1426. 15. juni. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. stadfæster efter supplik af kong Erik 7. af Pommern den af biskop Aslak (Bolt) af Bergen foretagne omdannelse af benediktinerklostret Munkeliv i Bergen til til et birgittinerkloster; dette udførte han, idet han indførte munke og nonner fra Maribo kloster i besiddelsen af klostret og dets gods og tilstod dem fuldmagt til at oppebære og disponere over alle indtægter af klostret samt til at nyde alle privilegier og rettigheder, som andre birgittinerklostre nyder.

Udtog efter Ab

Tekst

Pave Martin 5. stadfæster efter supplik af kong Erik 7. af Pommern den af biskop Aslak (Bolt) af Bergen foretagne omdannelse af benediktinerklostret Munkeliv i Bergen til til et birgittinerkloster; dette udførte han, fratres et sorores monasterii de Marienbo investiendo et introducendo in corporalem possessionem sepedicti monasterii Muncliui omniumque locorum directe vel indirecte quibuscumque nominibus censerentur dependencium ab eodem et ut gauderent et potirentur juribus fructibus et redditibus supradatis necnon immunitatibus exempcionibus privilegiis indulgenciis libertatibus et graciis quibus alia monasteria dicti ordinis sancti Augustini sancti Salvatoris nuncupati quomodolibet gauderent et potirentur plenam et liberam concessit facultatem.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.