet i Rom i vor sædvanlige residens i det 1424. år efter Herrens fødsel, i den anden indiktion, på mandagen den 9. i måneden oktober, i førnævnte vor herre pave Martin 5.s pontifikats 7. år. Til stede samme steds var de ærværdige mænd Almaficanus, evangelisk kantor, og Guillelmus, kannik i Concordia-kirken, indkaldt som vidner på særlig indkaldelse og forespørgsel. Og jeg, Cyprianus Francisci, klerk i Pistoia, offentlig notar på apostolisk og kejserlig myndighed og førnævnte allerærværdigste fader og herres, hr. kardinal, dommer og opdragholder Antonius, og den i hans nærvær verserende sags skriver: fordi jeg så og hørte ansøgningen om førnævnte stævning og befalingen om samme og alle og enhver af hændelserne, da de fandt sted og blev udført, som det nævnes; og fordi jeg var til stede ved disse sammen med førnævnte vidner, har jeg derfor udfærdiget nærværende offentlige instrument, omhyggeligt nedskrevet af en stedfortræder, underskrevet og publiceret det og redigeret det til denne offentlige form. Og jeg har mærket det med mit sædvanlige tegn og navn sammen med vedhæftelse af førnævnte hr. kardinals segl på indkaldelse og forespørgsel, til garanti og vidnesbyrd for hvert og ét af de ovenstående punkter.

Herrens år, indiktionen og pontifikat skifter, således som nedenfor.

Hr. Christian, biskop af Øsel præsenterede sit opdrag for hr. kardinalen og en transsumpt af voldgiftsdommens instrument, fældet med en faktisk forkyndelse imellem parterne af romernes konge, og han berettede, hvorledes vor herre pave havde befalet ham, at han skulle henvende sig til hr. kardinalen, for at denne kunne informere sig om indholdet i nævnte opdrag og udarbejde en beretning til vor herre pave.

I det 1425. år, i tredje indiktion, om mandagen den 29. i januar måned, i vor allerhelligste fader og herre i Kristus hr. Martin den 5.s, ved Guds nåde pave, pontifikats 8. år fremstod den ærværdige herre og fader biskop Christian af Øsel, stedse vor hr. paves bordfælle, personligt i mit – jeg der er notar og skriver for denne sag – og nedenstående, særligt indkaldte og adspurgte vidners nærvær. På vegne af samme hr. pave fremviste og fremlagde han et opdrags- eller supplikationsbrev for førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder, og endvidere en offentlig afskrift i form af et instrument, sådan som det fremstod ved første blik, forsynet med notarens underskrift, tegn og hånd, med voldgiftsdommen imellem parterne afsagt af Hans lysende Højhed, herre og fyrste, hr. Sigismund, romernes konge, altid Augustus, konge af Ungarn o. s. v. Dette skete rent faktisk, og opdraget og instrumentet lyder som de nedenstående skrivelser. Han gjorde fremdeles rede for, at førnævnte vor hr. pave havde overdraget og befalet ham mundtligt, at han skulle overbringe og sige til samme hr. kardinal, dommer og opdragholder, at denne skulle informere sig om indholdet i nævnte opdrags- eller supplikationsskrivelse, og dét, som denne måtte finde frem til ud fra en omhyggelig undersøgelse og granskning, skulle han forelægge førnævnte Hans Hellighed hr. paven i dennes hemmelige råd, sådan som det er skik. Sammesteds var de ærværdige herrer og sekretærer for førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder Panthaleo, den evangeliske kantor Almaficanus og Guillelmus, kannik i Concordia-kirken som vidner til ovennævnte på særlig indkaldelse og forespørgsel. Og hr. kardinalen, dommeren og opdragholderen modtog nævnte opdrags- eller supplikationsskrivelse ærbødigt efter forskriften og overdrog den til mig notaren, sekretæren og hans skriver i nærværende sag til omhyggelig registrering. Han befalede mig endvidere at nedskrive og registrere såvel selve opdrags- eller supplikationsskrivelsen som alt det, som bør skrives ned, der i kraft af samme kunne opstå imellem de i denne skrivelse nævnte parter. Dette kunne jeg også lade en anden tilforladelig person gøre, og, når det var gunstigt, skulle jeg udarbejde eller lade dette udarbejde til offentlige dokumenter og troligt fremvise og udlevere en kopi af disse samme akter til parterne, når de ansøgte herom, når blot en sådan vil være dekreteret til dem af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder lovligt og efter forskriften.

Ordlyden af kommissoriet eller bønskriftet og fremlæggelse af et notarialinstrument gengivende dommen følger herefter:

Allerhelligste fader, selv om ordlyden af ovennævnte kommissorium er blevet forstået, og selv om det siges at være blevet overdraget til den allerærværdigste fader hr. kardinalen af Aquileia, som i kraft heraf har dekreteret en stævning, kan Jeres Helligheds særdeles hengivne søn kong Erik af Danmark o. s. v., som omtales i nævnte kommissorium, ikke tro, at Jeres Hellighed vil lægge segl på en fremmed høst. Især skal bemærkes, at det i begyndelsen af førnævnte kommissorium hævdes, at Det apostoliske Sæde er det eneste tilflugtssted for alle undertrykte, i særlig grad forældreløse og umyndige; dog er ingen form for undertrykkelse specifikt nævnt i samme kommissorium. Og selv om førnævnte hertuger påstår, at de endnu ikke er fyldt 25 år, synes denne påstand ikke at være tilstrækkelig til en retssag for en gejstlig domstol, da de ikke omtaler sig som elendige eller fattige, så at de i det mindste må antages at have nået det 20. år. Således anmodes Jeres Hellighed om, idet I holder disse sagers status for udtrykt og tilbagekalder selve stævningen, at I vil værdiges at befale den allerærværdigste fader hr. kardinalen at undlade videre forfølgning i denne sag og at trænge sig yderligere ind, eftersom der består fri mulighed for førnævnte hertuger til at sætte selve hr. kongen stævne i nærvær af deres sekulære dommere. Ingen- eller intet som helst, der handler herimod, skal være til hindring.

Transsumpt af instrumentet med hr. romernes konges voldgiftsdom.

I den hellige udelelige Treenigheds navn, amen. Sigismund [og så videre. NB.: hele denne Sigismunds forkyndelse optræder her. Den findes i det kongelige arkiv og hos Hvidtfelt. Dens til grund liggende forlig og endelige dom er her skrevet ud i kapitel 438 indtil ordene] fjerde i Böhmen.

