1427. 17. september.


Jens (Andersen) Grim (Has) af Tosterup, ridder, lejer af abbed Jens (Nielsen) i Tommarp kloster præstegården i Gladsax for fire pund korn og Munkegården i Järrestad for otte skilling grot i årlig landgilde. Samme gods havde han tidligere lejet af abbed Hans (Isaksen) indtil dennes død. Lejemålet skal gælde på livstid, under forudsætning af at der svares landgilde.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thetta bref høra eller se hilser jak Jønes Griim riddare af Tostorp kerlika meth gudh ♦

Jak gøør thet alle men uiterlikt neruærendis oc komascolandis at jak j leghio hauer godz af abbot Jønes j Tummarps closter suasom ær prestagaardhen j Glazsax for huilken gaardh jak skal giua fira pund korn til langilde huart aar . framdelis munkkagaarthin j Ierlestatha af huilken jak skal giua atta skelingrot til langilde huart aar . ♦

Thetta fornefnda gotz hafthe jak til faren af abbot Hannes j[1] leghio fra then tiidh jak Glazsax fik j væro oc sua til then tiidh han døthe huas siel guth haue meth suadant vilkoor at naar then fornefnde abbot Jønes elles hans efterkommara ey faynga thet fornefnda langilde af thet fornefnda gotz som fore ær sakt aarlega eller jak af ginge af thenne værild tha skal then fornefnde abbot Jønes eller hans efterkommara haua falla maykt geen at kalla thet fornefnda gotz til closter j geen vdan huar manz geensighelse eller hielpæræthe . ♦

Til huas thinx vitnisbyrth jac fore hæynger mit jncighle thesso breef meth andra gothæ menz incighle suasom ær her Henric Geritzssøns ther riddare ær . Theetløøfs Jes Tuassøns oc Thryghils Karskars ther af vapn æra ♦

Giuit aar efter guthz føthelsis tima thusanda firahundratha pa thet siuenda til tiwgho paa sancti Lamberti martyris dagh ♦

1. j] gentaget ved linjeskift i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.