1427. 6. august. København


Kong Erik 7. af Pommern skriver til borgmestre og råd i byen Bremen, at han har modtaget deres meddelelse om, at Bremen er udtrådt af hanseforbundet. Af denne årsag tillader kong Erik Bremens borgere frit at besøge hans riger.

Tekst efter A.

Tekst

Ericus Dei gracia Dacie Swecie Norwegie Sclavorum Gothorumque rex et dux Pomeranie . ♦

Wnsen vruntliken grut / mit heile an Gode . ♦

Wetet leuen vrundes dat wi juwen breff vornomen hebben / vnde ok de vtscrifft de gij vns nw senden van deme breue den jw de stede gesent hadden dar se jw vte der henze mede vorkundigen alle vriheit vnde menscopp mede vorbeden in den henzesteden to hebbende vffte to brukende in deme lude alse gij dat scriuen / dar wi vns doch nicht ane vornemen dat se jennige redelike sake to jw hebben dar se jw dat vmme d{oe}n / na vnseme dunckende / so is dat men ere ouer m{oe}t also se ok iegen vns angehauen hebben / vnde sint vnse viende wedder Got ere vnde recht / ♦

Vortmer alse gij scriuen wer gij vnse land vnde rike icht soken mogen in velicheit / wente wee van den vnsen to jw kumpt de scal gevelighet[1] wezen alse gij dat scriuen / des wetet dat wi nichten / weten wan leue vnde gud mit jw / dar vmme mote gij vnse rike wol soken wente gij scolen vnser vnde der vnsen all / velich wezen / dat gij dat wedder in deme geliken also bewaren also gij vns dat to gescreuen hebben / wor de vnsen komen dar gij des macht hebben / ♦

Ok vorneme wi van Janken borger to Ripen de vns desse breue brachte wo em des an jw duchte dat gij gerne vurder in endracht weren mit dessen riken / also vffte de stede vffte anders we / jw jenige ouerlast don wolden / wes gij jw denne to dessen riken vorseen mochten // were jw sulkes wes to sinne dat moge gij vns enkede scriuen edder ok mit muntliker warafftiger bodescop vns dat benalen / wes wi dar denne gudes to don konen / dat do wi gerne / dat id to langer tijd in guder endracht tusschen jw vnde den riken bliue dat sege wi ganze gerne / dar mede beuele wi jw deme almechtigen Gode ♦

Screuen to Kopenhauen des midwekens[2] vor Laurencij vnder vnsen secrete ♦

Anno etcetera xxvij ♦

1. gevelighet] imellem ge og velighet står et overstreget wesen i A. 2. midwekens] mikwekens, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.