1427.


Den præsteviede dominikanermunk Jens Simonsen ordineres til latinsk og dansk prædikant ved Gavnø nonnekloster, hvilket godkendes af prioren Oluf i Århus.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxvii ..... Johannes Simonis sodalis sacerdos novitius ordinis prædicatorum ordinatur concionator latinus et danicus pro virginibus Gabnoensibus consensu Olai prioris Arhusii.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.