1426. 24. december. Riga


Rådet i Riga skriver til rådet i Reval.

Rådet i Riga sender rådet i Reval en transsumpt af det brev, som de vendiske hansestæder Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Lüneburg har sendt til de livlandske stæder vedrørende de vendiske hansestæders krig mod kong Erik 7. af Pommern.

Endvidere meddeler rådet i Riga, at det har besluttet at holde et møde den 16. januar 1427 i Wolmar for at drøfte sagen om krigen mellem de vendiske hansestæder og kong Erik nøjere.

Tekst

Unsen vruntliken grut unde wes wii gudes vorm{oe}gen vorgescreven.

Ersamen heren unde leven vrunde.

In dage giffte desses breves so is uns tor hand gekomen der stede breff, also gii hirna vinden bescreven:

Unzen vrundliken grut und wes wii gudes vormogen tovoren (= DD 1426. 2. nov., nr. 14261102001).

Hirup, ersamen leven heren unde vrunde, so sii wii to rade geworden, wente uns dunket, dat des behoff is, unde hebben enes dages vorramet, tho Woldemer tho holdende uppe den negesten dondersdagh na sunthe Pawel nu allererst thokamende[1] , uppe den vorgescreven donderdach dar yo tho synde, umme desse sake uterliken to sprekende.

[.....]

Gescreven in winachtenavende anno Domini etcetera 26.

Borgermestere unde rad der stad to Rige.

1. thokamende] uppe - thokamende, dvs. torsdag den 16. januar 1427.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.