1426. 25. februar. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. pålægger biskopperne i Adria og Ratzeburg og provsten i Lübeck at overdrage dekanatet i Eutin til Nicolaus Janen de Oldenburg, kannik sammesteds,, skønt han i forvejen bl.a. har pavelig provision på et beneficium, som biskoppen og domkapitlet i Slesvig og abbeden og konventet i cistercienserklostret Doberan i Schwerin stift har ret til at besætte.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. pålægger biskopperne i Adria og Ratzeburg og provsten i Lübeck at overdrage dekanatet i Eutin til Nicolaus Janen de Oldenburg , kannik sammesteds, non obstantibus quod ... de beneficio cum cura vel sine cura consueto clericis secularibus assignari, etiam si officium et in cathedrali aut canonicatus et prebenda in altera quam eadem cathedrali ecclesia existeret, ad collationem .. episcopi Slesvicensis et .. archidiaconi, cantoris, thesaurarii et capituli ... ecclesie Slesvicensis necnon abbatis et conventus monasterii in Dobbran Cisterciensis ordinis Zwerinensis diocesis communiter vel divisim pertinente, vacante tunc vel vacaturo, per alias nostras litteras mandavimus provideri gratiose.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.