Og fordi jeg Antonius Bartholomæi Franchi fra Pisa, offentlig notar på apostolisk og kejserlig myndighed, kongelig dommer og protonotar ved det kejserlige hof og kancelli, notar og skriver for nævnte sag i nærvær af vor strålende højhed og herre, førnævnte hr. romernes konge, var til stede ved førnævnte forkyndelse af dommen, voldgiften og den offentlige erklæring sammen med førnævnte herrer og vidner; og fordi jeg så og hørte alt dette, noterede det ned og registrerede det, har jeg udfærdiget dette dokument indeholdende instrumentet med forkyndelse af dommen, troværdigt nedskrevet på min tilladelse med en andens hånd, idet jeg var optaget af andre forretninger, og derfor har jeg på befaling af samme vor herre konge publiceret alt dette, underskrevet af mig, og sammen med vedhæftelsen af hans majestætssegl tilføjet mit sædvanlige navn og mærke, efter jeg også var blevet anmodet og adspurgt til troværdigt vidne for alt dette. Og jeg Lars Svendsen, klerk i Århus stift, offentlig notar på kejserlig myndighed, har så rigeligt set, grundigt undersøgt og opmærksomt gennemlæst det ovenstående, i sin helhed og alle enkeltheder, som ikke var ugyldiggjort, ikke slettet, ikke streget ud, ikke beskadiget på nogen måde, men fuldkommen uden for mistanke, med fuldt optrukne bogstaver og beseglet med et vedhængende, bevaret og ubeskadiget majestætssegl, fra ord til andet i fuldstændig overensstemmelse med ovennævnte ordlyd, hvilket skete i år 1424 efter Herrens fødsel, i den anden indiktion i den 20. dag i oktober måned i den 9. time før middag på borgen Vordingborg i Roskilde stift i det 8. pontifikatsår for vor allerhelligste fader og herre i Kristus, hr. Martin 5., af Guds nåde pave. Til stede sammesteds var den ærværdige fader og herre, hr. Ulrik, af Guds nåde biskop af Århus, og den ærværdige mand Jens Pedersen, den allerberømmeligste fyrste og herres, hr. kong Erik af Danmarks o. s. v. kansler, indkaldt som vidner til ovennævnte på særlig forespørgsel og anmodning. Derfor har jeg udfærdiget nærværende offentlige instrument herom, skrevet med min egen hånd, på den allerberømmeligste fyrstindes og frues, fru Filippa af Guds nåde dronning af Danmark, Norge og Sverige, de Venders og de Goters, og hertuginde af Pommern, bøn og anmodning. Jeg har transsumeret det i denne offentlige form og signeret det med mit sædvanlige navn og tegn, særligt anmodet og adspurgt herom til troværdigt vidne for alt det foregående.

Hr. kardinalen vendte tilbage fra pavens palads og berettede for mig notaren, hvordan han samme morgen havde aflagt beretning i det hemmelige råd angående nærværende sag i henhold til det opdrag, der var givet ham af paven, og hvordan han havde holdt rådsslagning med særdeles fremragende lærde mht. nævnte sag: de var efter et stykke tid nået frem til den konklusion, at sagen kunne behandles ved den pavelige kurie. Fremdeles meddelte hr. kardinalen mig notaren, at vor herre pave efter megen diskussion med kardinalerne i nævnte konsistorium gav nævnte kardinal og dommer i opdrag, at han fortsatte i sagen i henhold til det ham overdragne opdrag.

I samme år, indiktion og pontifikat som ovenfor, men på fredagen den 30. dag i marts måned refererede og sagde førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder til mig, nærværende sags førnævnte notar, skriver og sekretær, straks efter sin tilbagekomst fra vor hr. paves palads, i hvilket der havde været afholdt og fejret hemmeligt rådsmøde, til sin sædvanlige residens i Rom, at han i dag havde aflagt fuld rapport i den nuværende sag, i vor hr. paves nærvær i nævnte hemmelige råd, i henhold til og i overensstemmelse med den sidste skrivelse, der blev anstillet og præsenteret for ham af hr. Christian, biskop af Ösel, vor hr. paves ven. Og sandelig havde han to gange rådført sig med særdeles fremragende og kendte mænd og lærde og retskyndige i både verdslig og gejstlig ret angående denne sag og de forhold, der var beskrevet i (Christians) bønskrivelse. Efter forudgående overvejelse var de alle enige om, konkluderede og nåede frem til, at denne type sag godt kunne påhøres, udforskes, fastsættes og afsluttes med en domsafgørelse i Den romerske Kurie. De ting som anførtes i biskop Christian af Ösels skrivelse var ikke til hinder herfor. Kardinalen berettede endvidere, hvordan vor hr. pave da, efter beretningen var blevet givet, sådan som skrevet, efter lang og megen diskussion blandt kardinalerne om sagen, mundtligt gav ham i opdrag og befaling, at nævnte skrivelse med indhold ikke skulle være nogen hindring, og at han skulle fortsætte i denne sag og disse sager i henhold til det, som retten krævede og fornuften dikterede, og i henhold til det opdrags magt, form og ordlyd, som første gang blev anordnet og overdraget ham i nærværende sag. Dette var på alle kardinalernes råd, overvejelse og enighed. Dette berettede nævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder på førnævnte tid og sted. Han befalede og overdrog mig, at jeg omhyggeligt skulle sammenskrive og registrere nærværende beretning sammen med nærværende sags dokumenter, eller lade den registrere og sammenskrive ved en anden troværdig person. Til stede sammesteds var de ærværdige mænd, den evangeliske kantor Almaficanus og Guillelmus fra Portogruaro, kannik i Concordia, særligt indkaldt og adspurgt som vidner for det ovenstående.

Provst N. Sacchow i Slesvig domkirke indfinder sig og indleverer mandatet for sit prokuratorium. For så vidt dette ikke skulle være nok anmodede han om at blive deputeret af de herrer, der udpeger tutorer eller kuratorer. Og hr. kardinalen deputerede alle de i prokuratoriet nævnte.

Samme dag, nemlig fredag den 30. og næstsidste dag i ovennævnte marts måned indfandt den ærværdige mand provsten i Slesvig Nicolaus Sacchow sig, prokurator for førnævnte herrer og hertuger Adolf og Gerhard i samme herrers navn som følge af prokuratoriet. Det skete i retssagen for førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder i dennes sædvanlige residens i Rom, i den sædvanlige aftentime til retsforhandlinger, idet han sad på sin sædvanlige plads for tribunalet. Sacchow ville godtgøre sit fulde og lovlige mandat som prokurator og forelagde og fremviste et offentligt instrument angående prokuratoriets mandat, som ved første blik rent faktisk fremtonede med en offentlig notars tegn og hånd og af nedenstående ordlyd. Fremdeles anmodede samme Sacchow med pligtskyldig anmodning, at tutorer eller kuratorer blev deputeret og tilfordnet nævnte hr. Adolf og Gerhard i deres mindreårighed af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder til at gennemføre sagen og sagerne, forfølge, anklage og forsvare og træde ind på deres vegne, i tilfælde af, at nævnte mandat for prokuratoriet ikke skulle være nok. På nævnte Nicholaus Sacchows anmodning udpegede førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder alle og enhver i mandatet nævnte til tutorer og kuratorer til at gennemføre sagen og sagerne for førnævnte herrer og hertuger Adolf og Gerhard, som til stadighed fremstilles som mindreårige, idet magister Lyder Rottorp fremdeles forbliver i sit prokuratorium, udpeget som han er andetsteds af samme.

N. Sachow fremlægger stævningen som den er dekreteret andetsteds til parterne og ligeledes eksekutionsskrivelserne i kraft af denne.

