1430. 9. juli. København


Erik Jönsson til Hallkved udsteder et gældsbevis lydende på 16 mark eller 16 fade osmundjern til Jakob Glashagen, borger i Kalundborg, kaldet Lange Jakob. Gælden skal indfries inden næstkommende mortensdag. Erik Nielsen (Rotfeld) til Bratskov fungerer som garant for Erik Jönsson.

Tekst efter A.

Tekst

Wor allen guden luden de dessen breff seyn edder[1] horen lesen bekenne jk Erik Jensson van Halqwy dat jk byn schuldich Jacop Glashagen den men het langhe Jacop borgher to Kalundeburgh sesteyn lodighe mark gudes geldes edder sesteyn vate osemundes bynnen dessen negesten sinte Mertins dagh to der noghe vnde to danke wol to betalen ♦

Vordermer so hebbe jk gebeden vor my to louende Erik Nielsson van Broschow vor dit vorscreuen ♦

Vordermer so bekenne jk Erik Nielsson van Broschow in dessem openen breue dat jk hebbe gelouet vor Erik Jensson vorbenomet vor sesteyn lodige mark gudes geldes edder sesteyn vate osemundes alse vorscreuen steyt dat also to betalen bynnen sinte Mertins daghe nu negest to komende ♦

Vordermer so loue wy Erik Jensson van Halqwy vnde Erik Nielsson van Broschow vorbenomet dyt vorscreuen myt sameder hant vor vns vnde vnse eruen dyt vorscreuen also to holdende Jacop vorbenomet vnde synen rechten eruen edder holder desses breues he sy geystlik edder wertlik ♦

Vordermer weret sake dat Got vorbeyde dat dyt also nicht en worde betalt vnde geholden bynnen dem vorscreuen sinte Mertins dagh so loue jk Erik Jensson vorbenomet vnde jk Erik Nielsson vorbenomet vor vns vnde vnse erffnamen Jacop vorbenomet vnde synen eruen edder holder desses breües he sy gestlik edder wertlik alle den schaden edder hinder de hir aff edder vp komen kan dat id nicht worde betalt alse vorscreuen steyt bynnen deme daghe en den so vp to richtende lik dem houetstole sunder jenegerleye vortogheringe edder arghelist dar an to nemende men dyt also to holdende alse vorscreuen steit al vn vorbroken ♦

To vordermer tughnisse vnde bekantnisse der warheyt so hebbe jk Erik Jensson van Halqwy vnde jk Erik Nielsson van Broschow vorbenomet myt wyllen vnse jngesegel gehenget an dessen breff ♦

Datum Haffnis anno Domini milesimo quadringentesimo tricesimo octava visitationis Marie ♦

1. edder] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.