1427. 19. december. Helsingborg


Notarialinstrument med en erklæring af den svenske kirkes fuldmægtige, ærkebiskop Johan af Uppsala, biskop Sigge af Skara og biskop Arnold af Strängnäs, hvormed det slås fast, at den pengegave, som den svenske kirke har bevilget, ikke fremover skal være et præjudikat til byrde for kirken. Kongen svarer i sin egenskab af "rex Swecie, Dacie et Norvegie", at han er indforstået hermed.

Udtog efter A:

Tekst

In nomine domini amen. Anno nativitatis ejusdem mcdxxviio indictione quinta die veneris decimanona mensis decembris hora tertiarum vel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini divina providentia pape quinti anno in castro Helsingborgh. Ærkebiskop Johan af Uppsala, biskop Sigge af Skara og biskop Arnold af Strängnäs, den svenske kirkes befuldmægtigede, erklærer, at den pengegave, som den svenske kirke har bevilget til kongens krigsførelse, ikke fremover skal være et præjudikat til byrde for kirken. Kongen svarer i sin egenskab af "rex Swecie, Dacie et Norvegie", at han er indforstået hermed.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.