Dernæst indfandt ovennævnte Nicholaus Sacchow sig retmæssigt, han der havde været til stede sammesteds hidtil. Han fremviste og præsenterede stævningen, der i øvrigt var befalet ved edikt af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder i denne sag, og en umiddelbart herpå følgende eksekutionsskrivelse i Den romerske Kurie – beskrevet på bagsiden af nævnte stævning – samt to andre eksekutionsskrivelser, foranstaltet til parterne og bragt tilbage fra parterne. Dette skete faktisk og er indeholdt i nedenstående tekster. Fremdeles anmodede han indstændigt om, at hans modpart i denne sag blev befalet af førnævnte den omtalte hr. kardinal, dommer og opdragholder til at opponere og sige, hvad som helst de ville sige eller udlægge mundtligt eller skriftligt imod nævnte kommisorium foranstaltet og overdraget hr. kardinalen, dommeren og opdragholderen; imod den af samme hr. kardinal, dommer og opdragholder i denne sag dekreterede stævning og imod eksekutionsskrivelserne herom foranstaltet efterfølgende, bekendtgjort, fremvist og reproduceret såvel i Den romerske Kurie, hos de involverede parter og ved denne lejlighed, som sagt. Dette skal ske ved ved stævning ved vor hr. paves offentlige domstol og til en vis fastsat og passende termin. Stævningen bevilligede samme hr. kardinal og opdragholder til prokuratoren hr. Nicholaus Sacchow på dennes indstændige anmodning. Og han fastsatte og befalede, således som anmodet, at stævningen gjordes uopsættelig ved vor hr. paves offentlige domstol til førstkommende retsdag, hvor det var tilfældet, at samme hr. kardinal, dommer og opdragholder sad på sin sædvanlige plads hjemme i Rom for tribunalet i den sædvanlige aftentime til retsforhandlinger.

Og sandelig ordlyden af stævningen og de offentlige instrumenters eksekutionsskrivelser, som nævnes ovenfor, følger herefter og er således:

Adolfs og Gerhards, fyrster og opdraggivere, mandat for prokuratoren N. Sachow.

I Herrens navn amen. I det 1424. år efter sammes fødsel, i anden indiktion, og på den 17. dag i måneden september ved aftentide eller deromkring i den allerhelligste i Kristus og af Guds nåde hr. pave Martin 5.s pontifikats 8. år fremstod de berømte herrer fyrster Adolf og Gerhard, hertuger af Slesvig og grever af Holsten, Stormarn og Schauenburg, endnu ikke i deres alders 25. år, i nærvær af mig, offentlig notar, og nedenstående vidner særligt indkaldt til denne forretning. Med de bedst tænkelige personer, med bedste fremgangsmåde, ret, sag og form, med hvilke forretningen kunne foretages des mere hensigtsmæssigt og virkningsfuldt, gjorde, opstillede, udnævnte og indsatte de højtideligt ærværdig herre og fader Herman Dwergh, Det apostoliske Sædes protonotar, og de ærværdige og kloge mænd, magister Nicholaus Sachow, provst i Slesvig domkirke, Ludolf Robring, Thomas Lantzenberg, Lyder Rottorp, Nicholaus Hamborch, Johan Hellnick og Heinrich Pattensen, som til en hver tid var prokuratorer ved Den romerske Kurie, både når de var til stede dér og uden for denne, til deres sande, lovlige og ubestridelige prokuratorer, advokater, agenter, forretningsførere og særlige såvel som almindelige udsendinge, således at et særligt punkt ikke kan ophæve det almindelige mandat og ikke være derimod. Hver især skal være omfattet af alt dette, således at en mandatholder ikke er bedre end en anden, men tværtimod således, at det, som én påbegynder, er en anden i stand til at videreføre og en tredje til at afslutte. Men for så vidt denne udnævnelse ikke har retskraft, har de (Adolf og Gerhard) ansøgt om, at samme deputeres som deres tutorer og kuratorer i sagen og sagerne, som verserer imellem den berømte fyrste hr. kong Erik af Danmark osv. på den ene side og de berømte herrer fyrster, førnævnte hertuger, på den anden angående hertugdømmet Slesvig og i anledning af visse andre territorier, således at de kan træde frem på samme herrers vegne i nærvær af en hvilken som helst kompetent dommer til at fremlægge og forsvare klageskrifter, bønskrifter, referater, forespørgsler, breve, notarialinstrumenter og dokumenter af en hvilken som helst art og beskaffenhed; at fremføre vidner og udvirke øvrige beviser og modsige det, der må blive fremført af modparten, at opponere og udlægge imod disse ting, vidnernes personer, beskyldninger og mangler; at yde, anmode om at yde og påhøre en hvilken som helst anden lovlig og hæderlig ed mod falsk anklage på selve opdraggivernes sjæle; at påhøre såvel endelige som midlertige domme og at ansøge om, at disse udvirkes, at appellere og følge appellen fra disse domme og fra alle retskrænkelser; at søge om, at udgifter fastsættes; at erholde en hvilken som helst skrivelse indeholdende en nådesbevisning eller retlig afgørelse og at protestere imod modpartens erholdelse heraf; også at erholde absolutionens begunstigelse, simpelthen eller til sikkerhed, ligeledes begunstigelse til at bringe tilbage til en oprindelig retstilstand eller til at appellere; at sætte en eller flere prokuratorer, tutorer eller kuratorer i deres sted én eller flere gange, at kalde disse tilbage og atter påtage sig dette prokuratories byrde eller pligt, så mange gange det er nødvendigt; og i det hele taget at gøre, sige, udvirke og udøve alt andet, under et og enkeltvis, som vil være nødvendigt eller på nogen måde opportunt i forbindelse med og angående førnævnte handlinger, og som førnævnte opdraggivere kunne gøre selv, hvis de var til stede ved førnævnte handlinger, også hvis sådanne ting indtræffer, som kræver et mere specielt mandat end udtrykt ved nærværende skrivelse. Samme konstituenter lover mig nedenskrevne offentlige notar, der har ladet sig tillove i alles navn og i hver enkelts sted, hvem sagen vedrører eller kan vedrøre, at de fuldt og fast og altid vil overholde hvad som helst, der er gjort, sagt, handlet eller skaffet af deres nævnte prokuratorer eller én af dem (og af dem, der måtte være sat i deres sted) vedrørende førnævnte handlinger og en hvilken som helst af disse. Med alt deres nuværende og kommende gods til sikkerhed og garanti herfor løser konstituenterne samme prokuratorer, kuratorer og hvem som helst af dem (og den der måtte være sat i stedet af dem eller en af dem) fra enhver kautionsbyrde, at stilles for retten og at det dømte indløses. Dette med alle behørige, nødvendige og opportune klausuler. Om alt dettes helhed og enkeltheder ansøgte samme konstituenter mig nedenstående notar om at udfærdige et eller flere offentlige instrumenter. Det blev handlet i Neumünster i Hartvig Wertzens gæstgiveri, bymand sammesteds, i Bremen stift. Til stede sammesteds var de retskafne mænd, herrene Skakke Rantzau, Otto Sehested, Johan Stake, Heinrich van Alefeld og Ditlev van Alefeld, riddere i Lübeck og Bremen stifter, indkaldt og på lige vis hidkaldt som vidner. Og jeg Mathias Ditmari, gejstlig i Brandenburg stift, notar på kejserlig myndighed: fordi jeg var til stede ved denne udnævnelse af prokuratorer og tutorer og alt det andet af det ovennævnte, medens det blev handlet og skete som nævnt, og fordi jeg så og hørte helheden og hver af dens enkeltheder blive handlet således, har jeg derfor udfærdiget, underskrevet og publiceret dette nærværende offentlige instrument og har signeret og underskrevet det med mit navn og mit sædvanlige og normale tegn efter at være blevet anmodet og hidkaldt som troværdigt vidne for det ovenstående, i dets helhed og alle dets enkeltheder.

Stævning ved edikt bragt tilbage fra sagens parter, fremlagt af N. Sachow, kuratoren eller prokuratoren. (Jf. ovenfor)

Udførelse af ediktet ved det pavelige stævningskancelli.

