1432. 10. april. Rom


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af magister Knud Mikkelsen, kannik i Århus, om at paven vil udpege en prælat, der skal modtage Jens Tygesens frivillige resignation af kanonikat og præbende i Roskilde, og i stedet overdrage dem til Knud Mikkelsen selv, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Århus, og skønt kirkens statutter har den bestemmelse, at ingen kan opnå kanonikat og præbende foruden ved valg fra et mindre til et større.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum Johannes Tuchonis canonicus ecclesie Roskildensis canonicatum et prebendam, quos in eadem ecclesia obtinet, ad manus v. s. resignare proponat, supplicat Canutus Michaelis magister in artibus canonicus ecclesie Arusiensis, quatinus alicui prelato mandare dignemini, qui hujusmodi resignationem admittat eaque admissa dicto Canuto de dictis canonicatu et prebenda [fructus 4 mr.] conferat et provideat de eisdem, non obstantibus et statutis et consuetudinibus dicte ecclesie Roskildensis et presertim illis, quibus caveri dicitur, quod nullus canonicatum et prebendam inibi assequi valeat, nisi de minori ad mediam et de media ad majorem gradatim et per optionem ascendat, non obstantibus etiam canonicatu et prebenda in ecclesia Arusiensi predictis [fructus 3 mr.].

Concessum in presentia pape. B. Gradensis .

Datum Rome in presentia pape 4. id. aprilis anno 2.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.