[1427. 23. marts. Stralsund]


Hansestædernes rådsudsendinge, som netop nu befinder sig i Stralsund, skriver til rådet i Greifswald.

Hansestædernes rådsudsendinge meddeler, at de gentagne gange både mundtligt og skriftligt har bedt om hjælp fra rådet i Greifswald til krigen mod kong Erik, men at de ikke har fået noget svar fra rådet i Greifswald.

Endvidere meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at rådet i Greifswald derudover har begået overgreb mod hansestædernes tjenere.

Af disse årsager meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at de hverken vil drive handel eller have kontakt med Greifswald.

Tekst efter Hanserec. l.l.

Tekst

Post salutacionem.

Alse wii jw vakene myt breven unde muntliken esschet hebben, by unser hulpe to blyvende jegen den heren koning etcetera, dar wy mede in veyde sin gekomen[1] umme groter wald unde schaden und unrecht, dat uns allen und dem menen copmanne van em unde den synen scheen is: dar gi uns noch nee juwe enkede antwerde van[2] schreven edder secht hebben und ok by unse hulpe nicht en bliven; men gi en hebben jw dar nicht ane noghen laten, gy en hebben grote overvaringe in unser stede denre daen.

Hyr umme wil wii myt jw unde den juwen nene hanteringe unde copenschop unde menschop hebben, also lange, bet gi uns henzesteden desse vorbenomede daet unde stucke vorbod hebben.

1. in veyde sin gekomen] mangler i Aa. 2. van] mangler i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.