1426. 21. februar.


Joachim Breide erklærer, at han ønsker at tilbagelevere gården og byen Oldenburg til Heinrich, Adolf og Gerhard, hertuger af Holsten. Herfor kræver han den sum tilbagebetalt af de holstenske hertuger, for hvilken de havde pantsat ham gården og byen Oldenburg.

Tekst efter Stemann l.l.

Tekst

Minen underdanighen denst to allen tyden.

Wetet gnedighen heren hertich Hinrik , hertich Alleff und hertich Gherd , hertoghe to Sleszwick und greven to Holsten, dat jk Joachim Breide juen gnaden witlik do und kundeghe de losinghe in juwen hove und stad Oldenborch, bidde ik juwe gnade und beghere, dat ju mi gheven min gheld to den tyden also min breef uthwiset, de ik uppe den vorbenanten hoff und stad hebbe.

Des to tüghe hebbe ik min jngheseghel ghehenghet vor desse breef.

Gheven und ghescreven na Godes bort veerteinhundert jar darna in dem soszundetwintighesten jare in Sunte Peters avende in der vasten.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.