1428. 30. juli. Genazzano


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Henricus Scriptoris, klerk fra Slesvig stift, om at få bevilget, at det ventebrev, som han har fået bevilget af paven 28. april 1424, skal være gyldigt, skønt han i sin supplik undlod at oplyse sin illegitime fødsel som søn af en præst og en ugift kvinde, som han ved anden lejlighed har fået dispensation for.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. bevilger en supplik af Henrico Scriptoris clerico Slesvicensi om at få bevilget, at det ventebrev, som han har fået bevilget af paven 28. april 1424[a], skal være gyldigt, skønt han i sin supplik undlod at oplyse sin illegitime fødsel som søn af en præst og en ugift kvinde, som han ved anden lejlighed har fået dispensation for.

a. 28. april 1424] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.