1430. 12. februar. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. pålægger abbeden i Grobe (Pudagla) kloster at overdrage sognekirken Skt. Nikolaj i Greifswald, som kaldes et provsti, til Johannes Westfal, provst i Cammin, skønt denne i forvejen bl.a. har et evigt vikariat uden sjælesorg i sognekirken i Garz på Rügen i Roskilde stift.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. pålægger abbeden i Grobe (Pudagla) kloster at overdrage sognekirken Skt. Nikolaj i Greifswald, som kaldes et provsti, til Johannes Westfal , provst i Cammin, skønt denne i forvejen bl.a. har quandam perpetuam vicariam sine cura in parrochiali opidi Garsie in Rugia ... Roskildensis dioces[is] ecclesi[a].

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.