[1430.].


Erik Krummedige og Otte v. d. Knobes erklæring om en overenskomst imellem den afdøde Johan (Skondelev), biskop i Slesvig, og Iver Jul om indfrielsen af Iver Juls gæld på 100 mark til biskoppen.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik Krummedike Otte van deme Knope rydder bekennen vnde betughen vor allesweme de dessen breff seen edder horen dat wy an vnde ouer weren vnde hørden dat bischob Jehan van Sleswic salygher dachtenisse vnde Jwer Jwl sik vor enigheden also dat de bischob scholde Jwer sine pande de he em dan hadde wedder schippen to sunte Niclawes daghe neghest volleghende wedder antwerden vnde sinen breff den he van em hadde de dar vppe ghelt sprak dat he em scholde schuldich wesen vnde vppe pande vnde Jwer scholde em to der suluen tiyd hundert mark wedder gheuen dar scholde mede alle sake vnde alle to sprake[1] twisken en vnde vor eneghet vmme allent des dar erer een deme anderen vmme to to segghende hadden bet to der tiyd ♦

To groter betughenisse alle desser vorscreuen stucke dat dat also is so hebbe wy vorbenomed vnse jngheseghel myt willen ghehenghet laten an dessen breff ♦

1. to sprake] to pprake, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.