I Herrens navn amen. I det 1424. år efter sammes fødsel, i den anden indiktion, om fredagen den 22. december i vor allerhelligste herre og faders i Kristus, hr. Martin 5.s, af Guds nåde pave, pontifikats 8. år publicerede og læste magister Alphinus fra Camporeale, lektør ved det pavelige stævningskancelli, ved samme myndighed i Rom i S. Maria della Rotunda, på den sædvanlige tid om morgenen for denne handling, nærværende instrument og indholdet heri, som er skrevet på den anden side, offentligt og med høj og forståelig stemme. Dette skete på foranledning af den kloge mand magister Johannes Kolkhagen, tilforordnet prokurator i Den romerske Kurie for de berømmelige mænd, herrerne Heinrich, Adolf og Gerhard, opdraggivere og fyrster af Slesvig, sådan som det siges i selve instrumentet. I dét navn bad han om et offentligt instrument om denne publicering og oplæsning forfattet af mig den offentlige notar. Til stede sammesteds som vidner til det foregående var de kloge mænd magister Johannes Stullen og magister Johannes Paschen, prokuratorer ved samme myndighed, på særlig anmodning og indkaldelse.

Dagen efter, nemlig fredag den 23. december, fæstnede jeg nærværende instrument til nævnte kirkes port og efterlod det dér opslået omtrentligt i den tidlige morgentime. Sammesteds var de fremsynede mænd magister Johan Stullen og Johan Paschen, førnævnte vidner og prokuratorer i nævnte stævningskancelli, til stede ved nævnte handling efter særlig indkaldelse og anmodning. Dernæst fjernede jeg det fra nævnte port og fæstnede det til porten til apostelfyrsten S. Peters basilika her i Rom på samme dag omtrentligt i den tredje time. Sluttelig i den niende time eller deromkring fjernede jeg det fra nævnte port. Og jeg blev anmodet og adspurgt om at udfærdige et offentligt instrument om ophægningen og den efterfølgende nedtagelse af stævningen. Til stede sammesteds var de glimrende mænd Nicolaus Johannis og Mathias Thur, klerke fra Wroclaw og Krakow, vidner til førnævnte på særlig indkaldelse og anmodning. Og jeg Heinrich Alphusen, klerk i Osnabrück stift, offentlig notar på apostolisk og kejserlig myndighed samt skriver ved førnævnte stævningskancelli, har efter anmodning signeret dette nærværende instrument, der er troværdigt udfærdiget af en anden, med mit sædvanlige mærke og navn, fordi jeg var til stede ved oplæsningen og de øvrige førnævnte handlinger og udførte førnævnte ophængning og nedtagning.

Udførelse af stævningen i Lübeck domkirke.

I Herrens navn amen. I det 1424. år efter sammes fødsel, i den tredje indiktion, og på decembers 27. dag, i den tredje time eller deromkring, i vor allerhelligste herre i Kristus og pave af Guds nåde hr. Martin 5.s pontifikats 8. år, fremstod den ærværdige mand magister Nicholaus Sacchow, provst i Slesvig domkirke, personligt i Lübecks katedral i mit og de nedenskrevne vidners nærvær, særligt indkaldte og adspurgte til denne forretning. I sine hænder havde han en stævning med forbud udstedt af den allerærværdigste fader og Herre i Kristus, hr. Antonius, af Guds nåde presbyterkardinal i den hellige romerkirkes S. Susannas sogn, i sagen vedrørende ophævelse af en dom imellem de berømte fyrster og herrer Heinrich, Adolf og Gerhard, hertuger af Slesvig på den ene side og den allerberømmeligste hr. kong Erik af Danmark o. s. v. på den anden. Stævningen er udstedt i det 1424. år på mandagen den 9. dag i oktober måned og underskrevet af Cyprianus Francisci, klerk i Pistoia og offentlig notar på kejserlig og apostolisk myndighed og beseglet med samme hr. kardinals segl. På samme herrer hertugers vegne ophængte han stævningen på nævnte kirkes døre under højmessen, og her lod han den hænge i over en time, hvormed han udførte nævnte skrivelse pligtskyldigst i henhold til dennes rækkefølge og indhold. Da den var fjernet, opsatte han nøjagtige kopier på samme døre, som han lod hænge her, idet han trak sig tilbage. Angående alt dette ansøgte samme magister Nicholaus, provst, om at jeg nedenstående notar udfærdigede ham et eller flere offentlige instrumenter. Handlet i Lübeck år, indiktion, måned, dag, time, sted og pontifikat som ovenstående. Til stede var de glimrende mænd Heinrich Poghetze, klerk i Lübeck, og Johan Dunker, lægmand i Verden stift, som vidner til ovennævnte på særlig indkaldelse og anmodning. Og fordi jeg Mathias Ditmari, klerk i Brandenburg stift og notar på kejserlig myndighed, var til stede ved ophængningen af skrivelsen, udførelsen og alle de øvrige hændelser, medens de udførtes og fandt sted, således som beskrevet, sammen med førnævnte vidner, og fordi jeg så og hørte hver og en af disse handlinger blive udført, har jeg derfor udfærdiget offentlige instrument herom, skrevet af mig selv, underskrevet, publiceret og redigeret til denne offentlige form og signeret den med mit sædvanlige tegn og navn på forespørgsel og ønske til troværdigt vidnesbyrd for ovenstående.

Udførelse af stævningen opsat på Schwerin domkirkes port.

I Herrens navn amen. I det 1425. år efter sammes fødsel, i den treje indiktion, på mandagen, den 15. dag i januar måned, i hr. Martin den 5. s pontifikats 8. år, vor allerhelligste fader og herre og pave af Guds nåde, i den tredje time eller deromkring, fæstnede jeg Nicholaus Deghenhardi, klerk i Lübeck og notar på kejserlig myndighed, en stævning med forbud udstedt af den allerærværdigste fader og herre i Kristus, hr. Antonius af Guds nåde presbyterkardinal i den hellige romerkirkes S. Susanna sogn, på døren til Schwerin domkirke under højmessen. Dette gjorde jeg hidkaldt og adspurgt hertil på vegne af de berømmelige herrer og hertuger i Slesvig, Heinrich, Adolf og Gerhard. Stævningen var dateret til det 1424. år efter Herrens fødsel, på mandagen den 9. dag i oktober måned. Den var forsynet med kardinalens segl og underskrevet af Cyprianus Francisci, klerk i Pistoia og notar på kejserlig og apostolisk myndighed. Den drejede sig om ophævelse af dommen afsagt imellem nævnte herrer på den ene side og den allerberømmeligste hr. kong Erik af Danmark o. s. v. på den anden. Jeg fæstnede stævningen i nedenstående vidners nærvær, lod den sidde omtrent en time og udførte dermed fuldt og helt stævningsskrivelsen pligtskyldigst i overensstemmelse med dennes ordlyd og indhold. Endelig deponerede jeg skrivelsen og opsatte en kopi i fuld overensstemmelse hermed på førnævnte dør, som jeg lod hænge dér, da jeg trak mig tilbage. Dette er handlet i Schwerin år, indiktion, dag, time, måned, sted og pontifikat som ovenfor. Til stede sammesteds var de glimrende mænd herrerne Albert Cysin, Johan Wulf, Gerhard Romer, Dietrich Saskeman og Nicholaus Pampow, evige vikarer i Schwerin stift i Schwerins og Rostocks sankt Petri kirker, som vidner til ovennævnte på min anmodning og forespørgsel. Til troværdigt og sandelig til åbenlyst vidnesbyrd for alt dette, i sin helhed og alle enkeltheder, har jeg udfærdiget nærværende offentlige instrument herom, skrevet med egen hånd, og udgivet det i denne offentlige form, som jeg har signeret med mit sædvanlige og gængse navn og mærke efter at være blevet opfordret og anmodet hertil, som sagt, om hvilket jeg aflægger højtidelig erklæring N. Deghenhardi.

