1432. 22. august. Horsens


Adolf og Gerhard, grever af Holsten og hertuger af Slesvig, erklærer våbenhvile med kong Erik.

Tekst efter A.

Tekst

In dem namen der hilgen dreualdicheit amen ♦

Wii Alff vnde Gherd brodere van godes gnaden hertogen to Sleszwiig greuen to Holsten Stormarn vnde to Schowenborg don witlik vnde bekennen opembare in deszme breue uor alszweme (herefter er teksten bortset fra de ændringer, der følger af, at udstederne er Adolf og Gerhard, identisk med kong Eriks erklæring af samme dato, 14320823001, frem til beseglingsformularen.)♦

Des to tuchnisse so hebbe wij biscop Clawes erbenomet here Johan Stake her Marquart Stake her Diderik Blome her Marquart van Siggem her Hinrik Rixstorp her Johan van Aleuele her Siuert Seestede hern Otten son her Otte Seestede her Bertold Ronnow rittere Hartich Reuentlow vnde Henning van deme Hagen knapen erbenomeden redere vnde man vnses erbenomeden gnedigen heren hertogen Alues vnde hertogen Gerdes vnse ingesegele wittliken hengen heten an dessem breef de gegeuen is to Horsnisse na Christi gebort verteynhundert dar na in deme twevndedrittigesten jare des achten dages vnser leuen vrowen assumpcionis.

Oversættelse

I den hellige treenigheds navn amen.

Vi Adolf og Gerhard, brødre, af Guds nåde hertuger af Slesvig og grever af Holsten, Stormarn og Schauenburg gør vitterligt og kundgør åbenbart i dette brev for alle og enhver (herefter er teksten bortset fra de ændringer, der følger af, at udstederne er Adolf og Gerhard, identisk med kong Eriks erklæring af samme dato, 14320823001, frem til beseglingsformularen.)

Til vidnesbyrd herom har vi førnævnte vore nådige herrers hertug Adolfs og hertug Gerhards råder og mænd, nemlig førnævnte biskop Claus, hr. Johann Stake, hr. Marquard Stake, hr. Dietrich Blomen, hr. Marquard van Siggem, hr. Heinrich Rixstorp, hr. Johann van Ahlefeld, hr. Sivert Sehested, hr. Ottos søn, hr. Otto Sehested, hr. Bertold Rønnow, riddere, Hartvig Reventlow og Henning van dem Hagen, væbnere, åbenlyst ladet hænge vore segl på dette brev, som er givet i Horsens år 1432 efter Kristi fødsel, på den ottende dag efter vor kære Frues Himmelfart.