[1425. januar]. Wien


Kong Sigismund beklager over for kong Vladislav 2. af Polen, at han ikke kan komme til dennes søns dåb; blandt årsagerne nævner han specielt, at han vil opsøge kong Erik 7. af Pommern, der efter sin rejse til det hellige land er ankommet til hans rige.

Udtog efter Aa.

Tekst

.....

Accedit eciam nobis ad specialis impedimenti cumulum quod serenissimo principi domino Erico regi Dacie Svecie et Norvagie etcetera reg<i>[1] fratr<i>[2] nostro carissimo de terra sancta et sanctorum limitibus transmarinis feliciter redeunt<i>[3] jamque regno nostro constituto de cujus felici prosperitate votivis successibus et incolumitate persone ex corde gaudemus occurrere per quod non dubitamus eciam nostrum transitum impedir<i>[4] .

.....

1. reg<i>] rege Aa. 2. fratr<i>] fratre Aa. 3. redeunt<i>] redeunte Aa. 4. impedir<i>] impedire Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.