1429. 13. maj. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. pålægger ærkebiskoppen i Uppsala at overdrage provstiet i Västerås til Jens Iversen (Lange), klerk fra Århus stift, på hvis vegne biskop Oluf (Jakobsen (Knop)) i Västerås har ansøgt paven om embedet.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. pålægger ærkebiskoppen i Uppsala at overdrage provstiet i Västerås til Johannis Iwari clerici Arusiensis diocesis ..... pro quo Olavus episcopus Arosiensis nobis super hoc supplicavit.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.