1428. 11. marts. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Cristianus Clot, klerk fra Roskilde stift, om at få provision på sognekirken i Bergen på Rügen i Roskilde stift, ledig ved Martinus Butzows død, skønt Johannes Fantz har besiddet den i seks år, og skønt Cristianus Clot i forvejen har ventebrev.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

.. Supplicat s. v. .. Cristianus Clot clericus Roskildensis diocesis, quatinus sibi gratiam facientes specialem de parrochiali ecclesia in opido Berghis in terra Rugie dicte Roskildensis diocesis vacante per mortem Martini Butzow ... [fructus 10 mr. arg.] ... eidem Cristiano dignemini misericorditer providere non obstantibus, quod quidam Johannes Fantz predictam ecclesiam parrochialem possedit ad sex annos et occupavit, ac gratia expectativa per s. v. sibi facta in cancellaria s. v. plenius exprimenda ...

Concessum. F. Gebennensis .

Datum Rome apud ss. Apostolos 5. id. martii anno 11.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.