År, indiktion og pontifikat som ovenfor, men på mandagen den anden dag i april måned, var dagen umiddelbart efter palmesøndag. Derfor sad førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder ikke for tribunalet til at afsige ret fra og med dén dag på grund af den forestående hellige tid for vor herre Jesu Kristi lidelse og den efterfølgende påskefest frem til og med påskens ottendedag.

Lyder Rottorp indfandt sig, han der var kurator og prokurator for hertugerne, og overlod stævningen til udførelse i det pavelige stævningskancelli og anklagede modparten for genstridig udebliven, idet modparten ikke talte imod opdraget, stævningen og dennes udførelse.

Om onsdagen den 18. dag i ovennævnte april måned indfandt magister Lyder Rottorp sig, prokurator sådan som beskrevet, i retssalen i nærvær af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder i dennes sædvanlige residens i Rom siddende på sit sædvanlige sæde for tribunalet for at sige ret i den sædvanlige aftentime. Lyder Rottorp fremviste og fremlagde reelt ved handling et pergamentark af nedenstående ordlyd med en stævning udgået fra det pavelige stævningskancelli og i øvrigt fra selve hr. kardinalens, dommerens og opdragholderens auditorium og med hans vilje oplæst og opsat i vor herre paves stævningskancelli. Stævningen er signeret med netop denne myndigheds tegn på forsiden og endvidere beseglet på bagsiden, sådan som det er skik og brug, med den type segl, der anvendes til sådanne stævninger, og som forlanges placeret dér til retmæssig udførelse. Og han anklagede den stævnede part for genstridig udebliven og for ikke at sørge for at sige noget hverken i ord eller på skrift imod det til førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder selv overdragne opdrag i nærværende sag; ej heller imod den af samme hr. kardinal, dommer og opdragholder dekreterede og udstedte stævning eller dennes udførelse såvel i kurien som udenfor. For opdragets, stævningens og udførelsens vedkommende er de alle foranstaltet lovligt og i retmæssig rækkefølge og i øvrigt gengivet og fremvist i nærværende sag. Og han anmodede med pligtskyldig indstændighed om, at de genstridigt udeblevne blev erklæret som sådan af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder. Da erklærede nævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder de nævnte stævnede personer, som ikke havde indfundet sig, og som ikke havde sørget for at stille sig til rette på passende vis på dagen for retshandlingen og fristen, for genstridigt udeblevne, idet retfærdigheden krævede dette med rette, for såvidt angår denne retshandling og tidsfrist.

Stævningen i det pavelige stævningskancelli

Dette er ordlyden af pergamentarket med stævningen i den pavelige stævningsmynighed, som omtales ovenfor.

Den allerærværdigste fader og herre Antonius, den hellige romerkirkes presbyterkardinal i S. Susanna sogn, almindeligvis kaldet fra Aquileia, særligt udpeget dommer og opdragholder for nedenstående sag og sagsparter, befaler, at hr. kong Erik af Danmark og alle andre der tager vare på hans interesser og deres prokuratorer, hvis de har nogen ved den romerske kurie, stævnes i vor herre paves stævningskancelli, som det er skik, og at disse indfinder sig til retssagen på den nærmest følgende retsdag ved aftentide i kardinalens sædvanlige residens, hvor det træffer sig, at han sidder for tribunalet på sit sædvanlige sæde for at afgøre retten; de skal indfinde sig lovligt i hans nærvær for at tale og opponere imod hvad som helst, de måtte ønske at tale eller opponere mundtligt eller skriftligt imod opdraget til samme hr. kardinal og imod stævningen dekreteret til parterne, dennes udførelse, som er ført tilbage fra parterne og gengivet i den og de verserende sag og sager i nærvær af nævnte hr. kardinal imellem de samme stævnede på den ene side og herrerne Heinrich, Adolf og Gerhard, hertuger af Slesvig på den anden om og angående ophævelse af en angivelig voldgiftsdom afsagt af hr. Sigismund, romernes konge, til fordel for nævnte kong Erik og imod førnævnte herrer hertuger angående hertugdømmet Slesvig og i anledning af øvrige afledte forhold i sagen og på foranledning af disse. Hvis ikke de indfinder sig, vil sagen og sagerne gå deres gang, idet de nævnte stævnede personers fravær eller hårdnakkede udebliven ikke står til hinder herfor. Givet i Rom i vor residens, på den 16. dag i april måned, i Herrens 1425. år, den tredje indiktion, i vor hr. Martin 5. s, af Guds nåde pave, pontifikats 8. år.

Hertugernes kurator og prokurator Lyder Rottorp indfandt sig og anmodede om at tvinge notaren Mathias Ditmari til at udlevere instrumentet med dommen, der blev afsagt af hr. Sigismund, romernes konge.

Om fredagen, den 20. dag i ovennævnte april måned, indfandt førnævnte kurator og prokurator Lyder Rottorp sig ved retssagen i nærvær af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder, der sad på sin sædvanlige plads for tribunalet i sin residens i Rom for at afgøre retten. Han påstod, at den glimrende mand Mathias Ditmari, offentlig notar i Brandenburg stift, besad og tilbageholdt et offentligt instrument med den af Sigismund, romernes konge og konge af Ungarn o. s. v., afsagte dom. Instrumentet vedrørte nærværende sag og var udslagsgivende for afgørelsen heraf eller, om man vil: for forsvaret og opretholdelsen af retten for den part, han repræsenterede. Derfor anmodede han med pligtskyldig indstændighed, om at samme Mathias Ditmari blev tvunget til at fremlægge nævnte instrument med dommen i denne sag af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder.

Hr. kardinalen befalede ved sin budbringer, at nævnte notar Mathias Ditmari blev pålagt at fremlægge nævnte instrument med dommen.

Da besluttede nævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder på førnævnte magister Lyder Rottorps, prokurator eller kurator, indtrængende anmodning, at nævnte Mathias Ditmari, notaren, skulle pålægges at fremlægge førnævnte instrument med dommen i denne sag, om det så skulle ske med tvang.

Hr. kardinalens budbringer aflægger rapport om, at han omgående har opfordret notaren Mathias Ditmari til straks at fremlægge nævnte instrument med dommen.

Derpå aflagde den glimrende mand Jacobus, vor herre paves budbringer og løber, rapport i samme retssag i nærvær af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder indtil videre og siddende for tribunalet til at afsige ret på ovennævnte tid og sted. Han rapporterede til mig, førnævnte notar og skriver i nærværende sag, at han på hr. kardinalens lovlige, som han fremførte, befaling, der var tilgået ham, med det samme havde opfordret nævnte offentlige notar Mathias Ditmari på førnævnte magister og prokurator Lyder Rottorps indstændige anmodning og under ekskommunikationens straf befalet ham straks at fremlægge og fremvise det i dennes besiddelse nævnte instrument med dommen; dét instrument som vil være udslagsgivende for nærværende sag i nærvær af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder. Med straks mentes lige præcis denne time, i hvilken nævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder har sat retten, og før han forlader sit dommersæde. Således og på den måde var løberens særlige befalinger, som han sagde, udstedt af samme førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder.

