1429. 21. november. Rom, det pavelige skatkammer


Det pavelige kancellis optegnelse om at Herman Rynkeby, biskop i Viborg, gennem sin prokurator Tyge Jensen, kannik i Roskilde, lover at betale halvdelen af sine servispenge til det pavelige kammer og kardinalkollegiet, takseret til 33 ⅓ guldfloriner, inden for seks måneder, den anden halvdel inden for de derpå følgende seks måneder.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1429] Die 21. nov. venerabilis vir dominus Tychoneon (!) Johannis canonicus ecclesie Ro<s>kildensis procurator et procuratorio nomine domini Hermani Runekeby electi Vibergensis, sicut publico apparet instrumento in apostolica camera demisso, nomine domini Hermani electi obtulit camere et collegio dominorum cardinalium fl. auri de camera 33 et unum tertium alterius similis fl., ad quos Vibergensis ecclesia est taxata, pro suo communi servitio debito, et quinque minuta servitia consueta.

Eorundem autem communis et minutorum servitiorum medietatem infra sex menses et aliam medietatem infra alios sex menses extunc proxime sequentes solvere promisit [etc.].

Et die 22. dicti mensis nov. dominus Oddo thesaurarius et locumtenens tulit sententias excommunicationis in scriptis.

Actum Rome in thesauraria apostolica ...

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.