1427. 24. marts. Uelzen


Byen Uelzens fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Uelzen krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Uelzen krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar og Stralsunds skyld.

For det andet erklærer Uelzen krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han også befaler og byder sine folk at gøre dette i hans riger i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet jrlůchtede hochgeborne vorste her Erik / der riike / Denemarken / Sweden / Norwegen[1] / der[2] Wenden vnd Gotten konyng / vnd hertoge to Pomeren / dat wy borgermestere rad / vnd borgere gemenliken / vnd jnwonere der stad Vllessen / mit vnsen hulperen / willen juwe / juwer rike / vnd jůwer rike vndersaten / vnd jnwonere wo me de benomen mach vigende wesen / vmme der ersamen heren / vnd vnser vrůnde willen der[3] rede vnd borgere / der stede willen / Lubeke / Hamborg / Rostok / Wismer / vnd Stralessůnt etcetera vnd darumme dat gii den copman der důdeschen henze / dar wij mede tohoren swarliken beschediget / vnd vorvnrechtet hebben / beschedigen / vnd vorvnrechten / vnd de juwe beschedigen vnd vorvnrechtigen laten in jůwen ryken / vnd beden tegen priuilegia / vnd wonheyde / de van jůwen vorvaren gegeuen / vnd beseghelt / vnd van jů suluen ghestediget sin / ♦

Vnd we willen des alle / vnd vnser eyn jewelk besůnderen mit vnsen hulperen / vnse ere angik vnd den juwen to guden tiiden wol bewaret hebben / ♦

Des to tuge vnd bekantnisse hebbe wi vnser stad jngesegele to růggehalue an dessen breff / vnd vorwaringe gedrucket laten ♦

Na Godes bort verteynhůndert jar / dar na indeme seueden / vnd twintigesten jare / jn Vnser Leuen Vrowen auende erer bodesscop . ♦

2. der] dere, A. 3. der] r i der tilføjet over linjen i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.