1431. 2. september.


De slesvigske hertuger Adolf og Gerhard overdrager deres slot og by Flensborg med møllen og fogediet samt Ny herred og Husby herred og alt andet tilliggende til deres lensmænd Heinrich Rixstorp, ridder, og Henning v. d. Hagen, væbner, med forpligtelse til ikke at afsætte dem.

Tekst efter Urkundensamml. l.l.

Tekst

Van Gots gnaden wii Alff unde Gherd hertogen to Sleszwigk greven to Holsten etcetera don witlick alle den jennen de[1] dessen breff zeen edder horen leszen apenbar betugende, dat wii na rade unnses rades unsen leven getruwen deme erbaren strengen heren Hinrike Rixstorppe rittere unnde deme fromen knapen Henninge van deme Hagen to unser unde unser erven truwen handt hebben bevalen unse slot den berch to Flensborg mit der stadt mit der molen unde mit der vogedie mit Nuherde unnde Husebyherde unnde mit aller desser guder tobehoringe, alsz de Denen dat sulve slodt stadt herde mit eren tobehoringen hebben besetten, unnde alsz wii mit der hulpe Gades en dat affgewunnen hebben, dar se uns van reken scholen allen vromen unde schaden, wann wii edder unser eyn dat van en edder erer eneme esschende sint; unnde wesz se uns wynnen to des erbenomeden slotes behoff, dat se uns redelken berekenen kunnen, darvor schal dat sulve unnse sloth stadt mole herde erbenomed mit eren tobehoringen mit alleme rechte erer unnde erer rechten erven vorwarnige wesen, so lange dat wii edder unse erven se edder ere erven darvan deger unnde all benomen.

Ock so wille wi heren Hinrike unnde Hennynge erbenomed samptliken edder erer en sundergen van der vogedie nicht setten, wii edder unse erven hebben se beyde samentliken edder eren enen bisundergen unde ere erven fruntliken unnde al benomen, wesz se uns redeliken bereken kunnen.

Des to tuge hebbe wii Alff unnde Gerd hertogen etcetera vorbenomed unnse ingesegel mit willen gehenget laten an dessen breff, na Godes bort XIIIIc darna[2] in deme XXXI jare des negesten sondages vor unser leven frouwen dage erer bordt.

1. de] mangler i Aa. 2. darna] mangler i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.