1426. 27. september. Lübeck


Rådet i Lübeck skriver til rådet i Wismar.

Rådet i Lübeck meddeler, at det har modtaget rådet i Wismars brev angående de krigsskibe, som kong Erik 7. af Pommern har ladet udruste i København. I forlængelse heraf meddeler rådet i Lübeck, at Lübeck, Hamburg og Lüneburg vil have deres mænd i søen ud for Wismar fra 13. oktober 1426 og fjorten dage frem.

Endvidere beder rådet i Lübeck rådet i Wismar om at give denne besked videre til rådet i Rostock, således at rådet i Rostock også kan have folk i søen ud for Wismar.

Endelig beder rådet i Lübeck rådet i Wismar om at sende den kogge, som ligger i søen ud for Wismar, til Lübeck, såfremt rådet i Wismar ikke har brug for dens assistance.

Tekst

Vnsen vrundliken grut vnde wes wij gudes vormogen touoren.

Ersamen heren, besunderen leuen vrunde.

Juwen breff an vns gesand, rorende van den schepen, de de here koningh to Copenhauen {ve}tredet, vnde ok van weghen, dat wij vns vnde de anderen stede vor yuweme depe vorgadderen scholden etcetera, hebbe wij wol vornomen vnde begeren jw weten, dat der van Hamborch, Luneborch vnde de vnse alse n{uv} en sondage erst komende[1] vort ouer veerteynnacht vor iuweme depe yo wesen scholen, vnde bidden iuwe leue vrundliken, dat gij desses vnsen vrunden van Rostok van stunden an vorkunden vnde witlik don, also dat se de eren vppe de vorscreuen tijd dergelijken ok vor juweme depe hebben, wente solde lenger vortrek darane scheen, dat mochte vele schaden bringen.

Ok, leuen vrunde, weret dat gij des koggen, de yn juweme depe licht, nicht en bedorften, zo bidde wij, dat gij vns den suluen kogghen willen ouergeuen vnde bestellen, dat de schipper darvan by vns kome.

Wij hopen, dat wy vns myt eme gudliken darvmme vordregen willen, vnde begeren des iuwes vnuortogerden bescreuen antwordes.

Sijt Gode beuolen.

Screuen under vnsem secrete, in suntte Cosme vnde Damyani dage, anno etcetera XXVIto.

Consules Lubicenses.

1. en sondage erst komende] dvs. 13. oktober 1426.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.