1425..


Anders Brok, kannik i Ribe, lejer alle Ribe domkapitels ejendomme i Hardsyssel med undtalelse af de fælles og dem som ridder Erik Nielsen, væbnerne Jens Jul og Jens Nielsen og provst Thomas har til leje. Den årlige lejeafgift er to mark og to øre korn og fra provst Thomas to øre.

Tekst efter Nielsen l.l.

Tekst

Anno domini ut supra ego Andreas Brok canonicus Rypensis conduxi omnia bona capituli, preter bona communia, in provincia Harthesysæl sita, exceptis bonis que dominus Ericus Nicholai miles et Johannes Jwl et Johannes Nielsøn armigeri et dominus prepositus Thomas pronunc conductive habent, pro annua pensione, videlicet ii marchis annone et ii oris annuatim Ripis persolvendis[1] sub condicionibus prenotatis et prout in litteris patentibus mihi a capitulo desuper datis continetur, et de preposito Thoma ii oras[2] .

1. pro annua pensione, videlicet ii marchis annone et ii oris annuatim Ripis persolvendis] overstreget. 2. ii oras] overstreget og erstattet af iiii solidos grossorum.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.