1432. 11. maj. Slesvig


Claus Wulf, biskop i Slesvig, udsteder en garanti vedrørende det dige mellem Husum og Rødemis, som hans fæstere og selvejerbønder i marsken agter at bygge.

Claus Wulf garanterer, at hans fæstere og selvejerbønder i fællesskab skal grave hul på diget på et for dem belejligt sted, såfremt det viser sig, at diget er til skade for de slesvigske hertuger Adolf og Gerhard.

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Wy Nicolaus biszchop tho Schleszwigh don witlich, alszo unnse lannsten unde de bunden, de dar hebben deel an der mersch twiszchen Husem unnd unseme dorpe Rodemesz, de se willen averdiken von Husem an auer tho Rodemesz, weret dat disze dyck den herrn Alve unnd Gerde , hertogen tho Schleswigh, tho schaden queme, so dat de erbenømede unse herrn wolldenn, dat me den dick edder denn dam scholde uthsteken, so love wy vor unns unnd unse lannsten, de den acker inn der marsch hebben, datt se mit denn bunden erbenømpd schølen den dieck uthgrauen unnde uthsteken, wor it denen nüttest düncket wesenn.

Unnse inngesehgel.

Gevenn unnd schreuen des 3. sondages nah paschenn.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.