1428. 25. januar.


Jens Nielsen (Løvenbalk) af Aunsbjerg, ridder, indgår en lejeaftale med provsten og domkapitlet i Viborg, således at han for sin levetid lejer hovedgården Tjeleris med alt tilliggende, samt Vore Mølle og ødegodset i Flarup og Gammelby marker, og desuden kannikkernes andel af Sønderup mark i Vammen sogn.

Når møllen er opført, skal den årlige lejeafgift være seks øre korn af tre forskellige slags efter settingsskæppen; hvis den ikke er opført, skal lejeafgiften være fem øre korn. Lejeafgiften skal hvert år til den 4. søndag i fasten betales til provsten og domkapitlet, eller til den vikar, som holder den daglige messe ved Skt. Augustins alter i Viborg domkirke.

Han må ikke udføre overdreven hugst i den tilhørende skov, medmindre tømmeret skal bruges til byggearbejde på godset.

Efter hans død skal godset med alt tilhørende uden nogen indsigelse gives tilbage til domkapitlet.

Tekst efter Aa.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Johannes Nicholai de Awensberigh . miles salutem in domino . ♦

Noverint universi me a venerabilibus viris preposito et capitulo Wibergensibus quandam curiam Thiælrisæ cum omnibus aliis bonis suis, in parochia Thiælæ sitam, quam[1] de Johanne Gunnissøn scotationis titulo[a] habuerint cum suis pertinentiis nullis penitus demptis cum molendino Vore[2] Mølle dicto nec non bonis suis desolatis in campis[3] Florup et Gamelbye et cum parte eorum in campo Søndrop in parochia Wamen pro annua pensione ad dies meos veraciter conduxisse, de quibus quidem bonis predictis preposito et capitulo vel saltem illi vicario, qui quotidianam missam ante altare sancti Augustini in ecclesia Wibergensi continuaverit sex oras annone, tripartite cum modio sættingh. et hoc quando molendinum antedictum est constructum, si non constructum quinque oras[4] prenotate[5] mensure annuatim infra medium quadragesime expedite solvam et exponam, hoc etiam adjecto, quod silvam predictorum bonorum teneam et defendam indescisam, nisi solummodo ad structuram bonorum eorumdem[6] , ♦

Insuper omnia et singula[7] bona annuatim cum omnibus suis juribus colonis edificiis, famulis, jumentis et holzkiorn statim post mortem meam ad capitulum Wibergense absque omni impeditione seu contradictione heredum[8] meorum seu aliorum nomine meo quorumcumque libere revertantur, ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis wirorum discretorum widelicet Nicolai Owergard[9] et Petri Nicolai Rigæ pro consulum Wibergensium presentibus est appensum. ♦

Datum anno domini mocdoxxviiio die sancti Pauli apostoli ♦

1. sitam, quam] sita, que, Aa. 3. campis] campibus, Aa. 4. quinque oras] Tilføjet over linjen med henvisningstegn, Aa. 5. prenotate] prenorate med nasalstreg, Aa. 6. eorumdem] erumdem, Aa. 7. singula] sinugula, Aa. 8. heredum] Herefter et slettet ord, formentlig meorum, Aa.
a. scotationis titulo] 1392. 6. april Viborg landsting, trykt Dipl. Dan. 4.IV.550..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.