Efter rapporten var aflagt, indfandt nævnte notar sig og fremviste selve instrumentet med dommen, tvunget af hr. kardinalen, som han sagde; men han fik salæret.

Efter at løberens rapport således var aflagt, som beskrevet, indfandt ovennævnte notar Mathias Ditmari sig i den samme retssag i nærvær af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder indtil videre og siddende for tribunalet til at afsige ret på ovennævnte tid og sted, nødet og tvunget, som han hævdede af nævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder. Han fremlagde og fremviste reelt med handlingen føromtalte instrument af nedenstående ordlyd med dommen, underskrevet og forsynet med den offentlige notars tegn og underskrift, som det fremgik af første øjekast. Han erklærede dog først, at man skulle godtgøre ham med et for ham passende salær for hans arbejde forbundet med instrumentet med dommen.

Lyder Rottorp, prokurator eller kurator for herrerne hertuger udbad sig nævnte instrument med dommen igen, for så vidt som den er udslagsgivende for hans parti. Og han opnåede, at der blev fastsat ham en termin til at anfægte dommen.

Dernæst indtrådte den glimrende mand og hertugerne og brødrene Heinrich, Adolf og Gerhards prokurator ved den romerske kurie, Lyder Rottorp, igen i kraft af prokuratoriet, om hvis mandat lovligt vidnesbyrd findes ovenfor i sagens akter, i samme retssag i nærvær af hr. førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder indtil videre og siddende for tribunalet til at afsige ret på ovennævnte tid og sted. Og han udbad sig nævnte instrument med dommen igen, der som sagt var blevet fremlagt af førnævnte Mathias Ditmari, for såvidt som den har virkning for ham selv og den af ham repræsenterede part over for modparten. Han gengav det ene og alene mundtligt fra starten. Fremdeles anmodede han med pligtskyldig indstændighed om, at hans modpart i denne sag blev pålagt og stævnet til at sige og opponere, hvad som helst de ville mundtligt eller skriftligt i denne sag; fremdeles til at retfærdiggøre dommen, der blev afsagt i denne sag, som sagt, af Hans strålende Højhed og fyrste, Sigismund, romernes og Ungarns konge, og se denne dom anfægtet. Stævningen skulle udgå fra vor herre paves førnævnte stævningskancelli og være med en fastsat uopsættelig frist. Og for ham selv og hans parti skulle den samme frist sættes, fastlås og tildeles af førnævnte hr. kardinal, dommer og opdragholder til at anfægte samme dom. På nævnte magister og prokurator Lyder Rottorps anmodning og bøn dekreterede samme hr. kardinal, dommer og opdragholder denne stævning blive foranlediget med en uopsættelig frist igennem vor herre paves førnævnte stævningskancelli til den førstkommende retsdag, hvor det traf sig, at samme hr. kardinal, dommer og opdragholder sad for tribunalet for at afgøre retten på sin sædvanlige plads i den sædvanlige aftentime i sin sædvanlige residens i Rom. Den samme frist satte, fastslog og tildelte han nævnte prokurator og magister Lyder Rottorp, der havde anmodet og bedt herom, til førnævnte handling (dvs. at anfægte Sigismunds dom).

Mathias Ditmari instrument med dommen i Ofen

I Herrens navn amen. I det 1424. år fra sammes fødsel i den anden indiktion på den 28. dag i juni i den tredje time eller deromkring i vor allerhelligste herre og faders hr. Martin den 5.s pontifikats 7. år fremstod hr. Johannes Westfalen, provst i Cammin, personligt på vegne af kong Erik af Danmark for den mildeste og allerberømmeligste fyrste vor herre, hr. Sigismund, den altid ophøjede romernes konge o. s. v., siddende for tribunalet i Ofens øvre slots store sal, og anmodede i kraft af sit prokuratorium for nævnte hr. kong Erik af Danmark om forkyndelse af en en afgørelse ved nævnte allermildeste fyrste romernes konge i egenskab af voldgiftsdommer i sagen, striden og kontroversen imellem herrerne selv, kong Erik af Danmark o. s. v. på den ene side og Heinrich, hertug og greve, og hans brødre på den anden. Til stede som prokuratorer var samme omsigtsfulde og ærværdige Johannes Westfalen på vegne af den allerberømmeligste fyrste, kong Erik af Danmark, på den ene side og den omsigtsfulde og ærværdige mand Nicholaus Sacchow, provst i Slesvig kirke, på den anden som prokurator for den berømmelige hr. Heinrich, hertug af Slesvig og greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg. Sidstnævnte hævdede i modsætning til Johannes Westfalen, at der aldeles ikke burde forkyndes en dom, idet han offentligt anførte en del grunde hertil, nemlig sådanne som de efterfølgende ord beskriver, i hvert tilfælde indholdsmæssigt i overensstemmelse med det, han sagde: Jeg Nicholaus Sacchow nedlægger protest i egenskab af prokurator i prokuratoriets navn på vegne af hr. Heinrich, hertug af Slesvig. For det første af den grund, at I, hr. Konge, ikke er dommer i denne sag, fordi det ikke står fast, at afdøde hoveddommer, hr. Rumpold, overlod eller overdrog denne sag til jer før sin død. Fremdeles hævder jeg, at aftalen om domfældelsen er indgået af mindreårige uden deres værges myndighed og derfor retligt ugyldig. Fremdeles hævder jeg af andre grunde, som fremgår af aftalens ordlyd, at I ikke er dommer: og hvis I skulle være dommer – hvad jeg ikke kan tro – da hævder jeg, at I ikke har fulgt ret procedure, fordi striden ikke er indklaget hos jer, og fordi min klient ikke har haft en ordentlig frist til at forsvare sig imod det af modparten fremførte retsstandpunkt; også selv om I ifølge retten, som det kommer til udtryk i den såkaldte aftale, var forpligtet til at rejse jer og give en afgørelse. Jeg hævder også, at i sagen, i hvilken I var dommer, burde der før alt andet have fundet en omtale sted af min appel indskudt og præsenteret for jer af hr. Ludovicus de Cattaneis, jeres udsending til sagens parter. Desuden nedlægger jeg påstand om at ophæve dommen af førnævnte årsager. Efter at disse indvendinger var blevet fremført læste nævnte hr. romernes konge dommen op ved den ærværdige mand Francesco fra Prag, provst i Esztergom og kejserlig vicekansler, til hvem kongen særligt havde overladt denne opgave, sådan som der stod i forkyndelsens skrift, som han fremviste sammesteds og dét med høj og forståelig stemme. Dommen følger her fra ord til andet:

(Dommen).

