1429. 13. november. Stockholm


Hans Kröpelin, høvedsmand i Stockholm, skriver til rådet i Danzig vedrørende de skibe og det gods tilhørende borgere fra Danzig, som er blevet beslaglagt i Stockholm.

Hans Kröpelin meddeler, at han først den 18. oktober er vendt hjem fra et besøg hos kong Erik 7. af Pommern, hvorfor han ikke tidligere har fået oplysninger om de beslaglagte skibe og det beslaglagte gods.

Endvidere meddeler Hans Kröpelin, at de pågældende skibe og det pågældende gods ved hans hjemkomst ikke længere befandt sig i Stockholm. Endvidere meddeler han, at han endnu ikke har kunnet få oplyst, om der er blevet handlet med de pågældende skibe eller det pågældende gods i Stockholm.

Endelig meddeler Hans Kröpelin, at de pågældende skibe og det pågældende gods blev taget af en hob løse folk, som kom fra mange forskellige lande. Størsteparten heraf blev, da de ville sejle til Øresund med skibene og godset, fanget af folk fra hansestæderne og slået ihjel. Som kompensation for de tab, som borgerne fra Danzig måtte have lidt, sender Hans Kröpelin nogle fade osmundjern til Danzig, idet han forsikrer rådet i Danzig om, at borgerne i Danzig meget gerne må føre gods fra Danzig til Stockholm.

Tekst

Minen gar fruntliken grut to voren mid vormoghe alles guden ♦

Ersamen leuen frunden ♦

Juwen breff gescreuen to Dantsik des sonnauendes vor Michaelis an my gesent, entfangen des dages negest sancte Luce ewangelisten hebbe ik lefliken vnd woll vor nomen dar juwe ersamycheit inne scriuen wo dat etlike juwer metborger to Dantsik in deme sittenden stole des rades vor iw sin gekomen vnd to irkennende hebben gegeuen also wo en welke schepe vnde guder also desse nagescreuen Johan Kamper , Eggerd Peen Bartelmeus Rode vnde Oloff Vochs de seglen scholden kegen Reuell in Liflant, van etliken myns heren des koninges mannen vnde vndersaten genomen sind vnde hir tom Holme als juwe geleue vornomen heft, gefuret sind etcetera dat, God vnser herre woll weet, dat my dat van herten let is dat iw efte den juweren jennich vordret vnde vngemak edder schade geschud van den vnsen hijr vt den landen wo doch juwe geleue woll vornomen heft, dat ik van dessem somer nicht bin to hus gewesen vnde by myns heren des koninges gnaden vnde sy nicht eer to hus gekomen er nw an sancte Luce dage vorgeroret vnde do ik to hus quam do vant ik hir neynen de de schepe vnde guter genomen hadden ok kan ik noch nicht dervaren, dat de seluen guter hir tom Holme vorkoft, efte gesloten sint, doch so wil ik gerne mit allen vlite vmme juwer geleue willen dar na truwliken arbeiden vnde horen vnde my dar vord ane bewisen dat vterste vnde hogeste ik kan vnde gi my to betruwen ♦

Doch de suluen de de scheper vnde guter nemen dat was ein los hop vnde hadden sik van allen landen to samende geworpen vnde do se wedder na deme Orsunde seilen solden do ward de meiste hop gevangen vnd slagen van den vt den steden dat mach ik iw vor de warheit scriuen ♦

Doch leuen vrunde wes ik vmme juwer geleue willen don mach dar sole gi my alle wege gudes willich an vinden na mynen besten vormogen ok leuen frundes so sende wy dar nw myns heren borgers vnde ik ichte wat ozemundes to juwer stat, worvmme[1] bidde wy eft icht were dat se wedder begerende weren van dar to furende dat juwe geleue des gunnende sy, welke myn begere is to juwer gheleue . ♦

Anders nicht men Gode dem almechtigen side ewich beuolen to my to beden wesen ik vormach also to juwen getruwen, ♦

Gegeuen vp Stocholm anno domini Mocdxxix am sondage na sunte Mertinii ♦

Johannes Kropelin ♦

Houetman vp Stokholme ♦

1. worvmme] vorvmme, Styffe.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.