1427. 26. marts. Einbeck


Byen Einbecks fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Einbeck krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Einbeck krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Einbeck krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet jrluchtide hochgeborne ffurste her Erik der rike Dennemarke Sweden Norwegen der Wende vnde Gotten konningh vnde hertoge to Pomeren [dat wy] borgermester rad vnde borgere gemeynliken vnde inwonere der stad Embeke mit [vnsen hulperen] willen juwe juwer rike vnde juwer[1] rike vndersaten vnde inwoneren wo men de benomen mach vygende wesen vmme der ersamen heren vnde vnser vrunde der rede vnde borgere der stede willen Lubeke Hamborch Rostock Stralessunt Luneborch vnde Wismar etcetera vnde dar vmme dat gy den kopman der dudeschen hense dar we mede tohoren swarliken beschediget vnde vorvnrechtet hebben vnde de juwe beschedigen vnde vor vnrechtigen laten in juwen riken vnde beden tegen priuilegia vnde wonheyde de van juwen vorvaren gegeuen vnde besegeld vnde van iv suluen gestediget sin ♦

Vnde we willen des alle vnde vnser eyn jowelk bysunderen mit vnsen hulperen vnse ere an gik vnde den juwen to guden tijden wol vorward hebben ♦

Des to bekantnisse is vnser stad jngesegel to ruggehalue gedruckt vppe dussen breff ♦

Gegeuen na der bord Cristi verteynhundert jar dar na in dem se{uv}en vnde twintigesten jare des myddewekens na Oculi mei in der vasten ♦

1. juwer] juwerer, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.