1432. 14. januar. Rom


Pave Eugenius bevilger en supplik af kong Erik 7. af Pommern om at hans kapellan og bordfælle Erik Pedersen, dekan i Skara, får provision på provstiet og på kanonikat og præbende i Roskilde, som ventes at blive ledige ved den hidtidige indehaver Jens (Pedersen (Jernskægs)) udnævnelse til biskop sammesteds, skønt Erik Pedersen i forvejen har dekanatet i Skara og kanonikater og præbender i Skara og Lund.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum prepositura ac canonicatus et prebenda ecclesie Roskildensis, quos Johannes electus Roskildensis tempore promotionis de se ad ecclesiam predictam facte obtinebat, prout obtinet, per hujusmodi promotionem et munus consecrationis eidem electo impendendum vacare sperentur, supplicat Ericus Dacie Svecie etc. rex, quatinus, sibi in personam Erici Petri decani ecclesie Scharensis capellani sui continui commensalis specialem gratiam facientes, de prepositura, que electiva est, ac canonicatu et prebenda predictis [fructus 15 mr.], eidem Erico decano dignemini providere, non obstante quod decanatum, qui dignitas major post pontificalem et curatus et electivus existit, Scharensis predicte et ejusdem ac Lundensis ecclesiarum canonicatus et prebendas [omnium fructus 30 mr.] obtinet.

Concessum in presentia pape. B. Gradensis .

Datum Rome in presentia pape 19. kal. febr. anno 1

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.