1425. 26. juli. [København]


Ærkebiskoppen af Lund, biskoppe af Linköping, biskoppen af Viborg, biskoppen af Børglum, biskoppen af Roskilde, biskoppen af Odense, biskoppen af Ribe, biskoppen af Oslo, biskoppen af Århus, viebiskoppen af Tranquilliensis og biskoppen af Slesvig skænker 40 dages aflad til Åsum kirke.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxv ..... vii calendas avgusti omnes hi episcopi[1] , exceptis Orchadensi et Asloënsi litteras piaculares ecclesiæ Asumorum qvadraginta dierum ..... tribuunt.

1. hi episcopi] Hermed hentydes til ærkebiskopen biskoperne, der mødtes i København 12. juli 1425 for at forny statutterne for den danske kirke, cf. DD 1425. 12. jul., nr. 14250712001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.