Efter dommens forkyndelse og oplæsning protesterede førnævnte hr. Nicholaus i den henseende, at han ikke overhovedet kunne anerkende dommen og forkyndelsen heraf, tværtimod påstod han, at den var ugyldig, og bekræftede offentligt med en lignende protest sine forholdsregler: at han ville bruge alle passende lovlige midler imod dommen for sig selv og sin klient. Samme hr. Nicolaus ansøgte mig nedenstående offentlige notar om at udfærdige sig et eller flere offentlige instrumenter angående denne sag i sin helhed og i alle dens enkeltheder. Nærværende blev udført i år, indiktion, måned, dag, time, pontifikat og sted som ovenfor nævnt. Til stede sammesteds var de ærværdige fædre Fernandus biskop af Lugo og apostolisk udsending, Günther, ærkebiskop af Magdeburg, hr. Bernhard Busche, evig vikar i Slesvig, Albert van Dembroke, evig vikar i sankt Hans' kirke i Lüneburg i Verden stift, samt øvrige baroner, lærde, riddere og mange flere som garanter og vidner indkaldt til førnævnte handling på særlig anmodning og opfordring. Og jeg Mathias Ditmari, klerk i Brandenburg stift, offentlig notar på kejserlig myndighed: fordi jeg var til stede ved denne dom, ansøgning, protest, konklusion og forkyndelse, medens disse ting udførtes og handledes, sådan som nævnt, sammen med førnævnte vidner, og jeg hørte og så dette blive udført, har jeg derfor udfærdiget nærværende offentlige instrument, som jeg selv samvittighedsfuldt har nedskrevet efterfølgende, underskrevet det, publiceret det og redigeret det til denne offentlige form og signeret det med mit sædvanlige tegn og navn efter særlig anmodning og indkaldelse til troværdigt vidnesbyrd for ovenstående i sin helhed og alle sine enkeltheder.

Prokuratoren Lyder Rottorp dukkede op og overdrog stævningen til stævningskancelliets behandling. Og han bestred dommen som ugyldig pga. de stævnedes forsætlige udebliven, og han fremfører anklage for den forsætlige udebliven mod modparten, der ikke tager til genmæle imod det sidst fremførte og ikke fremfører bevis for gyldigheden af den såkaldte dom.

På fredagen den 27. april indfandt magister Lyder Rottorp sig, førnævnte prokurator og kurator, i ovennævntes navne for hr. kardinalen, førnævnte dommer og opdragholder, siddende på sin sædvanlige plads for tribunalet til at afsige ret i sin sædvanlige residens i Rom på den sædvanlige tid om aftenen. Han fremstillede reelt ved handling og fremviste en vis stævning, af nedenstående ordlyd, i form af en pergamentskrivelse, i sin tid udstedt af nævnte hr. kardinal, dommer og opdragholders auditorium, idet dennes vilje og befaling fremsattes og oplæstes i vor hr. paves stævningskancelli, forsynet med selve dette kancellis tegn indvendigt og beseglet bagpå, som det er skik og brug, med det segl, som anvendes til denne type stævninger, i sin tid krævet til pligtskyldig udførelse dér.

Han fremførte beskyldning om de i stævningen indkaldtes forsætlige udebliven; disse som ikke tog vare på at retfærdiggøre førnævnte voldgiftsdom ved den allermildeste fyrste og herre Sigismund, romernes konge og konge af Ungarn o. s. v., den dom der blev forkyndt og fremsat til fordel for modparten og imod hans klient, som sagt: han søgte om, at de blev kendt genstridigt udeblivne. Og hertil bestred han, så kraftigt han kunne ud fra denne ophævelsessags akter, nævnte dom, udtalt og fremført, som nævnt, af Hans strålende Højhed, fyrste og herre, Sigismund, romernes konge og konge af Ungarn o. s. v. Og fremdeles krævede han med passende indstændighed, at nævnte processer og dommen erklæredes for ophævede, uretfærdig og uretmæssig og processen for dårlig, uretfærdig og uretmæssig, og at modparten som følge heraf skulle dømmes til at dække sagsomkostningerne i nærværende sag af førnævnte hr. kardinal, dommer og opragholder.

Her følger stævningskancelliets stævning skrevet på et pergamentark.

Allerærværdigste fader hr. Antonius, den hellige romerkirkes presbyterkardinal i sognet S. Susanna, almindeligvis kaldet Aquileia, specielt udpeget som dommer og opdragholder af vor hr. pave, befaler, at stævning udtages i vor hr. paves stævningskancelli, som det er skik, og stævner hr. kong Erik af Danmark o. s. v. og alle og enhver, hvem sagen vedrører, og deres prokuratorer, hvis disse er at finde i Den romerske Kurie på sammes vegne, at de kommer til stede til retssagen i hans nærvær for at tale eller opponere, hvad som helst de vil sige eller udlægge mundtligt eller skriftligt, imod det sidst fremførte. Dette skal finde sted på førstkommende retsdag i stævningskancelliets aftenstund i kardinalens sædvanlige residens, når det er tilfældet, at samme kardinal sidder på sin sædvanlige plads for at afgøre retten for tribunalet. Endvidere skal de indstævnede retfærdiggøre den af hr. romernes konge Sigismund fremførte dom i disse i nærvær af nævnte hr. kardinal verserende sager imellem førnævnte indstævnede på den ene side og de ædle og berømte fyrster og herrer Heinrich, Adolf og Gerhard, hertuger af Slesvig, på den anden; disse sager der drejer sig om ophævelse af nævnte dom, som man påstår er en voldgiftsdom, forkyndt af samme hr. romernes konge Sigismund til fordel for nævnte hr. kong Erik af Danmark og imod førnævnte hertuger angående nogle lande og andre ting i forbindelse hermed og i anledning heraf. Hvis ikke de kommer, vil der blive procederet, som det er ret, uden at deres genstridige udeblivelse vil være en hindring herfor. Givet i Rom i S. Maria Rotunda på den 24. dag i april, i Herrens 1425. år, den tredje indiktion, i vor herre Martin 5.s, pave af Guds nåde, 8. år.

Hr. kardinalen meddelte efter sin tilbagekomst fra pavens palads til mig, notaren, at vor hr. paven i dag havde pålagt ham at afholde sig fra videre procedure i denne sag, indtil o. s. v.

I år, indiktion og pontifikat som ovennævnt, men på onsdagen den 16. maj meddelte allerærværdigste fader og herre kardinal Antonius af Aquileia og opdragholderen i denne sag efter sin tilbagekomst fra det apostoliske palads og førnævnte vor allerhelligste hr. pave til mig Cyprianus, notar og denne sags førnævnte skriver, at selvsamme allerhelligste fader, vor hr. pave Martin 5., i dag havde pålagt ham, at han afholdt sig fra at procedere videre i denne sag, indtil han fik andet i befaling fra samme vor hr. pave. Til stede sammesteds var de ærværdige mænd og herrer den evangeliske kantor Almaficanus og Guillelmus fra Portogruaro, kannik i Concordia, som særligt indkaldte og adspurgte vidner hertil.

En vis Rikoldus fra de apostoliske skrivelsers arkiv indfandt sig og fremviste en såkaldt tilbagekaldelsesbulle for nævnte hr. kardinal. Bullen overdrog han til sidst til mig, notaren, til at blive registreret i sagens akter.

År, indiktion og pontifikat som ovennævnt, men på den 22. dag i måneden juni ved aftentide eller deromkring fremstod den indsigtsfulde mand Rikoldus, skriver i de apostoliske skrivelsers arkiv, i nærvær af nævnte allerærværdigste fader hr. kardinal, opdragholder og dommer i dennes førnævnte sædvanlige residens. Her fremviste han vor allerhelligste hr. pave Martin 5.s apostoliske tilbagekaldelsesbrev, som om det var forkyndt af ham selv. Brevet var forsynet med blyplombe med nedhægende silketråde i rød og gul farve efter den romerske kuries skik, helt, fuldkomment og ikke beskadiget og ikke mistænkeligt på nogen anden måde, men ganske uden nogen form for tvivl og mistanke. Brevet modtog samme hr. kardinal, dommer og opdragholder ærbødigt, som det passer sig, fra selve skriverens hænder og fremviste og overdrog det endvidere til mig Cyprianus, førnævnte notar og skriver, til registrering i denne sags akter, således som det nedenfor er gengivet fra ord til andet.

