1427. 26. marts. Goslar


Byen Goslars fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Goslar krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Goslar krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Goslar krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet irluchtede hocheborne forste her Erik der rike Denemarken Sweden Norweghen der Wende vnde Gotten konninge vnde hertoge to Pommeren dat we borgermestere vnde rad de borgere gemenliken vnde inwonere der stad Gosler myt vnsen hulperen / willen iuwe / iuwer rike / vnde iuwer / rike vndersaten / vnde inwonere / wu men de benomen mach / vigende wesen vmme der ersamen heren vnde vnser vrunde willen / der rede vnde borghere der stede / Lubeke Hamborch Rosteke Stralessunt L{uv}eneborch vnde Wismar etcetera vnde dar vmme dat gy den kopman der dudesschen hense dar wy mede tohoren swarliken beschediget vnde vorvnrechtighet hebben / vnde de iuwe beschedighen vnde vor vnrechtighen laten / in iuwen riken vnde ghebeden tygen priuilegia vnde wonheyde de van iuwen vorvaren gegheuen vnde beseghelt vnde van j{ue} suluen gestedighet syn / ♦

Vnde wy willen des alle vnde vnser eyn iowelk bisunderen myt vnsen hulperen / vnse ere an gik vnde den iuwen to ghuden tyden wal vorwaret hebben / ♦

Des to bekantnisse is vnser stad jngesegel gedrucket / neden vppe dessen breff ♦

Gegheuen na der bord Cristi verteynhundert jar dar na in dem seuenvndetwintigesten iare des mytwekens na oculi in der hilghen vasten ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.