1427. 7. marts. København


Skipper Sten Laurensens gældsbevis til dronning Filippa.

I brevet erklærer Sten Laurensen, at han har lånt 10 lødige mark af dronning Filippa til at udruste sit skib, således at det kan bruges i kong Erik 7. af Pommerns krig mod hansestæderne.

Endvidere forpligter Sten Laurensen sig til at tilbagebetale de 10 lødige mark 24. juni 1427 til enten dronning Filippa eller kong Erik, såfremt dronning Filippa måtte ønske det.

Tekst efter A.

Tekst

Witlik vnde apenbare sy alle den yenen de dussen breff seen ofte horen lesen so bokenne vnde botuge ik Steen Laurensen apenbare indessen breue dat ik hebbe gelent van der hochgeboren eddelen forstynnen vrowe Phylippen teyn lodige mark de se my lent heft myn schyp mede vt toreden in vnses gnedigen heren konink Erikes krige ♦

So vorbinde ik vorbenomed Steen Laurensen mi dar to mit mynen erfnamen eren gnaden dit vorscreuen gelt wedder to geuen edder vnsem gnedighen heren konink Erike nu to sunte Iohans dage[1] negest to komende ofte ere gnade vns desser betalinge nicht lenger vordregen wolde ♦

To tuchnisse desser warheit so hebbe ik vorbenomed Steen Laurensen myn ingezegel mit witschop laten hangen vor dessen breff de geuen vnde screuen is to Copmanhauen na der bort vnses heren verteynhundert yar indeme soüen vnde twintegesten yare des ersten vrigdages inder vasten ♦

1. sunte Iohans dage] dvs. 24. juni 1427.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.