Ærværdig fader hr. Oluf, biskop af Västerås og hr. kongens angivelige ambassadør, ansøgte om at nævnte brev blev frigivet og efter registreringen i sagens akter givet tilbage til ham. Men magister Lyder Rottorp, prokurator og kurator for hertugerne, talte herimod, at dette ikke kunne ske af følgende grunde.

Straks herefter indfandt den ærværdige biskop Oluf af Västerås sig på den ene side under påkaldelse af at være ambassadør for den allermildeste fyrste og herre, hr. kong Erik af Danmark; på den anden magister Lyder Rottorp, prokurator og kurator for hertugerne Heinrich, Adolf og Gerhard i kraft af kuratorhvervet og prokuratoriet for samme. Nævnte hr. biskop Oluf krævede med korrekt insisteren, at ovennævnte apostoliske tilbagekaldelsesskrivelse, som han påstod var blevet givet fri pga. hans egen indsats, blev frigivet og efter registreringen ved nævnte sags akter blev fremvist og udleveret til ham igen. Men førnævnte magister Lyder krævede ligeledes med korrekt insisteren i egenskab af prokurator og kurator som ovennævnt, at dette brev på ingen måde burde fremlægges eller tilbageleveres biskoppen, førend denne havde bevist, at samme brev var fri for udstregninger og falskhed, og at der i øvrigt fastsattes en dag for samme til at bevise dette, som sagt.

Hr. kardinalen sagde, at han ville overveje det foregående og tilsagde de nævnte parter at indfinde sig dagen efter ved aftentid for at høre hans befaling.

Efter disse diskussioner langt om længe var blevet afholdt, sagde nævnte allerærværdigste fader og hr. kardinal, dommer og opdragholder, at han ville overvejde sagen, og til hver af parterne fastsatte og tildelte han et endeligt tidspunkt den efterfølgende dag ved aftentide til at høre hans befaling herom.

Tilbagekaldelsesbullen. (se 1425. 23. maj)

Hr. Oluf, biskop, som kalder sig ambassadør for kongen af Danmark søgte om at få tilbagekaldelsesbullen frigivet og fremvist for sig. Hr. Lyder Rottorp, prokurator og kurator for hertugerne, svarede derimod, at det ikke kunne lade sig gøre ud fra de grunde som herren udtalte, således som det fremgår her.

På den 23. dag i ovennævnte juni måned ved aftentid eller deromkring fremtrådte ærværdig fader og herre biskop Oluf af Västerås, angiveligt ambassadør for den allerberømmeligste herre kong Erik af Danmark på den ene side og magister Lyder Rottorp på den anden, prokurator og kurator for førnævnte, som står ovenfor, i nærvær af nævnte allerærværdigste hr. kardinalen, dommeren og opdragholderen. Samme hr. biskop Oluf forlangte med pligtskyldig insisteren, at tilbagekaldelsesbullen blev givet fri og fremvist ham, som om den var frigivet af ham kardinalen. Nævnte magister Lyder fra modpartens side hævdede ligeledes med pligtskyldig insisteren, at dette ikke kunne lade sig gøre af grunde, han ville redegøre for den følgende dag. Hertil anførte samme allerærværdigste hr. kardinal, dommer og opdragholder, at han ville holde råd med de retslærde herom, og erklærede, at han ikke havde pligt til at udlevere og overdrage nævnte bulle, og at han ikke ville det, hvis ikke parten (den kongelige) var blevet hørt angående førnævnte udlægninger og anklager, og hvis ikke det var muligt at frembringe et passende mandat mht. den ansøgte frigivelse, og hvis ikke han fik andet i befaling af vor allerhelligste hr. pave. Til stede sammesteds var de ærværdige mænd og herrer den evangeliske kantor Almaficanus og Guillelmus de Portogruaro, kannik i Concordia-kirken, vidner til ovenstående på særlig anmodning og indkaldelse.

Hr. kardinalen meddelte mig notaren, at vor hr. pave havde befalet ham at sørge for, at nævnte bulle fremvistes for hr. Herman, provst i Odense. Han pålagde mig yderligere at fremvise samme bulle til nævnte hr. provst Herman, efter den var blevet registreret ved sagens akter.

Men om onsdagen, nævnte juni måneds 26. dag, i den tredje time eller deromkring, meddelte ovennævnte allerærværdigste fader hr. kardinal, dommer og opdragholder til mig Cyprianus, førnævnte skriver og notar, at Hans Hellighed, førnævnte hr. pave Martin, havde befalet ham at sørge for, at ovennævnte tilbagekaldelsesbulle blev fremvist og overdraget til den ærværdige mand hr. Herman, provst i Odense. Dette skulle ske straks og uden nogens forhindring eller anklage. Yderligere befalede samme hr. kardinal, dommer og opdragholder mig, førnævnte notar og skriver for nærværende sag, at overdrage og fremvise bullen, registreret, som det nævnes ovenfor, blandt sagens akter, til selve hr. provsten af Odense i sin originale affattelse. Jeg notaren Cyprianus fremviste nævnte bulle for ovennævnte provst. Idet jeg i enhver henseende adlyder befalingen fremviste og overdrog jeg faktisk samme tilbagekaldelsesbulle i original til samme hr. provst af Odense og ansvarlig ambassadør. Dette fandt sted i den allerærværdigste faders, hr. kardinalen, dommeren og opdragholderen, sædvanlige residens på ovennævnte tidspunkt. Til stede som vidner var de ærværdige mænd og herrer den evangeliske kantor Almaficanus og Guillelmus de Portogruaro kannik i Concordia-kirken på særlig anmodning og indkaldelse. Det er slut. Notaren Cyprianus med egen hånd. Og fordi jeg Cyprianus Francisci, offentlig notar på apostolisk og kejserlig bemyndigelse og skriver for denne sag, som er blevet ført i nærvær af den allerærværdigste i Kristus fader og herre, hr. Antonius, kardinal, dommer og opdragholder, var til stede ved handlingerne i denne sag, hver og en, medens de fandt sted og skete i nærvær af samme kardinal, sådan som det er nævnt og beskrevet i de 22½ ark papir, sammen med førnævnte vidner, og fordi jeg så og hørte, at således gik tingene for sig, har jeg på befaling udstedt til mig af selve hr. kardinalen, dommeren og opdragholderen, heraf udarbejdet, underskrevet og redigeret disse handlinger og tildragelser, hver og én omhyggeligt nedskrevet af en anden, til nærværende offentlige form eller i denne nærværende dokumentation. Og jeg har sat mit sædvanlige tegn og navn herpå sammen med førnævnte hr. kardinals vedhængte og sædvanlige segl, efter at være blevet anmodet og inkaldt til troværdighed og vidnesbyrd for alt det ovennævnte, i sin helhed og i enkeltheder.

A. dvs. indbringe sagen for Kurien.. B. oversat fra audientia litterarum contradictarum publicarum. . C. Forbuddet betyder, at den stævnede part ikke må tage alternative retsmidler i brug, så længe sagen verserer..